Blandede opgaverØveopgave: Mundtlig prøve Faxe Kombi

Øveopgave: Mundtlig prøve Faxe Kombi

Et øveoplæg til mundtlig prøve i matematik Faxe Kondi har lavet et ny sodavand, der hedder Faxe Kombi Hvor man ikke ved hvad man får af smag, når man køber sodavanden

Øveopgave: Mundtlig prøve

Øveopgave: Mundtlig prøve

En opgave om kartofler. Sammenhæng mellem skrælletid og størrelse af kartoflen. Sammenhæng mellem vægt - før og efter skrælning. Modelleringskompetencen

Øveopgave: Mundtlig prøve

Øveopgave: Mundtlig prøve

En opgave om belægningsprocent. Ud fra et satellitbillede, skal eleven vurder et husstørrelse, samt finde ud af hvor stor grunden er. Problembehandlingskompetencen.

Valuta niveau 3

Valuta niveau 3

Lidt sværere valutaopgaver

Valuta - På rejse

Valuta - På rejse

Indtil videre er man stadig nødt til at veksle danske kroner om til en fremmed valuta, hvis man ønsker at betale noget i udlandet.

Udvidet funktioner

Udvidet funktioner

Opgaver med svære funktioner.

Tænkematematik

Tænkematematik

Tænke matematik, få elevere til at tænke!!

Trigonometri - Vilkårlige trekanter

Trigonometri - Vilkårlige trekanter

4 sider om trigonometri på vilkårlige trekanter

Trigonometri - Begrebsafklaring

Trigonometri - Begrebsafklaring

I undervisningen forsøger vi at inddrage elementer fra Cooperativ Learning. Cooperativ Learning er en undervisningsform hvor eleverne arbejder i forskellige gruppestrukturer, hvor samarbejdet er i fokus.

Tid

Tid

Et ark, der handler om at omregne til timer.

Syvkantet sandkasse

Syvkantet sandkasse

Få eleverne til at tænke anderledes inden for geometri. Her hjælper ternet papir ikke meget.

Simpelt rentesregning

Simpelt rentesregning

Opgaver i beregning af rentedage.

Sekskanten

Sekskanten

Konstruktionen af en sekskant er rimelig simpel og overskuelig for eleverne at kaste sig over.

Rumfang 2

Rumfang 2

Opgaver der er blandet mellem rumfang og massefylde.

Rumfang

Rumfang

Opsamling på rumfang. Opgaver med henblik på baglænsregning inden for rumfang. Der er også lidt med enhedsomregning.

Repetition til et 7-tal

Repetition til et 7-tal

Repetition Er differentieret i forhold til eleverne målsætning Ønsker/forventer eleven et 10-tal, skal eleven lave repetition til et 10-tal. Ønsker/forventer eleven et 7-tal, skal eleven lave repetition til et 7-tal. Ønsker/forventer eleven et 4-tal, skal eleven lave repetition til et 4-tal.

Repetition til et 4-tal

Repetition til et 4-tal

Repetition Er differentieret i forhold til eleverne målsætning til mundtlig prøve. Ønsker/forventer eleven et 10-tal, skal eleven lave repetition til et 10-tal. Ønsker/forventer eleven et 7-tal, skal eleven lave repetition til et 7-tal. Ønsker/forventer eleven et 4-tal, skal eleven lave repetition til et 4-tal.

Repetition til et 10-tal

Repetition til et 10-tal

Repetition Er differentieret i forhold til eleverne målsætning Ønsker/forventer eleven et 10-tal, skal eleven lave repetition til et 10-tal. Ønsker/forventer eleven et 7-tal, skal eleven lave repetition til et 7-tal. Ønsker/forventer eleven et 4-tal, skal eleven lave repetition til et 4-tal.

Repetition af opgaver

Repetition af opgaver

Opgaver med repetition af blandede emner

Regneregler

Regneregler

God opgave at starte et nyt skoleår med. Eleverne skal diskutere matematiske begreber.

Regnemaskine til omregning af enheder

Regnemaskine til omregning af enheder

Det er mit indtryk, at mine elever har meget svært ved at forstå, hvordan man bruger oversigten over måleenheder

Pythagoras - Hvad skal man kunne

Pythagoras - Hvad skal man kunne

"Opsamling på Pythagoras læresætning.

Procent klar til vækst

Procent klar til vækst

Lavet til dygtige 9. klasses elever. De første skridt til en vækst forstålse

Praktisk procent

Praktisk procent

Lær noget om procent vha centicubes

Pandekager

Pandekager

Emne omkring pandekager. Beregn hvor meget dej man skal bruge til en pandekage, alt efter størrelse af pande

Optimering af Kegle

Optimering af Kegle

Optimering af keglens rumfang. Hvor meget skal man klippe væk, før keglen har det største rumfang.

Omvendt proportionalitet

Omvendt proportionalitet

PowerPoint med dertilhørende opgaver.

Oleopfinder rumfangsopgaver

Oleopfinder rumfangsopgaver

2 små opgaver om rumfang der sætter eleverne igang med at tænke rumfang og derefter en opgave der sætter elevrenes kreativitet igang.

Mundtlig prøve prøve

Mundtlig prøve prøve

Lad eleverne være elev, censor og lærer

Mundtlig Matematik Danmark

Mundtlig Matematik Danmark

Mundtlig matematik omhandlende Danmark

Modellering valg af strategi

Modellering valg af strategi

I flere forskellige spil, gælder det om at forøge sin omsætning ved køb af flere fabrikker eller lignende. Det kunne være et spil som coockie clicker eller lign.

Min egen statistikopgave

Min egen statistikopgave

Lav din egen statistikopgave

Meyer sandsynlighed

Meyer sandsynlighed

Spil Meyer i matematikttimen og lær lidt om kombinatorik og sandsynlighed.

Ligningskompendium

Ligningskompendium

Når man har lært at løse ligigninger i hånden eller via mathcad, så skal man også udfodres med tekstlingninger. Disse tekstligninger skal så omformes til matematiske udtryk. Opgaverne er opbygget så de gradvis blivere sværere og sværere.

Krigeren

Krigeren

En opgaver der handler om fart. En anden måde at se funktioner på.

Klar til mundtlig prøve i matematik

Klar til mundtlig prøve i matematik

Hvad skal man repetere til den mundtlige prøve i matematik

Julesequence

Julesequence

Spil 4 eller 5 på stribe i sequence. Klassen deles i 3 lige store grupper. Hver storgruppe deles i grupper af 2 eller 3 elever. Nu gælder det for storgruppen i fælleskab om at få 4 eller 5 på stribe for at vinde. Der er 49 forskellige juleopgaver i forskellige niveauer, som er målrettet 8. til 10. klasse.

Julebanko

Julebanko

Færdighedsregning: Julebanko Ideen er at man bruger almindelige bankoplader. Power pointet indeholder færdighedsopgaver, hvor resultaterne er mellem tallene 1 og 90. Så i stedet for at trække tal, viser man en slide, som eleverne skal beregne og derved få deres tal.

Intuitiv matematik

Intuitiv matematik

Vi vil gerne have at eleverne er bedre til at turde sige noget på klassen. Og nogen gange skal man komme med et kvalificeret gæt. Her er nogen opgaver, som er gode til at give snak på klassen. Alle kan deltage for facit er ikke i centrum

Hvilken pakke er billigst

Hvilken pakke er billigst

Hvilken pakke er billigst at pakke ind?

Hvad er forskriften

Hvad er forskriften

Hvad hedder forskriften for funktionen der går gennem alle punkterne? Hvad er vinklen i en polygon med 20 kanter?

Hjælpeark Procent stigning og fald

Hjælpeark Procent stigning og fald

Stigning og fald i procent kan være svært. Dette hjælpeark hjælper med at vælge den rigtige formel.

Geometri rumfang

Geometri rumfang

Konkurrence i matematik - hvem løser flest opgaver på 4 lektioner. (facit liste vedlagt)

Geometri byg en snemand

Geometri byg en snemand

Ligger der sne udenfor, så er der en opgave der har relatation til sneeen. Opgaven lægger op til brug af geogebra

Geometri - ensvinklede trekanter

Geometri - ensvinklede trekanter

Små opgaver omkring ensvinklede trekanter

Førstegradsfunktioner

Førstegradsfunktioner

En anden udgave af førstegradsfunktioner Mere med henblik på geogebra

FP9 maj 2021

FP9 maj 2021

Løsningsforslag til fp9 maj 2021

FP10 maj 2021

FP10 maj 2021

Løsningsforslag til fp10 maj 2021

Fisker Freddy

Fisker Freddy

Formål: At eleverne får trænet sammenhængen mellem forskrift og graf i forbindelse med andengradsfunktioner. Eleverne skulle gerne kunne se sammenhængen alene ud fra fortegn ved a-, b- og c- værdien. Derfor er det ikke meningen, at eleverne skal tegne de forskellige funktionsforskrifter, før de kan finde den rette forskrift.

Ellipse udfordring

Ellipse udfordring

Kan du finde brændpunkterne når du kender ellipsen a og b værdi?

CL: Regneregler

CL: Regneregler

Svar basar med regneregler

Chips - mundtlig matematik

Chips - mundtlig matematik

Opgaver der alle har relation til chips. De fleste opgaver indeholder funtioner.

Bliver der taget af kassen

Bliver der taget af kassen

Træning af modellering- og ræsonnementskompetencen

Blandet regressionsopgaver

Blandet regressionsopgaver

Et dokument med mange forskellige regressionsopgaver - til udpluk for læreren. IKKE et dokument til eleven.

Beregning af ÅOP

Beregning af ÅOP

Hvordan beregner man ÅOP og hvad er ÅOP

Baglænsregning

Baglænsregning

Kort PowerPointpræsentation i måden at regne baglæns.

Arbejdstegning og Isometri

Arbejdstegning og Isometri

Opgaver om arbejdstegning og isometrisktegning

Andengrad - Rutediagrammer

Andengrad - Rutediagrammer

Sådan løser- og tegner du en andengradsfunktion

Amalie skal til København

Amalie skal til København

Amalie der bor i Løgstør (ligger ved Limfjorden) skulle en tur til København. Hun var så heldig at hun kunne køre med en venindes storesøster.

2. gradsfunktioner

2. gradsfunktioner

Noget om 2. gradsfunktioner, meget med henblik på brug af Geogebra