Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekode

Søgning for hvis%20jeg%20vil%20have%20
65 Poster fundet

Hvilken pakke er billigst

Hvilken pakke er billigst

Hvilken pakke er billigst at pakke ind?

Cirkelfigurer

Cirkelfigurer

Beregning af alle mulige cirkeludsnit. Se excelark for nærmere uddybning.

Trigonometri - Begrebsafklaring

Trigonometri - Begrebsafklaring

I undervisningen forsøger vi at inddrage elementer fra Cooperativ Learning. Cooperativ Learning er en undervisningsform hvor eleverne arbejder i forskellige gruppestrukturer, hvor samarbejdet er i fokus.

Alkohol i geogebra

Alkohol i geogebra

Applet der viser beregning af promille, når man indtager x antal genstande alkohol

Hjælpeark massefylde

Hjælpeark massefylde

HJÆLPEARK TIL MASSEFYLDE Massefylde viser sammenhængen mellem rumfang og masse.

Funktioner - Kan du

Funktioner - Kan du

Funktioner. Denne øvelse går ud på at eleverne går rundt imellem hinanden og møder en person. Person A spørger person B om fx "Kan du forklare hvad en hældningskoefficient er?" eller en af de andre spørgsmål fra papiret. Person B svarer enten ja eller nej, hvis man svarer ja skal man komme med svaret og underskrive med sit navn på Person A´s papir, hvis man svarer nej skal man have et nyt spørgsmål fra papiret. Øvelsen går ud på at få hele sit papir fyldt med forskellige underskrifter fra ens klassekammerater. Når alle har fået udfyldt deres papirer vælges et tilfældigt papir. Man læser spørgsmålet op og beder den der har underskrevet om at svare på det. Derved får man gennemgået alle spørgsmål og sikrer sig at alle får den rigtige forståelse.

Mathcad: Enheder

Mathcad: Enheder

Hvordan bruger man enheder i Mathcad?

Afrunding

Afrunding

Afrunding er når man fjerner decimaler fra et tal.

Tegn et rektangel

Tegn et rektangel

Arbejdskort der hvis hvordan man tegner et rektangel uden brug af gitterpunkter.

Øvelser i Mathcad

Øvelser i Mathcad

Små øvelser i mathcad. Kan nemt omskrives til smath hvis man vil.

Eksperimenter: medianer i en trekant

Eksperimenter: medianer i en trekant

En median i en trekant går fra vinkelspids til modstående sides midtnormal Hvis der er 3 medianer, så bliver trekanten opdelte i 6 nye trekanter. Dette eksempel viser at medianer i trekatner opdeler i lige store arealer

Parabel

Parabel

Noget om parablen og 2. gradsfunktioner

Ensvinklede trekanter 2

Ensvinklede trekanter 2

Denne geogebra app viser at hvis vinklerne i 2 trekanter er ens, så vil forholdet mellem alle 3 sider også være ens.

Halveringstid

Halveringstid

Dette eksempel viser en simulering af halveringstid, ved hjælp af 1000 slag med terninger.

Simulering i excel med hold

Simulering i excel med hold

Dette excelark kan holde 6ere, så man kan se en udvikling af antal slået 6ere.

Funktioner i praksis

Funktioner i praksis

Forud for denne øvelse er det vigtigt at eleverne har kendskab til betydningen af a og b. Da jeg lavede øvelsen havde vi forud arbejdet med funktioner i en enkeltlektion, hvor hovedvægten var på forståelsen af hvilken betydning a og b havde. Hver elev skal have udleveret enten en funktionsforskrift eller en graf. Hvis I har færre end 28 elever kan I enten tage et ark ud eller give nogle af de dygtige elever flere funktionsforskrifter, de skal identificere. Når sedlerne er uddelt får eleverne til opgave at finde deres makker.

Valuta - På rejse

Valuta - På rejse

Indtil videre er man stadig nødt til at veksle danske kroner om til en fremmed valuta, hvis man ønsker at betale noget i udlandet.

Vækst

Vækst

Introduktion til vækst er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal læse. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

Valuta 9. klasse

Valuta 9. klasse

Simple beregninger med fokus på valuta.

Undersøge: Trekants areal

Undersøge: Trekants areal

Undersøge trekanens areal i forhold til fast omkreds.

Pi

Pi

Lidt dybere betragtninger om pi

Geometri Begrebstræning

Geometri Begrebstræning

I starten af timen: Eleverne går sammen i par (hvis det ikke går op, kan man godt være tre i den ene gruppe). Derpå kobler læreren parrene, så de er 2 par sammen. Nu starter konkurrencen, hvor det gælder om at vinde over det par man er koblet sammen med. Alle sedlerne nedenfor er klippet ud, foldet og lagt i en skål. Man spiller sten, saks, papir om hvilket par der starter.

Ekstra elevøvelser til Geogebra

Ekstra elevøvelser til Geogebra

Ekstra opgaver til de elever, der kan finde ud de basale øvelser i vores Geogebrakompendium.

6: Økonomi

6: Økonomi

Kompendium der indeholder emner inden for økonomi. | Dynamisk regneark│ Vækst │ Opsparing │ Budget │ │ Lån │ Regression │ ÅOP │ Kviklån │

Opdateret 2 dage siden

CL brøk, procent og decimaltal

CL brøk, procent og decimaltal

Træn sammenhængen mellem brøker, procent og decimaltal med spillet domino. Denne udgave er den simple udgave. Der findes også en udvidet udgave.

Valuta

Valuta

Se mere om valuta

0´te potens

0´te potens

Hvorfor alle tal^0 giver 1

Potens

Potens

Potens regler

Genstand

Genstand

Sådan finder man ud af hvor mange genstande der i en given mængde væske.

Alkohol

Alkohol

Alkohol set fra et matematisk perspektiv

Øvelse i boksplot

Øvelse i boksplot

Er eleverne blevet højre/mindre

Eksempel på parabel

Eksempel på parabel

Matematik på Beckhams scoring fra midterlinjen