Tessalationer...

 

Tessalationer er også kaldt flisemønstre.

En tessalation består af den sammen grundfigur, som man gentager mange gange i et mønster. Grundfiguren skal have en form, således at grundfigurene danner et mønster, hvor der ikke er huller mellem figurene. Når man laver tessalationer, kan man: dreje, spejle og parallelforskyde grundfiguren, som indgår i mønsteret.

En meget simpel tessalation kunne være et skakbræt, hvor felterne alle samme består af samme grundfigur (et kvadrat).

Billede:skak.jpg

En anden simpel tessalation kunne være firkantede fliser, som danner et mønstre, hvor fliserne lægger tæt op af hinanden, således der ikke er huller mellem fliserne.

Billede:fliser.jpg

Andre eksempler:

Tessalation med trekanter:

billede:Tessalation_trekanter.JPG

Tessalation med "fri"figur:

Billede:Tessalation_frifigur.JPG

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Kim Lorentzen