Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekodeDivisionsregler...

 

Med nedenstående regler vil man kunne se om man kan lave en division uden rest. Med andre ord man kan se om et tal går op i et andet tal.


Division med 1

 • Alle hele tal kan divideres med 1

Division med 2

 • Man kan dividere med 2, når det er et lige tal

Division med 3

 • Man kan dividere med 3, når tallet 3 går op i tværsummen.
 • f.x. 27 - Tværsummen er 9 - og ja tallet 3 går op i 9. (9/3=3)
 • f.x. 39 - Tværsummen er 12 -> 3 og ja tallet går også op her
 • f.x. 111 - Tværsummen er 3

 

Division med 4

 • Man kan dividere med 4, når de 2 sidste cifre i tallet er 00 eller kan divideres med 4
 • 100 --> de sidste to cifre er 00, derfor går 4 op i tallet
 • 120 --> de sidste to cifre (20) kan divideres med 4, derfor går 4 op i tallet
 • 23435116 --> de sidste to cifre (16) kan divideres med 4, derfor går 4 op i tallet

Division med 5

 • Man kan dividere med 5, når endetallet er 0 eller 5

Division med 8

 • Man kan dividere med 8, når de sidste 3 cifre i tallet kan divideres med 8

Division med 9

 • Man kan dividere med 9, når tallets tværsum er 9

Division med 10

Division med 11

 • Tage det første ciffer (fra venstre) og lægge det sammen med hvert andet ciffer efterfølgende i tallet. Dvs. alle cifre hvis position er ulige (1., 3., 5., 7. osv)
 • Efterfølgende tage man alle de cifre, hvis postion i tallet er lige (Dvs. det 2., 4., 6. osv.)
 • Derefter trækker man de to tal fra hinanden
 • Går 11 op i det tal der fremkommer, går 11 op i tallet man vil undersøg


Eks.

Man vil gerne undersøge om 11 går op i 80245

Hvis man lægger cifre på "ulige positioner" sammen, så giver det: 8+2+5=15 Hvis man lægger cifre på "lige positioner" sammen, så giver det: 0+4=4 Hvis man trækker disse tal fra hinanden giver det: 15-4=11

Da 11 går op i 11, kan vi fastslå at 11 går op i 80245

Division med 12

 • Går op i alle tal, der er delelige med 3 og 4.

Division med 13

 • Går op i et tal, når det går op i tallets cifre forfra og til og med tierne plus fire gange tallets enere. F.eks.: 1404: 140+16=156; prøven gøres en gang til:15+24=39. 39 er delelig med 13, derfor også 1404.

Division med 14

 • Går op i alle lige tal, der er delelige med 7.

Division med 15

 • Går op i alle tal, der ender på 0 eller 5, og som er delelige med 3.

Division med 16

 • Går op i et tal, når det går op i tallets fire sidste cifre.

Division med 17

 • Går op i et tal, når det går op i det dobbelte af dets hundreder minus dets tiere og enere Eks.: 1156; 22-56 = 34; 34 er deleligt med 17, derfor også 1156. Gentag prøven ved større tal.

Division med 18

 • Går op i alle lige tal, hvis tværsum er delelig med 9.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

 • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
 • Printer dokumentet til eleven
 • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
 • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-01 af Morten Graae