Regnehiraki...

 

Hvilke dele af udregningen skal man udføres først?

Når man regner, skal man udfører de forskellige dele i udregningen i en bestemt rækkefølge.

  1. Det som står i parenteser, skal man udregne først.
  2. Efterfølgende skal man udregne potens og "rødder"(f.eks. kvadratrod). (Evt. ln(x),log(x),sin(x),cos(x) og tan(x))
  3. I næste omgang udregner man ”gange-stykker” (multiplikationer) og divisioner.
  4. Herefter udregner man ”plus-stykker” (additioner) og ”minus-stykker” (subtraktioner).

Hvis der er udregninger, som skal udføres på samme tidspunkt i rækkefølgen (F.eks. to minus-stykker i beregningen 8-3-4), skal de regnes i den rækkefølge, som de står i udregningen fra venstre mod højre. Det vil sige i samme rækkefølge, som man læse. 

Eksempel:
I stykket 8 − 3 − 4 har man to minusudregninger. Det vil sige begge udregning er nr. 4 i rækkefølgen ovenfor. Derfor skal man først sige 8 − 3, da det er den første udregning fra venstre mod højre. Det giver 5. Efterfølgende skal man sige 5 − 4 hvilket giver 1.


Den eneste mulighed for at gribe ind i den rækkefølge, der er angivet ovenfor, er at sætte parenteser ind. 

Regnepyramide

Eksempel:
Hvis man har et udregning der hedder 3+4cdot 5 , så skal man regne ud hvad 4cdot 5  giver og lægge 3 til bagefter. Det skal man fordi, man skal gange før man lægger til i følge regnehierarkiet. Hvis man gerne vil have at 3 bliver lagt til 4, inden man ganger med 5, er man nødt til at indsætte en parantes. Så skal udregningen se således ud (3+4)cdot 5 .

Når man skal løse en liging, skal man starte fra bunden fordi man jo regner baglæns. Dvs. i modsat rækkefølge.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae