Aktivitet 34 Sænkeslagskibe 1...

Eleverne får arbejdet med indsætning af punkter i koordinatsystem

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Hent som PDFEmne:

Funktioner

Matematisk formål:

Eleverne får arbejdet med indsætning af punkter i koordinatsystem

Didaktisk formål

Sjove gentagelser

Variationsmuligheder

 • Der kan arbejdes med koordinater, som kun er i 1. kvadrant.
  • (0,0), (0,10), (10,10) og (10,0)
 • Der kan aftales, om der er regler for, hvor skibene skal være.
  • Eks. at der skal være et i hver kvadrant.
  • Eks. om x- og y-koordinaterne skal være hele tal.
 • Evt. se #35 ”Sænke slagskibe 2”

Primære kompetence(r)

Kommunikationskompetencen

Ræsonnementskompetencen

Problembehandlingskompetencen

Materialer:

 • Enten blyant, lineal og ternet papir (evt. millimeterpapir)
 • Eller computer med GeoGebra installeret

Tidsforbrug

Ca. 20 min.

Antal personer:

2 personer pr. gruppe.

Inden spillet sættes i gang

 • Hver elev laver i et koordinatsystem et kvadrat med hjørner i punkterne:
  • (-5,5), (5,5), (5,-5) og (-5,-5)
 • Hver elev laver 4 ”skibe” i sit eget kvadrat. Hvert skib skal markeres med et rektangel, som har en længde på 3 tern og en bredde på 2 tern.

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

 • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
 • Printer dokumentet til eleven
 • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
 • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2021-01-18 af Matematikbanken.dk