Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekodeProcent...

 

Procent

Procent (%) betyder pr hundrede eller hundrededele, dvs 1% er det samme som frac {1}{100}=0.01

Man bruger procent for at kunne sammenligne med andre lignende forhold.

F.x. bakkestigninger (hvilken bakke er stejlest og lign.) F.x. hvilken person har fået den største lønstigning. (Her i forhold til den løn man havde i forvejen)

et eksempel kunne være man ville sammenligne hvor stor en del af eleverne på 2 forskellige skoler kommer fra skilsmisse familier. på den ene skole er det 200 ud af 600 elever, hvor familien er skilt. På den anden skole er det 100 ud af 200 elever

Der er flest antal på skole 1 - men hvis man gør skolerne lige store. Vi laver skolestørrelsen om til 100 elever på begge skoler.


skole 1 200/6 ud af 600/6 - skole 2 100/2 ud af 200/2. skole 1 33,33 ud af 100 - skole 2 50 ud af 100


Skole 1 33,33% - skole 2 50%


Dvs på skole 2 er der mange flere skilsmisse familier end skole 1.

 

Links

Opgaver: http://www.matematikbanken.dk/page/enkel/Procentregning/119
Formler:  procentformler

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae