Kombinatorik generator...

Excel der kan vise en masse muligheder inden for kombiatorik. Dog har det en begrænsning på maks 3000 muligheder.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmesideHent fil zip/excel     

Dette regneark, kan hjælpe eleven til få en forståelse for kombinatorik, hvad har det af betydning om det er med eller uden tilbagelægning og er det ordenet eller uordnet.

Vælg antal udtrækninger
Skriv hvilke valgmuligheder der kan vælges i mellem.
 

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2021-01-20 af Matematikbanken.dk