Kompendier der dækker et års pensum i både 9. og 10. klasse

Matematikbankens formelsamling

Formelsamling der dækker de emner vi tænker der er pensum for 9. og 10. klasse.

Aktiv matematik

KOMPENDIETS OPBYGNING Kompendiet er en samling af aktive matematikopgaver, som er kategoriseret med varighed og emne. De er tænkt som et supplement til den daglige undervisning.

WordMat vejledning

En selvinstruerende vejledning til WordMat

Geogebra Classic - kompendium Level 1

Kompendium om Geogebra gældende for Classic versionen. (Version 5)

Geogebra Version 6 Math Calculators - kompendium Level 1

Kompendium der dækker den nye udgave af geogebra. Udgaven kan bruges som vejledning til både tablets, telefoner og computere.

Excelkompendium

Gennemgang af celleforståelse, indsættelse af formler og lave nemme beregninger. Hvordan man sætter flere grafer ind i samme diagram. Stort første kapitel med videoforklaring til alle opgaverne i kapitel 1 WordMatkompendium, geogebrakompendium og dette excel kompendium, så er man dækket ind til de skriftlige prøver.

Fart og hastighed

Eleverne skal selv lave en formel for at beregne hastighed. Dette er meget svært for nogle, men via gruppearbejde får de diskuteret sig frem til en god løsning.

Geometri kompendium

Geometrikompendium der passer til fælles mål.

Basismatematik

Kompendiet dækker algebra, brøker, procent, ligninger, potens og rødder. Til en del af lektionerne er der tilknyttet aktiviteter fra kompendiet om aktiv matematik

Førstegradskompendium

Introduktion til førstegradsfunktioner er bygget op således, at der veksles mellem forklaringer og opgaver, som eleven skal lære. Det er meningen, at eleven selv skal kunne sidde og arbejde sig gennem opgaverne.

PET Pythagoras, Ensvinklede trekanter og Trigonometri

PYTHAGORAS, ENSVINKLEDE TREKANTER OG TRIGONOMETRI

Statistik

Statistikkompendiet er opbygget, så man kan sidde og arbejde med stoffet i eget tempo. Teori og opgaver kommer skiftevis, så man arbejder med det man lige har læst. Der er video til diagrammer og tabeller.

Vækst og økonomi

Kompendium der indeholder emner inden for Vækst og økonomi. | Dynamisk regneark│ Vækst │ Opsparing │ Budget │ │ Lån │ Regression │ ÅOP │ Kviklån │

Kombinatorik og sandsynlighed

Et kompendium der dækker både sandsynlighed og kombinatorik. Der er dybdegående forklaringer og opgaver skiftevis, så eleven kan selv sidde og arbejde i sit eget tempo. Det veksler mellem sandsynlighed og kombinatorik, så eleven ser at kombinatorikken kan være et værktøj til sandsynlighedsregningen.

Andre funktioner

Andre funktioner, samlet i et kompendium

Kompetencetræning

Små opgaver der træner elevernes mundlige kompetencer

Ræsonnementstræning Level 1

50 opgaver til træning af Ræsonnements og tankegangskompetencen

Modelleringstræning Level 1

20 opgaver til træning af modelleringskompetencen

Undersøgende matematik

Undersøgende arbejde i matematik

Alkohol

Alkoholberegning ud fra en matematisk synsvinkel. Hvor meget kan man drikke før man mister evnen til at føre bil/knallert/cykel? Hvor lang tid går der, før man er ædru igen? Opgaverne er lavet ud fra en undersøgende indgangsvinkel.

Mountainbike

Temahæfte omkring Mountainbiken.

Solceller

Temahæfte om solceller

Intuitiv matematik

Vi vil gerne have at eleverne er bedre til at turde sige noget på klassen. Og nogen gange skal man komme med et kvalificeret gæt. Her er nogen opgaver, som er gode til at give snak på klassen. Alle kan deltage for facit er ikke i centrum

Træning gange og division

Træningshæfte til gange og division.

Træning procent

Til de elever der har svært ved procent.

Træning Funktioner

Træning af førstegradsfunktioner

Træning længde, areal og rumfang

Træning af længde, areal og rumfang. Omregning mellem enheder

Wordmat for 6. klasse

Wordmatvejledning målrettet 6. klasse.

Kompetenceplakater

Plakater klar til tryk i A3 format.

Top 20 i dag