Geogebraapplets
Applets der viser noget3D fraktal

3D fraktal

Lad den køre et par minutter. Højreklik på tegningen og træk

Alkohol i geogebra

Alkohol i geogebra

Applet der viser beregning af promille, når man indtager x antal genstande alkohol

Alkohol sammenligning af promille

Alkohol sammenligning af promille

Beregning af promille
Vælg vægt
Vælg antal genstande
Vælg tid "festen" varer

Angrybirds i Geogebra

Angrybirds i Geogebra

Kan du ramme grisens hus, og få det til at falde sammen. Du skal ændre a og b værdien i f(x)=ax^2+bx+2.2

Areal af trekant

Areal af trekant

Viser at 1/2 * grundlinje gange højde Træk i de blå punkter

Bevis 2

Bevis 2

Bevis at det grønne kvadrat er dobbelt så stort som det rødbrune kvadat

Binært ur

Binært ur

Viser aktuelt klokkeslæt via GeoGebra

Bunkeren på Bulbjerg

Bunkeren på Bulbjerg

Træk i den blå punkt - som flytter sigtepinden der er 1 meter høj

Bunkeren på Bulbjerg - forklaring

Bunkeren på Bulbjerg - forklaring

Træk i de blå ringe, se sammenhænge mellem vinkler og sider. Træk i skyderen og se at trekanten også er ensvinklet - lige gyldig hvordan den vender.

Cirkel - indskreven

Cirkel - indskreven

Leg med trekantens indskrevne cirkel

Cirkel - omskreven

Cirkel - omskreven

Leg med trekant og den omskrevne cirkel

Cylinder - dynamisk

Cylinder - dynamisk

Træk i skyderen, og se hvad der sker med rumfanget. Sæt kryds i spor - Så ser du en kurve der viser noget om rumfanget

Diagonaler i en regulærpolygon

Diagonaler i en regulærpolygon

Hvor mange diagonaler er der i en regulær polygon

Dynamisk tallinje

Dynamisk tallinje

Her kan du lave tallinjer nemt og med 0, 1 eller 2 decimaler

Eksperimenter: medianen i en trekant

Eksperimenter: medianen i en trekant

En median i en trekant går fra vinkelspids til modstående sides midtnormal Undersøg medianen

Eksperimenter: medianer i en trekant

Eksperimenter: medianer i en trekant

En median i en trekant går fra vinkelspids til modstående sides midtnormal Hvis der er 3 medianer, så bliver trekanten opdelte i 6 nye trekanter. Dette eksempel viser at medianer i trekatner opdeler i lige store arealer

Eksperimenter: Summen af afstanden

Eksperimenter: Summen af afstanden

Denne app viser at summen af afstanden fra alle 3 sider i en ligebenet trekant er konstant. Træk i punktet D og se at summen er konstant. Ændre afstanden mellem A og B, og se at det også virker på andre trekanter

Ellipse Tegn en

Ellipse Tegn en

Tegn en ellipse ved hjælp af en snor og 2 søm

Enhedscirklen

Enhedscirklen

Træk i de blå punkter

Ensvinklede trekanter

Ensvinklede trekanter

Ensvinklede trekanter kan være svære og forstå. Denne geogebra app skulle gerne give forståelsen. Man kan trække i punkterne og se hvad der sker

Ensvinklede trekanter - højdemåling

Ensvinklede trekanter - højdemåling

Træk i skyderne, så de passer med de målinger man har målt.

Ensvinklede trekanter 2

Ensvinklede trekanter 2

Denne geogebra app viser at hvis vinklerne i 2 trekanter er ens, så vil forholdet mellem alle 3 sider også være ens.

Find forskriften

Find forskriften

Find forskriften - Interaktiv app

Finde areal 1

Finde areal 1

Find areal af figuren.

Finde dine julegaver

Finde dine julegaver

Opgave: Du skal gemme julegaverne på dit værelse, så andre ikke finder dem.

Samtidig er du nysgerrig efter at finde de julegaver, som du selv skal have... :-)

Funktion med repræsentationer

Funktion med repræsentationer

Hvad sker der når man ændre zoomgraden af x og y aksen

Gæld stafet

Gæld stafet

Beskrivelse
Se aktivitet #27 i matematikbankens aktivmatematik kompendie.

Hvornår er arealet ens

Hvornår er arealet ens

Hvor skal punktet C ligge for at arealet af cirkelen og kvadratet er ens?

Hyperbler 1 simpelt

Hyperbler 1 simpelt

Se hvad der sker når man ændrer konstantværdien i en hyperbel.

Hyperbler 2 Udvidet

Hyperbler 2 Udvidet

Træk i a - b - c og se hvad der sker med hyperblen

Kan man altid lave en trekant ud fra 3 sidestykker

Kan man altid lave en trekant ud fra 3 sidestykker

Undersøg hvornår man kan/ikke kan lave en trekant. Hvis man har 3 sidestykker.

