Aktiv matematik

Bevægelse med læring

DIDAKTISK FORMÅL FOR BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN?
Generelt oplever vi at eleverne husker tingene bedre hvis de har brugt deres krop samtidig.
Børge Koch, leder af KOSMOS, Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed, i et interview af UVM i 2014:
Forskningsresultater har dokumenteret, at der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring - uanset alder. Vi kan se, at fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Og fysisk aktivitet, der er integreret i undervisningen ud over idrætsundervisning, viser sig også at fremme læring. (Børge Koch, leder af KOSMOS, 2014)

Power break
De kan bruges til at lave et afbræk i timen, hvis man har brug for at få eleverne op af stolene og ryste hovedet.

Dialog
Mange af opgaverne har også det sigte at eleverne skal snakke matematik med hinanden

Sjove gentagelser
At man skal løse de samme opgaver som man har gjort i kompendiet/bogen bare på en ny måde, og at man får lov til at gøre det mange gange

Undersøgende matematik
Hvor man bruger matematikken fra kompendiet/bøgerne og arbejder undersøgende på omverdenen.

Spatial forståelse
Arbejde med den rummelig forståelse og give dem et billede på nogle af de ting vi arbejder med i matematikkenAktivitet 1 Kan man altid forme en trekant

Aktivitet 1 Kan man altid forme en trekant

Kan man altid formen en trekant, hvis man kender de 3 sidelængder?

Aktivitet 3 Kan du tegne figuren

Aktivitet 3 Kan du tegne figuren

Eleven skal kunne tegne forskellige figurer ud fra nogle givne forudsætninger.

Aktivitet 4 Det gyldne snit

Aktivitet 4 Det gyldne snit

Eleverne får indsigt i at det gyldne snit tilnærmelsesvist findes i omverdenen

Aktivitet 7 Kommunikation af geometri

Aktivitet 7 Kommunikation af geometri

Snakke matematik og bruge begreber fra geometrien

Aktivitet 8 Find en som kan

Aktivitet 8 Find en som kan

Emne: Førstegradsfunktioner Træne begreber der hører til emnet førstegradsfunktioner

Aktivitet 9 Repræsentationer af førstegradsfunktioner niveau 1

Aktivitet 9 Repræsentationer af førstegradsfunktioner niveau 1

Emne: Førstegradsfunktioner Træne forståelse af a og b i forskellige repræsentationer af en førstegradsfunktion

Aktivitet 10 Repræsentationer af førstegradsfunktioner niveau 2

Aktivitet 10 Repræsentationer af førstegradsfunktioner niveau 2

Træne forståelse af a og b i forskellige repræsentationer af en førstegradsfunktion

Aktivitet 11 Hvor hurtig er du

Aktivitet 11 Hvor hurtig er du

Få en fornemmelse af at fart er en sammenhæng mellem tid og længde.

Aktivitet 12 Hvem får flest kort - funktioner

Aktivitet 12 Hvem får flest kort - funktioner

Formålet er at træne eleverne i at bruge de begreber om funktioner og kunne formulere sig matematisk.

Aktivitet 13 Statistik kahoot

Aktivitet 13 Statistik kahoot

Opsamling på begreber fra statistikken med et konkurrenceelement Her er en kahoot med spørgsmål og billeder til emnet statistik.

Aktivitet 14 Find en som kan

Aktivitet 14 Find en som kan

Øvelsen går ud på at få hele sit papir fyldt med forskellige underskrifter fra ens klassekammerater. Træne begreber der knytter sig til emnet

Aktivitet 15 Fartbanko

Aktivitet 15 Fartbanko

Eleverne arbejder med anvendelse af formlen for fart, hvor de skal finde tid, afstand og fart.

