Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92020maj4.3HVILKEN VIRKSOMHEDligningssystem,1.grad,funktioner,linærfunktion
FP102020maj6.2Tegn graf der viser sammenhæng mellem km og CO2 udledning funktioner,1.grad,liniær,sammehæng,co2
FP102020maj6.3Skriv forskriftforskrift,funktion,1.grad
FP102018dec2.3Funktionsforskriftfunktion,forskrift,1.grad
FP92018dec3.4modellering,excel,funktion,1.grad,stykvis
FP102018dec4.6Forudsige tallet er skudte dyr i 2025regression,1.grad,vækst,funktion
FP102018maj4.5Forudsigfunktion,vækst,1.grad,regression
FP102018maj5.1Forklarforklar,hældningstal,funktion,1.grad
FP102018maj5.3tegn linjen nfunktion,geogebra,1.grad,forskrift
FP102018maj5.4Undersøg sammenhængundersøg,hældningstal,forskrift,1.grad
FP92018maj6.3Undersøgfunktion,1.grad,ræsonnement
FP92018maj6.4Giv eksempler funktion,1.grad,ligefrem_proportional
FP92018maj6.5Giv eksempel funktion,1.grad,ligefrem_proportional,forskrift
FP92017dec1.3Tegn graffunktion,geogebra,1.grad
FP102017dec2.3Model i forhold til den totale affaldsmængde modellering,regression,funktion,1.grad,vækst
FP102017dec2.5Hvad er forskellen? modellering,sammenlign,funktion,1.grad,vækst
FP102017maj1.4TEGN GRAFEN DER VISER SAMMENHÆNGENforskrift,funktion,1.grad,geogebra
FP102017maj1.5Hvor langt kører den nye bil på literen? liter,ligning,aflæs,funktion,1.grad,geogebra
FP102017maj2.3FORKLAR BETYDNINGEN forklar,funktion,1.grad,vækst
FP102017maj2.4UNDERSØG HVILKEN MODEL DER PASSER BEDSTsammmenlign,undersøg,funktion,1.grad,vækst,regression,modellering
FP102017maj2.5Hvor stor er forskellen på modellerene i år 2015 funktion,vækst,1.grad,modellering
FP102017maj2.6FORKLAR HVORFOR KURVERNE SER FORSKELLIGE UD forklar,funktion,1.grad,vækst,modellering
FP102017maj3.2Hvor mange kg CO2 udleder familien pr. kg tøj?funktion,forskrift,1.grad
FP102017maj3.3Hvad bliver CO2 besparelsen? funktion,forskrift,1.grad
FP102016dec1.5Undersøg hvornår det er billigstundersøg,ligningssystem,modellering,funktion,1.grad
FP102016dec2.5Gæt på hvad bilsalget bliver i 2020regression,1.grad,vækst,funktion
FP102016maj1.4KAN DET BETALE SIG AT HAVE ET FAMILIEMEDLEMSSKAB?undersøg,ligningssystem,geogebra,ligning,1.grad
FP102015dec1.81.8 Beregn første års udgifter funktion,forskrift,1.grad,beregn
FP102015dec1.91.9 Vise hvorfor 0,6 og 43980 er i modellen funktion,forskrift,1.grad,forklar,ræsonnement
FP102015maj2.6 Funktionsforskrift forskrift,funktion,1.grad
FP92015maj3.4Tegn sammenhængfunktion,1.grad,stykvis,geogebra
FP102014dec3.2Beskriv prisen med en funktionfunktion,forskrift,1.grad
FP102014dec3.3Hvornår er tilbud 1 billigstligningssystem,ulighed,ligning,funktion,1.grad
FP102014dec3.4Hvor lang tid må flytningen tage?ligningssystem,ulighed,ligning,funktion,1.grad
FP102014dec4.3Graf over sammenhængen mellem alder og højdesammenhæng,forskrift,regression,1.grad
FP92014dec4.5HVAD ER DEN LINÆRE SAMMENHÆNG?funktion,geogebra,1.grad,sammenhæng
FP92014dec4.6HVOR LANGT HAVDE DE BEGGE LØBET DA ESTER OVERHALER MARKUS?funktion,geogebra,1.grad,sammenlign
FP102014maj3.9Undersøg hvornår DK befolkningstal er dobbelt så stort.undersøg,modellering,vækst,1.grad,regression
FP92014maj4.3Find forskrift.funktion,1.grad,forskrift
FP92014maj4.4Undersøg hvornår mulighed 2 er bedre end mulighed 1funktion,1.grad,forskrift,ligningssystem
FP92013dec4.3Find stigningtallet.funktion,1.grad,hældningstal
FP92013dec4.4Forklar forskriftforklar,forskrift,funktion,1.grad
FP92013dec4.5Tegn grafenforskrift,funktion,1.grad,geogebra
FP92013dec4.6Undersøg hvem der har retfunktion,1.grad,undersøg
FP102013maj2.7Hvor meget vil der blive produceret i 2015funktion,geogebra,regression,vækst,1.grad
FP102012dec2.2 Tegn grafen?funktion,1.grad,forskrift
FP102012maj5.1Kurve over forsøgsresultatfunktion,1.grad
FP102012maj5.2Antal minutter før kuglen var 30 mm i diameterfunktion,1.grad,aflæs,forskrift
FP102012maj5.3Funktionsforskriftfunktion,1.grad,forskrift
FP102011dec2.4Fordeling af 20 og 40 fods containerestore_tal,ligningssystem,funktion,1.grad,problemløsning
FP102011maj2.3Graf for funktionen f(x)=81,5x+2664funktion,1.grad,forskrift
FP102010dec2.8Vis i et koordinatsystem at over en 10-års-periode er bilerne ca. lige dyre funktion,1.grad,ligningssystem
FP102009maj5.2Indtegning linjen l i koordinatsystemforskrift,funktion,geogebra,1.grad
FP102009maj5.5Indtegning af linjen mforskrift,funktion,geogebra,1.grad
FP102009maj5.6Angiv ligningen for linjen m :forskrift,funktion,geogebra,1.grad
FP102008dec6.3To grafer på svaraket funktion,1.grad,ligningssystem,geogebra
FP102008dec6.4Forskrift for Caspers Hs aftale forskrift,funktion,1.grad,geogebra
FP102008dec6.7Indtegn graf funktion,1.grad,geogebra
FP102001dec3.5Beskriv skærringspunktetfunktion,1.grad,ligningssystem
FP102000maj2.3Grafisk billede af prisen ved enkelt tureforskrift,modellering,1.grad,funktion
FP102000maj2.4Grafisk billede af prisen ved rabatordningforskrift,modellering,1.grad,funktion,stykvis
FP102000maj2.5Grafisk billede af forskel ved 40 tureforskrift,modellering,1.grad,funktion,stykvis
MatematikbankensVariablesæt3.4Tegn en funktion over tid i forhold til antal varerfunktion,1.grad