Søgning for Wordmat
8 Poster fundet

WordMat kompendium

WordMat kompendium

En selvinstruerende vejledning til wordmat

Opdateret 2 dage siden

Wordmat for 6. klasse

Wordmat for 6. klasse

Wordmatvejledning målrettet 6. klasse.

1: Geometri kompendium

1: Geometri kompendium

Geometrikompendium der passer til fælles mål.

Ligningskompendium

Ligningskompendium

Når man har lært at løse ligigninger i hånden eller via mathcad, så skal man også udfodres med tekstlingninger. Disse tekstligninger skal så omformes til matematiske udtryk. Opgaverne er opbygget så de gradvis blivere sværere og sværere.

Matematikbankens formelsamling

Matematikbankens formelsamling

Formelsamling der dækker de emner vi tænker der er pensum for 9. og 10. klasse.

Basismatematik

Basismatematik

Kompendiet dækker algebra, brøker, procent, ligninger, potens og rødder. Til en del af lektionerne er der tilknyttet aktiviteter fra kompendiet om aktiv matematik

Formelsamling

Formelsamling

Dit opslag findes i vores formelsamling