Hjælpeark statistik...

Hjælpe ark til statistik

Indeholder mange videoer, som viser hvordan man gør.

Indholder bl.a.

 • overvej en hypotese
 • samle et observationssæt
 • lave en anaylyse
 • enkelte observationer (inkl. diagrammer og deskriptorer)
 • grupperede observationer (inkl. diagrammer og deskriptorer)
 • vurdering
 • konklusion (svar på hypotesen)

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

 • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
 • Printer dokumentet til eleven
 • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
 • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2015-02-22 af Kim Lorentzen