Undersøg: mindste side og mindste vinkel...

Undersøg mindste vinkel og mindste side

Undersøg trekant

Hvis du har en trekant, vil den mindste vinkel i en trekant, så altid lægge modsat over for den mindste side i en trekant.

Vil den største vinkel i en trekant, så også altid lægge modsat over for den største side i en trekant.

Træk i punkterne og undersøg om ovenstående passer.

Arbejdskort med tekstboks.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2015-03-05 af Morten Graae