Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekodeRegnehiraki...

 

Hvilke dele af udregningen skal man udføres først?

Når man regner, skal man udfører de forskellige dele i udregningen i en bestemt rækkefølge.

  1. Det som står i parenteser, skal man udregne først.
  2. Efterfølgende skal man udregne potens og "rødder"(f.eks. kvadratrod). (Evt. ln(x),log(x),sin(x),cos(x) og tan(x))
  3. I næste omgang udregner man ”gange-stykker” (multiplikationer) og divisioner.
  4. Herefter udregner man ”plus-stykker” (additioner) og ”minus-stykker” (subtraktioner).

Hvis der er udregninger, som skal udføres på samme tidspunkt i rækkefølgen (F.eks. to minus-stykker i beregningen 8-3-4), skal de regnes i den rækkefølge, som de står i udregningen fra venstre mod højre. Det vil sige i samme rækkefølge, som man læse. 

Eksempel:
I stykket 8 − 3 − 4 har man to minusudregninger. Det vil sige begge udregning er nr. 4 i rækkefølgen ovenfor. Derfor skal man først sige 8 − 3, da det er den første udregning fra venstre mod højre. Det giver 5. Efterfølgende skal man sige 5 − 4 hvilket giver 1.


Den eneste mulighed for at gribe ind i den rækkefølge, der er angivet ovenfor, er at sætte parenteser ind. 

Regnepyramide

Eksempel:
Hvis man har et udregning der hedder 3+4cdot 5 , så skal man regne ud hvad 4cdot 5  giver og lægge 3 til bagefter. Det skal man fordi, man skal gange før man lægger til i følge regnehierarkiet. Hvis man gerne vil have at 3 bliver lagt til 4, inden man ganger med 5, er man nødt til at indsætte en parantes. Så skal udregningen se således ud (3+4)cdot 5 .

Når man skal løse en liging, skal man starte fra bunden fordi man jo regner baglæns. Dvs. i modsat rækkefølge.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-09-02 af Morten Graae