Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92019maj1.3Skriv udtryk med n n,udtryk,bogstaver
FP102019maj5.3Bevis bevis,bogstav,omskriv
FP92019maj5.4Forklar figurfølge,n,bogstaver,ræsonnement
FP102019maj5.4Undersøgundersøg,bevis,bogstav,n
FP102018dec1.3Hvor mange kr tjener han i timen?gange,plus,n,bogstav,regneudtryk
FP102018dec1.4Hvor mange juletræ skal Frederik sælge i timen for at tjene lige så meget som Martinn,bogstav,ligning
FP102018dec1.5Hvor mange juletræer solgte de hver især?bogstav,ligning
FP102018dec2.2Regneudtrykregneudtryk,n,bogstav
FP102018dec5.2Skriv regneudtrykregneudtryk,n,bogstav,geometri
FP92018dec5.5Vis med omskrivningtalfølge,n,bogstaver,omskriv
FP102018dec6.4Hvor mange gram vejer kassen og stjernen?bogstav,ligningssystem,ligning
FP102018maj3.5Undersøg hvilken værdier n kan have, hvis v skal være helt. undersøg,n,bogstav,vinkel
FP102018maj6.3Hvilke regneudtryk starttal nn,bogstav,regneudtryk
FP102018maj6.5Undersøg om det altid gælder.undersøg,ræsonnement,bevis,n,bogstav
FP92017dec3.3Papirets diagonal med sidelængderne s og h geometri,n,bogstaver
FP102017dec4.3 Beregn værdi af n og p taltrapper,n,bogstav
FP102017dec4.4Opstil ligning til at beregne r og q taltrapper,n,bogstav,ligningssystem,ligning
FP92017dec6.1Lasses resultaterregneopskrift,bogstaver
FP92017dec6.3Forklaring regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis
FP92017dec6.4Resultat af opgave 2 og 3 er ens: regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis
FP92017maj5.2Hvor lang er grundlinjen? geometri,n,bogstaver
FP102017maj5.5Bevis Klaus’ påstand bevis,bogstav
FP92017maj6.5Omskriv talfølge,bogstaver,bevis,omskriv
FP102016dec4.4Skriv regneudtrykn,bogstav,talfølge
FP92016dec6.3Hvilken værdi har nsumfigur,n,bogstaver,ligning
FP92016dec6.4Hvilken værdi har m og n?sumfigur,ligningssystem,ligning,bogstaver
FP102016maj1.3Hvad koster n måneder? n,forskrift,regneudtryk,bogstav
FP92016maj4.2Skriv regne udtryk regneudtryk,forskrift,n,bogstaver
FP92016maj6.3UDFYLD TOME CIRKLER tal-ligevægt,bogstaver,n
FP102016maj6.4Vis formelformel,omskriv,bogstav,bevis
FP92015dec5.2Omkreds af figur n geometri,n,bogstaver,talfølge
FP92015dec5.4Antal trekanter i figur 9 talfølge,n,bogstaver
FP102015dec5.45.4 Skriv regneudtryk talkryds,regneudtryk,n,bogstav
FP92015maj3.2Skriv regneudtryk n,bogstaver
FP102015maj4.4Omskriv formel talfølge,omskriv,bevis,bogstav
FP102015maj4.5Har Charlotte ret? talfølge,n,bogstav,bevis,ræsonnement
FP92015maj6.2 Forklar hvordan du kan beregne tal nummer 99 talfølge,n,bogstaver
FP92015maj6.4Hvilket tal er nummer 9 i talfølgen talfølge,n,bogstaver
FP92014dec5.4OMSKRIV FORMEL omskriv,tal_og_algebra,bevis,bogstaver
FP92014dec6.3UDFYLD PYRAMIDE 3sumpyramide,ræsonnement,n,bogstaver
FP92014dec6.4UDFYLD PYRAMIDE 4sumpyramide,ræsonnement,n,bogstaver,ligning
FP102014jun6.5Forklar geometri,forklar,bevis,bogstaver
MatematikbankensVariablesæt10.2Hvilken værdi skal a have, hvis omkredsen og arealet skal have samme talværdi?geometri,bogstav,tal_og_algebra