Ansøg om brugernavn

Det er gratis at få brugernavn til matematikbanken. Det kræver at man kan dokumentere at man er lærer. Dette gøres ved at opgive sit unibrugernavn.

Alle brugere skal oprettes manuelt, så man kan ikke logge ind med unilogin. Fordelen ved at logge ind, er at man kan bruge vores rettesystem til gl. problemregningssæt, samt at man kan bruge vores variable problemregningssæt. Derudover kan man som bruger hente facitliste til vores kompendier

Kompendier der dækker et års pensum i både 9. og 10. klasse

Matematikbankens formelsamling

Formelsamling der dækker de emner vi tænker der er pensum for 9. og 10. klasse.

Geogebra - kompendium

Kompendium om geogebra

WordMat vejledning

En selvinstruerende vejledning til wordmat

Excelkompendium

Excelkompendium, der er målrettet den elektroniske del i årets problemregningsprøver WordMatkompendium, geogebrakompendium og dette excel kompendium, så er man dækket ind til de skriftlige prøver.

Fart og hastighed

Eleverne skal selv lave en formel for at beregne hastighed. Dette er meget svært for nogle, men via gruppearbejde får de diskuteret sig frem til en god løsning.

1: Geometri kompendium

Helt nyt Geometrikompendium Lavet efter nye forenklede fællesmål.

2: Tal og Algebra

Kompendium der dækker tal og algebra. Med færdighed og vidensmål Med læringsmål opsat som målcirkel.

3: Førstegradskompendium

Introduktion til førstegradsfunktioner er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal lære. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

4: PET Pythagoras, Ensvinklede trekanter og Trigonometri

PYTHAGORAS, ENSVINKLEDE TREKANTER OG TRIGONOMETRI

5: Statistikkompendium

Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man arbejder med det man lige har læst.

6: Økonomi

Kompendium der indeholder økonomi.

7: Kombinatorik og sandsynlighed

Et kompendium der dækker både sandsynlighed og kombinatorik. Der dybdegående forklaringer og opgaver skiftevis, så eleven kan selv sidde og arbejde i sit eget tempo. Det veksler mellem sandsynlighed og kombinatorik, så eleven ser at kombinatorikken kan være et værktøj til sandsynlighedsregningen.

8: Andre funktioner

Andre funktioner, samlet i et kompendium

Kompetencetræning

Små opgaver der træner elevernes mundlige kompetencer