Divisionsregler...

 

Med nedenstående regler vil man kunne se om man kan lave en division uden rest. Med andre ord man kan se om et tal går op i et andet tal.


Division med 1

 • Alle hele tal kan divideres med 1

Division med 2

 • Man kan dividere med 2, når det er et lige tal

Division med 3

 • Man kan dividere med 3, når tallet 3 går op i tværsummen.
 • f.x. 27 - Tværsummen er 9 - og ja tallet 3 går op i 9. (9/3=3)
 • f.x. 39 - Tværsummen er 12 -> 3 og ja tallet går også op her
 • f.x. 111 - Tværsummen er 3

 

Division med 4

 • Man kan dividere med 4, når de 2 sidste cifre i tallet er 00 eller kan divideres med 4
 • 100 --> de sidste to cifre er 00, derfor går 4 op i tallet
 • 120 --> de sidste to cifre (20) kan divideres med 4, derfor går 4 op i tallet
 • 23435116 --> de sidste to cifre (16) kan divideres med 4, derfor går 4 op i tallet

Division med 5

 • Man kan dividere med 5, når endetallet er 0 eller 5

Division med 8

 • Man kan dividere med 8, når de sidste 3 cifre i tallet kan divideres med 8

Division med 9

 • Man kan dividere med 9, når tallets tværsum er 9

Division med 10

Division med 11

 • Tage det første ciffer (fra venstre) og lægge det sammen med hvert andet ciffer efterfølgende i tallet. Dvs. alle cifre hvis position er ulige (1., 3., 5., 7. osv)
 • Efterfølgende tage man alle de cifre, hvis postion i tallet er lige (Dvs. det 2., 4., 6. osv.)
 • Derefter trækker man de to tal fra hinanden
 • Går 11 op i det tal der fremkommer, går 11 op i tallet man vil undersøg


Eks.

Man vil gerne undersøge om 11 går op i 80245

Hvis man lægger cifre på "ulige positioner" sammen, så giver det: 8+2+5=15 Hvis man lægger cifre på "lige positioner" sammen, så giver det: 0+4=4 Hvis man trækker disse tal fra hinanden giver det: 15-4=11

Da 11 går op i 11, kan vi fastslå at 11 går op i 80245

Division med 12

 • Går op i alle tal, der er delelige med 3 og 4.

Division med 13

 • Går op i et tal, når det går op i tallets cifre forfra og til og med tierne plus fire gange tallets enere. F.eks.: 1404: 140+16=156; prøven gøres en gang til:15+24=39. 39 er delelig med 13, derfor også 1404.

Division med 14

 • Går op i alle lige tal, der er delelige med 7.

Division med 15

 • Går op i alle tal, der ender på 0 eller 5, og som er delelige med 3.

Division med 16

 • Går op i et tal, når det går op i tallets fire sidste cifre.

Division med 17

 • Går op i et tal, når det går op i det dobbelte af dets hundreder minus dets tiere og enere Eks.: 1156; 22-56 = 34; 34 er deleligt med 17, derfor også 1156. Gentag prøven ved større tal.

Division med 18

 • Går op i alle lige tal, hvis tværsum er delelig med 9.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

 • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
 • Printer dokumentet til eleven
 • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
 • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae