Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderliger

Vil du kun se hvilke emner der for et enkelt år....Tryk her

begrundelse 1-2 point for besvarelse der vedrører firma A 1-2 point for besvarelse der vedrører firma B 1-2 point for besvarelse der vedrører firma C 1. grad 1.grad 2. grad 2.grad Aflæs Brøk Forklar Forskel Forslag Funktion Gennemsnit GeoGebra Kilowatt Kj Procent Regnehiraki Undersøg Undersøg og begrund Undersøgelse Vækst afdrag aflæs afmærk afstand algebra analytisk annuitet antal arcsin arctan areal argument argumenter b-værdi befolkningstæthed begreb begreber begrund beregn beskriv besvis bevis bogstav bogstaver boksplot bredde brændpunkt brøk brøker budget c-værdi celcius celsius centervinkel cirkel cirkeldiagram cirkler co2 cos cosinus cylinder dataanalyse deling deskriptorer det_gylne_snit diagonal diagonaler diagram diagrammer diameter division dragefirkant drejning dynamisk ekspontiel ekspontielt ekstremum elipse energi enheder ensvinklede ensvinklede trekanter excel fahrenheit fald fart femkant figurfølge figurfølger find fejl find fejlen firgurfølge firkant firkanter flytning fod forhold forklar formel formler forskel forskrift forslag forudsigelse frekvens fremskrivning funktion funktioner førstegrad gang gange gear gennemsnit gennemsnitlig_rente geogebra geometri geometrik grader graf grafer grundflade grundplan grupperet data gæld hastighed hvem har ret hyperbel hypotenusen hyppighed hældningstal hældningstallet højde indekstal index.procent indextal indtegn intervaller intervalmidtpunkt kasse kast katete keglestub kilopris knob kode kombinatorik kongruent konstruktion koordinatsystem koordinatsæt kr kugle kvadrat kvadratnet kvadratrod kvardratrod kvartiler ligebenet ligedannethed ligefrem_proportional ligendannede ligesidet_trekant ligning ligningsløsning ligningssystem lineær liniær liniær funktion linje linærfunktion liter lysår lån længde løn mangler manipulation manipuleret masse massefylde matriks median median_gennemsnit median_geometri median_statistik meter meyer middeltal midtnormal midtpunkt min minus minutter modbevis model modellering modsat hændelse modsat_hændelse modstående moms målfast målforhold målsøgning n nabovinkel nabovinkler naturlige tal negativ_vækst observationsdiagram observationstabel odds omkreds omregn omregning omskreven omskriv oprunding optæl optælling overflade overslag overslg parabel parallelforskydning parallelogram parantesregler parentes parenteser parentesregler perspektiv phi pi pizza plus potens potensfunktion pris prisme problemløsning procect procent procentfald procentfremskrivning procentpoint procentstigning prodcent produkt puls pythagoras påstand påstande rabat radius reduktion regn regneark regnehistorie regnehistorier regneopskrift regneregler regneruter regnesopskrift regneudtryk regression regulær rektangel rente rentes rente repræsentation retvinklet retvinklet_trekant rod rombe rumfang ræsonnement ræsonnementskompetencen ræsonnementskomptencen ræssonement sammehæng sammenhæng sammenlign sammensat sandsynlighed sammensat_sandsynlighed sammensatfunktion sammmenlign sandsynlighed sidelængde simulering sin sinus skat skitse skitser skæringspunkt sorter sparer spejling spejlning statistik stigning stigningsprocent stikprøve stolpe stolpediagram store tal store_tal store_tals_lov stykvis større sum sumfigur sumkurve summeret summeret_frekvens sumpyramide symmetri symmetriakser systematik tabel tal-ligevægt tal_og_algebra talfølge talfølger talkryds talrække talrækker taltrapper tan tangens tegn tegning tegninger temperatur tendenslinje terning tesselering tid tidsomregning tons toppunkt trapez trekant trekant_revinklet trekanter trigonometri tværsnit typetal tæl.hvis tælletræ udfyld udtryk udvikling ulighed undersøg undersøgelse undersøgelse_stor valuta variationsbredde vinke vinkel vinkelsum vinkler vis vurdering vægt vækst vækstfunktion ydelse år årstal årtal økonomi