Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekodeLigninger...

 

En ligning er i grove træk to regnestykker, som er lig med hinanden.

I ligninger vil der normalt være mindst en ukendt variabel. Denne variabel vil normalt være benævnt ved bogstavet x.

Når man løser en ligninger, er det fordi man gerne vil finde størrelsen af x.

Med andre ord skal man finde ud af hvilket tal x skal være, hvis det skal passe, at de to regnestykker er lig med hinanden.

Eksempel

5x+4=14

I ligningen ovenfor skal man finde ud af, hvilket tal x skal være, for at det kommer til at passe, at det som står på venstre side (5x+4) og højre side (14) af ligmed-tegnet er lig med hinanden. Med andre ord skal man finde det tal, som ganget med 5 + 4 giver 14.

I dette tilfælde er x tallet 2, fordi 5 * 2 + 4 = 14

 

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae