Opgaver for 9. klasse
Sådan kunne en årsplan for 9. klasse se ud

Statistik

Statistik

Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man arbejder med det man lige har læst. Der er video til diagrammer og tabeller.

WordMat kompendium

WordMat kompendium

En selvinstruerende vejledning til wordmat

3D i GeoGebra

3D i GeoGebra

Udsnit der kun omhandler 3d i Geogebra Udgangspunkt i version 6

Budget

Budget

Lad eleverne lægge deres eget budget.

Python programmering

Python programmering

Hæfte der introducerer pythonprogrammering

Geogebra Classic - kompendium Level 1

Geogebra Classic - kompendium Level 1

Kompendium om Geogebra gældende for Classic versionen. (Version 5)

Geogebra Version 6 Math Calculators - kompendium Level 1

Geogebra Version 6 Math Calculators - kompendium Level 1

Kompendium der dækker den nye udgave af geogebra. Udgaven kan bruges som vejledning til både tablets, telefoner og computere.

Geogebra - level 2

Geogebra - level 2

Dette kompendium er en overbygning til vores Geogebra kompendium. Det er målrettet, de elever der kan nået i forvejen. Kan eleverne lave øvelse 1, så må de gå videre i kompendiet. Hvis de ikke kan, skal de lave det første GeoGebra kompendium.

Valuta

Valuta

Differentieret opgaver med valuta

Træning procent

Træning procent

Til de elever der har svært ved procent.

Kompetencetræning

Kompetencetræning

Små opgaver der træner elevernes mundlige kompetencer

7: Kombinatorik og sandsynlighed

7: Kombinatorik og sandsynlighed

Et kompendium der dækker både sandsynlighed og kombinatorik. Der er dybdegående forklaringer og opgaver skiftevis, så eleven kan selv sidde og arbejde i sit eget tempo. Det veksler mellem sandsynlighed og kombinatorik, så eleven ser at kombinatorikken kan være et værktøj til sandsynlighedsregningen.

Repetition til et 10-tal

Repetition til et 10-tal

Repetition Er differentieret i forhold til eleverne målsætning Ønsker/forventer eleven et 10-tal, skal eleven lave repetition til et 10-tal. Ønsker/forventer eleven et 7-tal, skal eleven lave repetition til et 7-tal. Ønsker/forventer eleven et 4-tal, skal eleven lave repetition til et 4-tal.

Repetition til et 7-tal

Repetition til et 7-tal

Repetition Er differentieret i forhold til eleverne målsætning Ønsker/forventer eleven et 10-tal, skal eleven lave repetition til et 10-tal. Ønsker/forventer eleven et 7-tal, skal eleven lave repetition til et 7-tal. Ønsker/forventer eleven et 4-tal, skal eleven lave repetition til et 4-tal.

Matematikbankens formelsamling

Matematikbankens formelsamling

Formelsamling der dækker de emner vi tænker der er pensum for 9. og 10. klasse.

3: Førstegradskompendium

3: Førstegradskompendium

Introduktion til førstegradsfunktioner er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal lære. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

1: Geometri kompendium

1: Geometri kompendium

Geometrikompendium der passer til fælles mål.

Excelkompendium

Excelkompendium

Excelkompendium, der er målrettet den elektroniske del i årets problemregningsprøver WordMatkompendium, geogebrakompendium og dette excel kompendium, så er man dækket ind til de skriftlige prøver.

Vækst

Vækst

Introduktion til vækst er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal læse. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

Geometriløb

Geometriløb

Geometri SEQUENCE 3,5 times matematikløb 49 opgaver

Ligningskompendium

Ligningskompendium

Når man har lært at løse ligigninger i hånden eller via mathcad, så skal man også udfodres med tekstlingninger. Disse tekstligninger skal så omformes til matematiske udtryk. Opgaverne er opbygget så de gradvis blivere sværere og sværere.

Repitition til et 4 tal

Repitition til et 4 tal

Repetition Er differentieret i forhold til eleverne målsætning Ønsker/forventer eleven et 10-tal, skal eleven lave repetition til et 10-tal. Ønsker/forventer eleven et 7-tal, skal eleven lave repetition til et 7-tal. Ønsker/forventer eleven et 4-tal, skal eleven lave repetition til et 4-tal.

Trigonometri træningsopgaver

Trigonometri træningsopgaver

Træningsopgaver til emnet trigonometri.

Trigonometri - Hjælpeark

Trigonometri - Hjælpeark

Hjælpe ark til triogonometri - Hvilken formel skal jeg bruge?

Trigonometri kompendium

Trigonometri kompendium

Sinus og cosinus behøver ikke være så svært - faktisk er der en del elever der let forstår tanken ved denne form for triogeometri. Det de ofte har svært ved (besvær med) er at bruge lommeregneren rigtig - specielt når de skal regne en vinkel ud.

Procentregning

Procentregning

Øvelser + teori om procentregning

Øvelser i Mathcad

Øvelser i Mathcad

Små øvelser i mathcad. Kan nemt omskrives til smath hvis man vil.

Geometri - ensvinklede trekanter

Geometri - ensvinklede trekanter

Små opgaver omkring ensvinklede trekanter

Valuta - På rejse

Valuta - På rejse

Indtil videre er man stadig nødt til at veksle danske kroner om til en fremmed valuta, hvis man ønsker at betale noget i udlandet.

Valuta niveau 3

Valuta niveau 3

Lidt sværere valutaopgaver

Procent klar til vækst

Procent klar til vækst

Lavet til dygtige 9. klasses elever. De første skridt til en vækst forstålse

Kombinatorik: Hjælpeark

Kombinatorik: Hjælpeark

Kombinatorik og stikprøve formler

Moms

Moms

Formler til brug når man regner med moms

Simpelt trigonometri

Simpelt trigonometri

Trigonometri via ensvinklede trekanter og tegning i geogebra.

Sammenhænge i geogebra

Sammenhænge i geogebra

Noget om sammenhænge mellem x og y i geogebra Hvornår er flasken tom Hvornår er lyset brændt ud Er der sammehæng mellem højde og skostr.