Vores kompendierAktiv matematik

Aktiv matematik

KOMPENDIETS OPBYGNING Kompendiet er en samling af aktive matematikopgaver, som er kategoriseret med varighed og emne. De er tænkt som et supplement til den daglige undervisning.

Alkohol

Alkohol

Alkoholberegning ud fra en matematisk synsvinkel. Hvor meget kan man drikke før man mister evnen til at føre bil/knallert/cykel? Hvor lang tid går der, før man er ædru igen? Opgaverne er lavet ud fra en undersøgende indgangsvinkel.

Andre funktioner

Andre funktioner

Andre funktioner, samlet i et kompendium

Basismatematik

Basismatematik

Kompendiet dækker algebra, brøker, procent, ligninger, potens og rødder. Til en del af lektionerne er der tilknyttet aktiviteter fra kompendiet om aktiv matematik

Excelkompendium

Excelkompendium

Gennemgang af celleforståelse, indsættelse af formler og lave nemme beregninger. Hvordan man sætter flere grafer ind i samme diagram. Stort første kapitel med videoforklaring til alle opgaverne i kapitel 1 WordMatkompendium, geogebrakompendium og dette excel kompendium, så er man dækket ind til de skriftlige prøver.

Fart og hastighed

Fart og hastighed

Eleverne skal selv lave en formel for at beregne hastighed. Dette er meget svært for nogle, men via gruppearbejde får de diskuteret sig frem til en god løsning.

Førstegradskompendium

Førstegradskompendium

Introduktion til førstegradsfunktioner er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal lære. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

Geometri kompendium

Geometri kompendium

Geometrikompendium der passer til fælles mål.

Kombinatorik og sandsynlighed

Kombinatorik og sandsynlighed

Et kompendium der dækker både sandsynlighed og kombinatorik. Der er dybdegående forklaringer og opgaver skiftevis, så eleven kan selv sidde og arbejde i sit eget tempo. Det veksler mellem sandsynlighed og kombinatorik, så eleven ser at kombinatorikken kan være et værktøj til sandsynlighedsregningen.

Kompetenceplakater

Kompetenceplakater

Plakater klar til tryk i A3 format.

Kompetencetræning

Kompetencetræning

Små opgaver der træner elevernes mundlige kompetencer

Matematikbankens formelsamling

Matematikbankens formelsamling

Formelsamling der dækker de emner vi tænker der er pensum for 9. og 10. klasse.

Mountainbike

Mountainbike

Temahæfte omkring Mountainbiken.

Ræsonnementstræning Level 1

Ræsonnementstræning Level 1

50 opgaver til træning af Ræsonnements og tankegangskompetencen

Solceller

Solceller

Temahæfte om solceller

Statistik

Statistik

Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man arbejder med det man lige har læst. Der er video til diagrammer og tabeller.

Træning gange og division

Træning gange og division

Træningshæfte til gange og division.

Træning procent

Træning procent

Til de elever der har svært ved procent.

Udendørsmatematik

Udendørsmatematik

Kompendiet er under udarbejdelse.

Undersøgende matematik

Undersøgende matematik

Undersøgende arbejde i matematik

Vækst og økonomi

Vækst og økonomi

Kompendium der indeholder emner inden for Vækst og økonomi. | Dynamisk regneark│ Vækst │ Opsparing │ Budget │ │ Lån │ Regression │ ÅOP │ Kviklån │