Aktivitet 25 Kobling mellem repræsentationer... Opdateret 13 dage siden

Funktioner Rundt omkring i klassen har I som lærere hængt de forskellige repræsentationer op (hænges op i alfabetisk rækkefølge). Eleverne går rundt sammen med deres makker og kigger på de forskellige repræsentationer og kobler dem 4 og 4. Det er vigtigt at eleverne er bekendt med de 4 repræsentationer

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Hent som PDFEmne: Funktioner

Matematisk formål:

Kunne koble forskellige repræsentationer af den samme situation

Didaktisk formål:

Op af stolene

Variationsmuligheder

Sidde 2 og 2 og have god tid til at sætte de forskellige op overfor hinanden

Primære kompetence(r)

Repræsentationskompetencen og modelleringskompetencen

Materialer:

Udklippede repræsentationer til at hænge op i klassen

Tidsforbrug

15 min

Antal personer:

Hele klassen sat sammen 2 og 2

Rundt omkring i klassen har I som lærere hængt de forskellige repræsentationer op (hænges op i alfabetisk rækkefølge). Eleverne går rundt sammen med deres makker og kigger på de forskellige repræsentationer og kobler dem 4 og 4.

Det er vigtigt at eleverne er bekendt med de 4 repræsentationer

Funktionsforskrift

f(x) = 10x+100

Tabel ”Sildeben”

x

0

1

2

3

y

100

110

120

130

Graf

Tekst

Erik har fået 100 kr. af sin mor og lovet hver uge herefter at spare 10 kr. op. Hvordan vil udviklingen være på hans bankkonto de næste x antal uger?

Både tabel, graf og funktionsforskrifter er modeller af virkeligheden. De bruges her til at beskrive en udvikling.

”Modelleringskompetencen”

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2021-01-04 af Matematikbanken.dk