Søgning for funktion
8 Poster fundet

Udvidet funktioner

Udvidet funktioner

Opgaver med svære funktioner.

Andre Funktioner

Andre Funktioner

Regneark omkring andre funktioner end linieære eller parabler

Linieær Funktion

Linieær Funktion

Eksperimenter med en retlinie

Chips - mundtlig matematik

Chips - mundtlig matematik

Opgaver der alle har relation til chips. De fleste opgaver indeholder funtioner.

Fisker Freddy

Fisker Freddy

Formål: At eleverne får trænet sammenhængen mellem forskrift og graf i forbindelse med andengradsfunktioner. Eleverne skulle gerne kunne se sammenhængen alene ud fra fortegn ved a-, b- og c- værdien. Derfor er det ikke meningen, at eleverne skal tegne de forskellige funktionsforskrifter, før de kan finde den rette forskrift.

Beregning af ÅOP

Beregning af ÅOP

Hvordan beregner man ÅOP og hvad er ÅOP

Formelsamling

Formelsamling

Dit opslag findes i vores formelsamling