Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92020maj1.4Antal timer i gennemsnit om ugen division
FP102020maj3.1Find fejleneprocent,division,kilopris,modellering
FP102019dec4.3Forklar forklar,division
FP102019maj1.3Forklar forklar,ræsonnement,division,forhold
FP92018dec1.2Hvor mange børnebilletterdivision
FP92018dec3.2Hvor mange krus? gange,division
FP92018dec3.3Vis beregninggange,division
FP102018dec5.1Skriv regneudtrykregneudtryk,division,omkreds,længde,geometri
FP102018dec6.2Hvad vejer stjerne og kasserne nu?division
FP92018maj1.2Hvor mange penge?minus,division,kr,økonomi
FP102018maj1.3Vis beregningvis,gange,division
FP102017dec1.2Hvor mange uger i praktik? gange,division
FP102017dec1.3Hvad tjener Kurt?gange,division,kr
FP92017dec2.1Beregning gange,division,masse
FP92017dec2.2Deciliter grødris til 4 personerdivision
FP102017dec2.2hvor mange kg i gennemsnit? store_tal,gennemsnit,division
FP92017dec2.4Sødmælk i risengrøden gange,division,minus
FP102017dec3.1Hvor mange liter?division
FP102017dec3.4hvor mange brædder? geometri,geogebra,konstruktion,division
FP92017maj1.2Hvor mange sække? division
FP102017maj1.6Vis beregning gange,division
FP92017maj2.1Hvor mange romber division
FP102017maj3.1Vise beregning giver 0,9 kg CO2 pr. tøjvask gange,plus,division,co2
FP92017maj3.2Hvor mange liter? division
FP92016dec1.21.2 Hvornår kan det betale sig at købe et årskort? division
FP92016dec1.41.4 Hvornår kan det bedst betale sig at købe et årskort? 900/(375/10)=24 modellering,gange,division
FP92016dec3.4Hvor langtid kan Astrid gå i bad for 7 kr. division,ligning,aflæs
FP92016dec4.2Hvor mange liter i gennemsnit om dagen? gennemsnit,division
FP102016maj3.2Antal omgange for at have kørt 4000m division
FP102015dec1.21.2 Hvor mange timer svarer november lønnen til? division,kr
FP102015dec1.71.7 Vis beregning af udgifter om måneden gange,gennemsnit,division
FP92015dec2.4Hvor mange kg. cement? division,forhold
FP102015dec3.13.1. Hvad skal trappens stigning være? division
FP102015dec4.24.2 Hvor mange tværbjælker?geometri,undersøg,division
FP102015maj2.2Hvor mange milliliter? formel,gange,division
FP102014dec1.3Maxprisen pr. m2 division
FP92014dec2.2UNDERSØG MED BEREGNINGundersøg,division,det_gylne_snit,geometri
FP92014dec4.2HVAD ER GENNEMSNITSHASTIGHEDENhastighed,division,omregning,tid
FP92014dec4.4ESTERS TID VAR?hastighed,tid,division,gange
FP92014maj1.2undersøg om liter prisens er ensdivision,kr,økonomi
FP92014maj1.3Antal store bægredivision
FP92013dec1.2Antal baner?division
FP92013dec1.3Gustavs puls?division,gange
FP92013dec4.1Liter i gennemsnit?gennemsnit,division
FP102013dec4.2Hvad er halveringstiden? division,tid
FP92013maj1.2Hvor meget sparer han?gange,minus,division,kr
FP92013maj1.3Eftervis at der er beregnet rigtigtsammenlign,gange,division
FP102013maj1.5Hvor meget skal de betale for væsken?division,kr
FP102013maj2.8Hvor mange familier?store_tal,division
FP102013maj5.1Sidelængen i trekant 1geometri,længde,division
FP92013maj6.3Skriv en beregningplus,division
FP102012dec1.4hvordan kan man se at der er 4 personer i familien? ræsonnement,division
FP92012dec1.4Hvor mange procent sparer Emil når han har et rejsekort procent,gange,minus,division
FP92012dec2.1Point i gennemsnit pr pilgennemsnit,division
FP92012dec4.2Claras alder da hun har fået 36000 indbetaltdivision
FP92012dec4.3procent renterprocent,minus,division,økonomi
FP92012maj1.2Antal timer som der skal arbejdes i 2012 for at tjene 24.000 kr.løn,division
FP92012maj3.1Antal skridt som Simon skal gådivision
FP102012maj3.3Hvor stort et beløb skal lægges til sideøkonomi,kr,division
