Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekode

Søgning for hvor%20langt%20skal%20jeg
60 Poster fundet

Alkohol

Alkohol

Alkoholberegning ud fra en matematisk synsvinkel. Hvor meget kan man drikke før man mister evnen til at føre bil/knallert/cykel? Hvor lang tid går der, før man er ædru igen?

Genstand

Genstand

Sådan finder man ud af hvor mange genstande der i en given mængde væske.

11 Vigtige punkter

11 Vigtige punkter

11 vigtige informationer fra et oplæg, hvor tendenser i prøvesættet fra FP9 maj 2017 blev gennemgået. (Denne liste er vores tolkninger af det Klaus Fink, som sagde! )

Geometri Begrebstræning

Geometri Begrebstræning

I starten af timen: Eleverne går sammen i par (hvis det ikke går op, kan man godt være tre i den ene gruppe). Derpå kobler læreren parrene, så de er 2 par sammen. Nu starter konkurrencen, hvor det gælder om at vinde over det par man er koblet sammen med. Alle sedlerne nedenfor er klippet ud, foldet og lagt i en skål. Man spiller sten, saks, papir om hvilket par der starter.

Pandekager

Pandekager

Emne omkring pandekager. Beregn hvor meget dej man skal bruge til en pandekage, alt efter størrelse af pande

Budget

Budget

Lad eleverne lægge deres eget budget.

Trigonometri - Begrebsafklaring

Trigonometri - Begrebsafklaring

I undervisningen forsøger vi at inddrage elementer fra Cooperativ Learning. Cooperativ Learning er en undervisningsform hvor eleverne arbejder i forskellige gruppestrukturer, hvor samarbejdet er i fokus.

Julebanko

Julebanko

Færdighedsregning – Julebanko – Ideen er at man bruger almindelige bankoplader. Power pointet indeholder færdighedsopgaver, hvor resultaterne er mellem tallene 1 og 90. Så i stedet for at trække tal, viser man en slide, som eleverne skal beregne og derved få deres tal.

Oleopfinder rumfangsopgaver

Oleopfinder rumfangsopgaver

2 små opgaver om rumfang der sætter eleverne igang med at tænke rumfang og derefter en opgave der sætter elevrenes kreativitet igang.

Parabel leg med a - b - c

Parabel leg med a - b - c

En geogebrafil hvor man kan lege med a, b og c

Vækstfunktionen - negativ

Vækstfunktionen - negativ

Træk i slideren som angiver procent pr. peride og se hvad der sker med grafen. Teksten angiver hvor meget 1 kr. er faldet til på 10 år

Dynamiske rhomber

Dynamiske rhomber

TEGN ET RHOMBE MED VARIABELT AREAL

Algebra

Algebra

Til de dygtige elever der mangler nogle få point i færdighed.

Trekant med variabel højde

Trekant med variabel højde

Arbejdskort til hvordan man kan tegne en trekant i geogebra, hvor højden godt kan ligge uden for grundlinjen

Android Apps: Tegn funktioner

Android Apps: Tegn funktioner

Grapher er en app der kan tegne/plotte funktioner.

SMath

SMath

SMATH ET GRATIS CAS Hvad står CAS for? CAS står for Computer Algebra System, og betyder at lommeregneren kan regne symbolsk - dvs. isolere variable i udtryk, løse ligninger eksakt, differentiere, integrere CAS er et matematisk skriveværktøj skrive og regne matematik samtidig Vil man overbevise eleverne om at et CAS program er smart, så prøv at løse ligninger. Derudover kan Smath bruges som et alternativ til indskrivningværktøjer som Word og Excel, hvor Smath ofte giver eleverne flere muligheder for at udtrykke sig matematisk.

Funktioner i praksis

Funktioner i praksis

Forud for denne øvelse er det vigtigt at eleverne har kendskab til betydningen af a og b. Da jeg lavede øvelsen havde vi forud arbejdet med funktioner i en enkeltlektion, hvor hovedvægten var på forståelsen af hvilken betydning a og b havde. Hver elev skal have udleveret enten en funktionsforskrift eller en graf. Hvis I har færre end 28 elever kan I enten tage et ark ud eller give nogle af de dygtige elever flere funktionsforskrifter, de skal identificere. Når sedlerne er uddelt får eleverne til opgave at finde deres makker.

Begynderting til geogebra

Begynderting til geogebra

Lidt video med begynder oplysninger til geogebra. Se evt. også link til vores geogebra kompenduim

Alkohol i geogebra

Alkohol i geogebra

Applet der viser beregning af promille, når man indtager x antal genstande alkohol

Valuta 9. klasse

Valuta 9. klasse

Simple beregninger med fokus på valuta.

Øvelse i boksplot

Øvelse i boksplot

Er eleverne blevet højre/mindre

Alkohol

Alkohol

Alkohol set fra et matematisk perspektiv

Mathcad: Enheder

Mathcad: Enheder

Hvordan bruger man enheder i Mathcad?

Geogebra kommandoer

Geogebra kommandoer

Gode kommandoer at kunne i geogebra

Afrunding

Afrunding

Afrunding er når man fjerner decimaler fra et tal.

Pi

Pi

Lidt dybere betragtninger om pi

Parabel

Parabel

Noget om parablen og 2. gradsfunktioner

Eksempel på parabel

Eksempel på parabel

Matematik på Beckhams scoring fra midterlinjen

Valuta

Valuta

Se mere om valuta