Aktivitet 16 Brøkdomino

Aktivitet 16 Brøkdomino

Træne sammenhængen mellem brøker og procent, og får brugt brøkregnereglerne i deres simpleste form

Aktivitet 17 Parre graf og forskrift andengrad

Aktivitet 17 Parre graf og forskrift andengrad

Hæng graferne op rundt omkring i klassen printet i A3. Udlever 1 seddel med forskrifts-oversigten til hver gruppe. Grupperne går rundt med sedlen og finder graferne der passer til forskrifterne, og noterer det bogstav der passer til forskriften.

Aktivitet 19 Ligninger i rækkefølge

Aktivitet 19 Ligninger i rækkefølge

Træne ligningsløsning Når sedlerne er klippet ud, gælder det op at få lagt dem op i rækkefølge på gulvet. Aktiviteten appellerer til at komme op af stolene, da det så kan være nemmere at overskue rækkefølgen på de 20 ligninger. Formålet med øvelsen er at få en masse gentagelser af ligningsløsning, og at man får snakket om, hvordan man løser dem med sin gruppe. Gruppen skal samarbejde om at få lagt ligningerne op i rækkefølge

Aktivitet 20 Praktisk PET

Aktivitet 20 Praktisk PET

Praktisk PET PYTHAGORAS, ENSVINKLEDE TREKANTER OG TRIGONOMETRI I PRAKSIS

Aktivitet 21 Sammenhæng Areal omkreds Trekant

Aktivitet 21 Sammenhæng Areal omkreds Trekant

Finde ud af at areal og omkreds ikke har nogen sammenhæng

Aktivitet 22 Praktisk boksplot

Aktivitet 22 Praktisk boksplot

Lære at forstå et boksplot uden forkundskaber

Aktivitet 23 Statistiske begreber

Aktivitet 23 Statistiske begreber

Forståelse af statistiske deskriptorer Bed eleverne om at stille sig på række efter skostørrelse efter højde efter afstand fra hjemmet til skolen. (godt hvis man har nogen der bor langt fra skolen, så man kan snakke om median kontra gennemsnit, og man kan også snakke om outliers) Evt. kan man indsætte en fiktiv person, som bor hver 2. uge langt væk efter antal timer man sover i gennemsnit efter snapchat score (sendte og modtagne snaps) efter antal timer man spiller computer eller lign. efter antal timer man ser Netflix Osv. osv.

Aktivitet 24 Det store statistikspil

Aktivitet 24 Det store statistikspil

Forståelse af statistiske deskriptorer Regler Spilles i grupper af ca. 4 (3- 6 personer) Den mest gennemsnitlige person starter (Eleverne må selv bestemme, hvad de lægger til grund for hvad der er gennemsnitlig - men de skal blive enige. Begrund overfor læreren på et tidspunkt i spillet) Man bruger en almindelig terning Spørgsmålskort ligger blandet med spørgsmålet opad Bonuskort ligger blandet i anden bunke, med bagsiden opad Eleverne skal have en brik hver

Aktivitet 25 Kobling mellem repræsentationer

Aktivitet 25 Kobling mellem repræsentationer

Funktioner Rundt omkring i klassen har I som lærere hængt de forskellige repræsentationer op (hænges op i alfabetisk rækkefølge). Eleverne går rundt sammen med deres makker og kigger på de forskellige repræsentationer og kobler dem 4 og 4. Det er vigtigt at eleverne er bekendt med de 4 repræsentationer

Aktivitet 26 Praktiskvækst

Aktivitet 26 Praktiskvækst

Økonomi og funktioner Få en forståelse for at vækst er en ekspotentiel stigning

Aktivitet 26b Praktisk vækst udenfor

Aktivitet 26b Praktisk vækst udenfor

Økonomi og funktioner Få en forståelse for at vækst er en ekspotentiel stigning

Aktivitet 27 Gældsstafet

Aktivitet 27 Gældsstafet

Økonomi og Vækst Få en forståelse at renten ved gæld er størst i starten.

Aktivitet 28 Praktisk Pythagoras

Aktivitet 28 Praktisk Pythagoras

Geometri Få praksis erfaring med at bruge Pythagoras

Aktivitet 29 Økonomikahoot

Aktivitet 29 Økonomikahoot

Kahoot både digitalt eller som analogt. Repetition af økonomibegreber

Aktivitet 30 Procentstafet

Aktivitet 30 Procentstafet

Eleverne får arbejdet med procentberegninger på en anden måde end ved et skolebord. Eleverne arbejder også med deres kommunikation, når de skal videregive oplysningerne fra opgaverne.

Aktivitet 31 Geometristafefet

Aktivitet 31 Geometristafefet

Eleverne får arbejdet med geometriberegninger på en anden måde end ved et skolebord. Eleverne arbejder også med deres kommunikation, når de skal videregive oplysningerne fra opgaverne.

Aktivitet 32 Fangeleg til potens

Aktivitet 32 Fangeleg til potens

Eleverne får arbejdet med potensberegninger, så de kan huske potenstal med grundtallet fra 1-5 og eksponenten 1-5. Derved bliver det lettere at arbejde med rødder, når eleven ved at , så kan eleven måske overføre det til arbejde med rødder og kan huske at , uden at de skal have fat i computer eller lommeregner. Dette vil især være en fordel i forhold til opgaver uden brug af hjælpemidler og overslagsregning. Derudover vil der i denne aktivitet kunne laves en strategi for at vinde, hvilket er en måde at arbejde med ræsonnementskompetencen.

Aktivitet 33 Potenskonkurrence

Aktivitet 33 Potenskonkurrence

Eleverne får arbejdet med værdi af potens og rødder

Aktivitet 34 Sænkeslagskibe 1

Aktivitet 34 Sænkeslagskibe 1

Eleverne får arbejdet med indsætning af punkter i koordinatsystem

Aktivitet 35 Sænkeslagskibe 2

Aktivitet 35 Sænkeslagskibe 2

Eleverne får arbejdet med indsætning af punkter i koordinatsystem

Aktivitet 36 Sænkeslagskibe 3

Aktivitet 36 Sænkeslagskibe 3

Geometri Eleverne får træning i aflæsning og indsætning af punkter i et koordinatsystem.

Aktivitet 37 Find en som kan Kombinatorik og Sandsynlighed

Aktivitet 37 Find en som kan Kombinatorik og Sandsynlighed

Træne begreber og beregninger i forbindelse med sandsynlighed og kombinatorik

Aktivitet 39 Geometriløb

Aktivitet 39 Geometriløb

Geometri SEQUENCE 3,5 times matematikløb 49 opgaver

Aktivitet 40 Arkæologbattle

Aktivitet 40 Arkæologbattle

Eleverne får arbejdet med a- og b-værdiens betydning i en førstegradsfunktion

Aktivitet 41 Find en som

Aktivitet 41 Find en som

Træne begreber der hører til emnet regneark

Aktivitet 43 Powerbreak med wordmat

Aktivitet 43 Powerbreak med wordmat

Forslag til aktiv matetematik i forbindelse med WordMat

Aktivitet 44 Sammenhæng mellem længde og bredde

Aktivitet 44 Sammenhæng mellem længde og bredde

Forståelse for omvendt proportionalitet ved hjælp af centikubes

Aktivitet 45 FIND SAMMENHÆNG TIL GRAF

Aktivitet 45 FIND SAMMENHÆNG TIL GRAF

Finde kobling mellem graf og sammenhæng inden for Omvendt proportionalitet.

Aktivitet 46 Puls ved aktivitet

Aktivitet 46 Puls ved aktivitet

Regression ved hjælp af pulsmåling og fysisk aktivitet

Aktivitet 47 Running dictation til vækst

Aktivitet 47 Running dictation til vækst

Eleverne får arbejdet med vækstberegninger på en anden måde end ved et skolebord. Eleverne arbejder også med deres kommunikation, når de skal videregive oplysningerne fra opgaverne.

Aktivitet 48 HVOR LANG TID ER 2 MIN

Aktivitet 48 HVOR LANG TID ER 2 MIN

Eleverne får en fornemmelse af enheden ”minutter”