Kast i geogebra

Kast i geogebra

Her kan man se noget om et kast i geogebra.

Ligedannede og kongruente trekanter

Ligedannede og kongruente trekanter

Denne applet viser lidt om ligedannede og kongruente trekanter.

Linieær Funktion

Linieær Funktion

Eksperimenter med en retlinie

Parabel leg med a - b - c

Parabel leg med a - b - c

En geogebrafil hvor man kan lege med a, b og c

Parablens brændpunkt og ledelinie

Parablens brændpunkt og ledelinie

Træk i skyderen, og se hvad der sker med brændpunktet , når du ændres parablens hældningstal Formel for at beregne brændpunkt og ledeline

Rul en mønt

Rul en mønt

Gæt først: Hvis du drejer mønten en halv omgang om den anden mønt - vil ansigtet vende rigtigt eller på hovedet?

Rumfang af et cirkeludsnit

Rumfang af et cirkeludsnit

Lav en cirkel med en radius på 20 cm

Rumfang af et cirkeludsnit løsning

Rumfang af et cirkeludsnit løsning

Løsning af største rumfang til en kegle ud af et cirkeludsnit

Sammenhæng mellem diagonal og sidelængde

Sammenhæng mellem diagonal og sidelængde

Undersøg hvilken sammenhæng der er mellem diagonal og sekskantens sidelængde

Sierpinsk-trekanten

Sierpinsk-trekanten

Sierpinski-trekanten fraktaler

Stopur

Stopur

Mulighed for at pause og for at gemme tiden

Største areal

Største areal

Lav en trekant med det største mulige areal

Superelipsen

Superelipsen

Her kan man lege lidt med superelipsen

Sæmbrædt i GeoGebra

Sæmbrædt i GeoGebra

Vælg polygonværktøjet og træk en figur. Bagefter kan du måle på den.

Terningkast

Terningkast

Viser hyppigheden af summen af 3 terningkast.

Terningkast

Terningkast

Viser hyppigheden af summen af 2 terningkast.

Trigonometri - klar til enhedscirklen

Trigonometri - klar til enhedscirklen

Ved at ændre på vinkel A, kan man se hvad sin(A) og cos(A) er

Trigonometri, enhedscirkelen

Trigonometri, enhedscirkelen

Træk i punktet C og se hvad der sker i enhedscirkelen

Trigonometri, forhold mellem liniestykker

Trigonometri, forhold mellem liniestykker

Ændre i størrelsen på trekanten, se hvad der sker med forholdet mellem sidelængderne.

Triogonometri sinusrelationen

Triogonometri sinusrelationen

Se at forholdet mellem sinus til vinklen og den modstående side er ens i alle 3 forhold Træk i de blå punkter og se at det passer

Tælletræ

Tælletræ

Træk i skyderne

Undersøg forhold mellem median og linjen

Undersøg forhold mellem median og linjen

Hvordan kan det være at forholdet mellem en median og den linje medianen rammer altid er 2. Kan du bevise det?

Undersøg om areal er konstant

Undersøg om areal er konstant

En trekant med forskellige længder har samme areal, bare grundlinje og højde er uændret.

Undersøg parallelogram

Undersøg parallelogram

Træk i B og C Hvordan beregner man højden

Ur i GeoGebra

Ur i GeoGebra

Viser aktuel tid i Geogebra

UR med flere repræsentationer

UR med flere repræsentationer

Viser ur med brøker, binært tal og digtalt ur

Vinkelsum i en polygon

Vinkelsum i en polygon

Træk i skyderen, hvad sker der med vinkelsummen i polygonen? Er vinkelsummens udvikling liniær? Kan du lave en formel for beregning af vinkelsummen?

Visualisering Brøker - division med brøker

Visualisering Brøker - division med brøker

Brøk divideret med en brøk
Træk i skyderne for at fastsætte tæller og nævner for de 2 brøker

Visualisering Brøker - læg 2 brøker sammen

Visualisering Brøker - læg 2 brøker sammen

Træk i skyderne t og nævner for 2 brøker man gerne vil lægge sammen

Visualisering Brøker - træk en brøk fra en anden brøk

Visualisering Brøker - træk en brøk fra en anden brøk

1 brøk trukket fra en anden brøk
fællesnævner og forkortet mest muligt

Visuel grundflade gange højde

Visuel grundflade gange højde

Viser noget om en grundflade med huller - at det også virker som en prisme

Vækstfunktionen - leg med

Vækstfunktionen - leg med

Leg med vækstfunktionen og se hvad der sker.

Vækstfunktionen - negativ

Vækstfunktionen - negativ

Træk i slideren som angiver procent pr. peride og se hvad der sker med grafen. Teksten angiver hvor meget 1 kr. er faldet til på 10 år.

Yatzy i Geogebra

Yatzy i Geogebra

Med mulighed for at holde terninger