Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekodeTessalationer...

 

Tessalationer er også kaldt flisemønstre.

En tessalation består af den sammen grundfigur, som man gentager mange gange i et mønster. Grundfiguren skal have en form, således at grundfigurene danner et mønster, hvor der ikke er huller mellem figurene. Når man laver tessalationer, kan man: dreje, spejle og parallelforskyde grundfiguren, som indgår i mønsteret.

En meget simpel tessalation kunne være et skakbræt, hvor felterne alle samme består af samme grundfigur (et kvadrat).

Billede:skak.jpg

En anden simpel tessalation kunne være firkantede fliser, som danner et mønstre, hvor fliserne lægger tæt op af hinanden, således der ikke er huller mellem fliserne.

Billede:fliser.jpg

Andre eksempler:

Tessalation med trekanter:

billede:Tessalation_trekanter.JPG

Tessalation med "fri"figur:

Billede:Tessalation_frifigur.JPG

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Kim Lorentzen