Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekode

Søgning for Funktion
17 Poster fundet

Udvidet funktioner

Udvidet funktioner

Opgaver med svære funktioner.

Andre Funktioner

Andre Funktioner

Regneark omkring andre funktioner end linieære eller parabler

Linieær Funktion

Linieær Funktion

Eksperimenter med en retlinie

Geogebra kommandoer

Geogebra kommandoer

Gode kommandoer at kunne i geogebra

Chips - mundtlig matematik

Chips - mundtlig matematik

Opgaver der alle har relation til chips. De fleste opgaver indeholder funtioner.

Android Apps: Tegn funktioner

Android Apps: Tegn funktioner

Grapher er en app der kan tegne/plotte funktioner.

Fisker Freddy

Fisker Freddy

Formål: At eleverne får trænet sammenhængen mellem forskrift og graf i forbindelse med andengradsfunktioner. Eleverne skulle gerne kunne se sammenhængen alene ud fra fortegn ved a-, b- og c- værdien. Derfor er det ikke meningen, at eleverne skal tegne de forskellige funktionsforskrifter, før de kan finde den rette forskrift.

Beregning af ÅOP

Beregning af ÅOP

Hvordan beregner man ÅOP og hvad er ÅOP

Parabel

Parabel

Noget om parablen og 2. gradsfunktioner

Eksempel på parabel

Eksempel på parabel

Matematik på Beckhams scoring fra midterlinjen