Søgning for http:
44 Poster fundet

Cirkel - indskreven

Cirkel - indskreven

Leg med trekantens indskrevne cirkel

Dynamisk tallinje

Dynamisk tallinje

Her kan du lave tallinjer nemt og med 0, 1 eller 2 decimaler

Angrybirds i Geogebra

Angrybirds i Geogebra

Kan du ramme grisens hus, og få det til at falde sammen. Du skal ændre a og b værdien i f(x)=ax^2+bx+2.2

Trigonometri - klar til enhedscirklen

Trigonometri - klar til enhedscirklen

Ved at ændre på vinkel A, kan man se hvad sin(A) og cos(A) er

Hyperbler 1 simpelt

Hyperbler 1 simpelt

Se hvad der sker når man ændrer konstantværdien i en hyperbel.

Linieær Funktion

Linieær Funktion

Eksperimenter med en retlinie

Parabel leg med a - b - c

Parabel leg med a - b - c

En geogebrafil hvor man kan lege med a, b og c

Trigonometri, enhedscirkelen

Trigonometri, enhedscirkelen

Træk i punktet C og se hvad der sker i enhedscirkelen

Mundtlige kompetencer og øvelser

Mundtlige kompetencer og øvelser

Dette dokument udvikles der ikke længere påæ

Hyperbler 2 Udvidet

Hyperbler 2 Udvidet

Træk i a - b - c og se hvad der sker med hyperblen

Triogonometri sinusrelationen

Triogonometri sinusrelationen

Se at forholdet mellem sinus til vinklen og den modstående side er ens i alle 3 forhold Træk i de blå punkter og se at det passer

Brøkregning

Brøkregning

Træningsopgaver i brøkregning.

Trigonometri, forhold mellem liniestykker

Trigonometri, forhold mellem liniestykker

Ændre i størrelsen på trekanten, se hvad der sker med forholdet mellem sidelængderne.

Eksperimenter: medianen i en trekant

Eksperimenter: medianen i en trekant

En median i en trekant går fra vinkelspids til modstående sides midtnormal Undersøg medianen

Vinkelsum i en polygon

Vinkelsum i en polygon

Træk i skyderen, hvad sker der med vinkelsummen i polygonen? Er vinkelsummens udvikling liniær? Kan du lave en formel for beregning af vinkelsummen?

Vækstfunktionen - leg med

Vækstfunktionen - leg med

Leg med vækstfunktionen og se hvad der sker.

Superelipsen

Superelipsen

Her kan man lege lidt med superelipsen

Ellipse Tegn en

Ellipse Tegn en

Tegn en ellipse ved hjælp af en snor og 2 søm

Parablens brændpunkt og ledelinie

Parablens brændpunkt og ledelinie

Træk i skyderen, og se hvad der sker med brændpunktet , når du ændres parablens hældningstal Formel for at beregne brændpunkt og ledeline

Kast i geogebra

Kast i geogebra

Her kan man se noget om et kast i geogebra.

Vækstfunktionen - negativ

Vækstfunktionen - negativ

Træk i slideren som angiver procent pr. peride og se hvad der sker med grafen. Teksten angiver hvor meget 1 kr. er faldet til på 10 år

Eksperimenter: medianer i en trekant

Eksperimenter: medianer i en trekant

En median i en trekant går fra vinkelspids til modstående sides midtnormal Hvis der er 3 medianer, så bliver trekanten opdelte i 6 nye trekanter. Dette eksempel viser at medianer i trekatner opdeler i lige store arealer

Undersøge: Trekants areal

Undersøge: Trekants areal

Undersøge trekanens areal i forhold til fast omkreds.

Cirkel - omskreven

Cirkel - omskreven

Leg med trekant og den omskrevne cirkel

Ensvinklede trekanter

Ensvinklede trekanter

Ensvinklede trekanter kan være svære og forstå. Denne geogebra app skulle gerne give forståelsen. Man kan trække i punkter og se hvad der sker

Eksperimenter: Summen af afstanden

Eksperimenter: Summen af afstanden

Denne app viser at summen af afstanden fra alle 3 sider i en ligebenet trekant er konstant. Træk i punktet D og se at summen er konstant. Ændre afstanden mellem A og B, og se at det også virker på andre trekanter

Parabel - Påvirk og se forskriften

Parabel - Påvirk og se forskriften

Træk i de blåpunkter og se hvordan det påvirker parabel + parablens forskrift I tilhørende wordfil er der oggaver og vejledning til eleverne

Ensvinklede trekanter 2

Ensvinklede trekanter 2

Denne geogebra app viser at hvis vinklerne i 2 trekanter er ens, så vil forholdet mellem alle 3 sider også være ens.

Cylinder - dynamisk

Cylinder - dynamisk

Træk i skyderen, og se hvad der sker med rumfanget. Sæt kryds i spor - Så ser du en kurve der viser noget om rumfanget

Opbygning af brugerflade i geogebra

Opbygning af brugerflade i geogebra

2 videoer der viser noget om den gennerelle opbygning af brugerfladen i geogebra

Begynderting til geogebra

Begynderting til geogebra

Lidt video med begynder oplysninger til geogebra. Se evt. også link til vores geogebra kompenduim

Trigonometri kompendium

Trigonometri kompendium

Sinus og cosinus behøver ikke være så svært - faktisk er der en del elever der let forstår tanken ved denne form for triogeometri. Det de ofte har svært ved (besvær med) er at bruge lommeregneren rigtig - specielt når de skal regne en vinkel ud.

Alkohol i geogebra

Alkohol i geogebra

Applet der viser beregning af promille, når man indtager x antal genstande alkohol

Wordmat for 6. klasse

Wordmat for 6. klasse

Wordmatvejledning målrettet 6. klasse.

WordMat kompendium

WordMat kompendium

En selvinstruerende vejledning til wordmat

7: Kombinatorik og sandsynlighed

7: Kombinatorik og sandsynlighed

Et kompendium der dækker både sandsynlighed og kombinatorik. Der dybdegående forklaringer og opgaver skiftevis, så eleven kan selv sidde og arbejde i sit eget tempo. Det veksler mellem sandsynlighed og kombinatorik, så eleven ser at kombinatorikken kan være et værktøj til sandsynlighedsregningen.

Funktioner i geogebra

Funktioner i geogebra

Video om funktioner i geogebra. Videoen passer sammen med vores geogebrakompendium Se nederst link til vores geogebra kompendium

Fart og hastighed

Fart og hastighed

Eleverne skal selv lave en formel for at beregne hastighed. Dette er meget svært for nogle, men via gruppearbejde får de diskuteret sig frem til en god løsning.

Mundtlig prøve prøve

Mundtlig prøve prøve

Lad eleverne være elev, censor og lærer

Formelsamling

Formelsamling

Dit opslag findes i vores formelsamling