Vil du gerne have et brugernavn?

Det er ikke længere nødvendigt at ansøge om brugernavn, som udgangspunkt har alle lærere og lærerstuderende adgang til vores side.

Kan du ikke logge ind så skriv til os på graae@matematikbanken.dk - eller Facebooktråd

Får du en servicekode fejl, så er det fordi at din skole ikke er oprettet endnu - send en mail til graae@matematikbanken.dk - med din skolekodeSandsynlighed...

 

Sand-syn-ligheden for at slå en 6'er er 0,16 Er det mon sand(t)? Er det det syn, som vi vil se? Ligner det vi tror, det som faktisk sker? Ordet "sandsynlighed" er et neutralt ord, og det dækker det samme som ordene "chance" og "risiko". Chance er det positive ord - det vi gerne vil have. (fx; Chance for at få 1000 kr) Risiko er det negative ord - det vi ikke vil have. (fx: Risiko for at tabe 1000 kr)

Man kan finde sandsynligheden for teoretisk at finde sandsynligheden eller eksperimentere sig frem til sandynligheden.

Statistisk sandsynlighed

Når man eksperimentere sig frem for at finde sandsynligheden så kalder man det "statistisk sandsynlighed"

f.x. regnearket der regner terningeslag ud.

Teoretisk sandsynlighed

Når man beregner sig frem til sandsynligheden kalder man det teoretisk sandsynlighed eller kombinatorisk sandsynlighed

Formlen for finde den teoretiske sandsylighed lyder: P(x)=frac{mathrm{antal gunstige udfald}}{mathrm{antal mulige udfald}}

P står for Probability

P(6) står f.eks. for at finde sandsynligheden for at slå en sekser med en terning

Eksempel 1

F.eks. den teoretiske sandsynlighed for at slå en sekser med en terning.

Der er seks forskellige udfald men kun et gunstig derfor er resultatet: frac{1}{6}

Eksempel 2

Hvad er den teoretiske sandsynlighed for at slå to seksere med to terninger.

Mulige udfald må være 36 jf. kombinatorik Gunstige udfald må være 1, da der kun er 1 mulighed for at slå to seksere med to terninger.

Den Teoretiske sandsynlighed må være frac{1}{36}

Eksempel 3

Hvad er den teoretiske sandsynlighed for at slå plat i to kast med en mønt

Her er det nemmere at tænke baglæns. Jeg må ikke slå plat i to kast med en mønt. jf. kombinatorik vil det være frac{1}{2}*frac{1}{2}*100 dvs. den teoretiske sandsynlighed for at slå krone to gange i træk er 25%. Den teoretiske sandsynlighed for at slå mindst en plat i to kast vil være 100%-25%=75%


Ordnet og uordnet stikprøve:

Ordnet stikprøve

Uordnet stikprøve

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2013-10-17 af Morten Graae