FP102011dec1.2Valutaindtjening på skibsfart til og fra Kinagange,division,kr,økonomi,store_tal
FP92011dec1.2Antal læsere bladet har i gennemsnitdivision
FP92011dec1.5Tid det vil tage at smse en normalside tid,division,gange
FP92011dec2.1Pris pr. DVDkr,division
FP92011dec2.2Ved at købe DVDerne i Tyskland kan man spare?valuta,minus,division
FP92011dec2.3Prismoms,division
FP92011dec2.4Antal musiknumre som kan være på DVDgange,division
FP102011dec4.1Længden på kajengeometri,længde,division,meter
FP92011maj1.2beregning hvor Line skal sætte sit krydsdivision,gennemsnit
FP102011maj2.1Antal kg en søko spiserplus,division
FP102011maj4.2Areal af Verde Sumacodivision,areal
FP102010dec2.5Kundens betaling for bilengange,division,plus,kr,økonomi
FP102010dec2.7Årlige omkostningerdivision,gange,plus
FP102010dec3.1Sofies omsætning uden momsgange,minus,division,kr,økonomi
FP92010dec3.2Tid inden Råbjerg Mile er ved punkt Bdivision
FP92010dec4.2Salt i et ton grundvandgange,division
FP92010maj1.3Hvad er den samlede billetpris i euro?valuta,gange,division,kr
FP102010maj2.1Kilo affald pr deltager i gennemsnitdivision,store_tal
FP102010maj4.3Tilskuere i gennemsnitdivision
FP92009dec1.3Befolkningstæthed i Københavndivision
FP92009dec2.2Befolkningstilvækst fra 2009-2019gange,minus,division
FP92009dec3.4Ekstra omkostningerprocent,gange,division
FP92009dec3.6Tid det tager at køre til Københavndivision,tid
FP102009dec5.4Månens diametergange,division,store_tal
FP92009maj1.2Beregning af månedlig udgift til kontingentdivision,kr
FP102009maj1.3Antal 50-kroneseder, som var i omløb i 2006division,store_tal
FP102009maj1.5Antal 200-kr. sedler i bredden division
FP102009maj2.5Fremstilling pr. dag gange,division,store_tal
FP102009maj4.1Massen for en guldbarre gange,division,massefylde
FP92009maj4.2Gennemsnitlig medlemstal pr. klub i 1985gennemsnit,division
FP102009maj4.2Værdi af guldbarren gange,division,kr,økonomi
FP102009maj4.3Ca. antal guldbarrergange,division
FP102009maj4.4En guldrings karatgange,division
FP92008dec4.1Placering af kegle 8 og 9 på svarark : division
FP92008dec4.7Trekanttal nr. 100 (T100) : formel,gange,division
FP102008dec6.8Bestem prisen for en smsminus,division,kr,økonomi
FP102008maj1.2Transporttid for Nielstid,gange,division
FP102008maj1.3Hvornår skal Niels hjemmefra tid,gange,division,minus
FP102008maj1.4Sammenligning af pris med og uden værdikort sammenlign,gange,division
FP92008maj1.4Entre for 2009, hvis hvis stigning fra 2007 til 2008 fortsættergange,division,plus,kr
FP92008maj1.5Bedste valutavaluta,gange,division
FP92008maj1.6Højeste kursvaluta,gange,division
FP102008maj2.8Beregning af A-skatgange,division,procent,kr,økonomi
FP102008maj3.4Bruttoresultat for 2006, hvis prod.omk. udgjorde samme procentandel plus,gange,division,store_tal
FP92008maj3.6Hvor lang tid skal Peter danse, hvis han vil forbrænde 1500 kJtid,division
FP92008maj3.7Forslag til aktivitet, som Peter kan lave for at forbrænde 900 kJdivision,gange,sammenlign,forklar
FP92008maj4.7Hvor mange omdrejninger er der foretaget pr. min. ved 3 m3aflæs,funktion,division
FP92008maj5.1Hjulets tykkelsegeometri,division
FP92007dec1.2Pris for lokomotiv i Tyskland : valuta,gange,division
FP102007dec1.4 Antal gange hun skal løbe ruten?division
FP102007dec1.5Tid Sofie varmer op?division,gange
FP92007dec2.5Antal timer der blev brugt til afrensning i 2006 : plus,minus,gange,division
FP92007dec3.2Årlig udgift til rejser : division,gange,kr
FP92007dec3.3Antal ture frem og tilbage, før Wildcardet er tjent inddivision,gange,antal
FP92007dec3.4Årlig udgift til rejser med Wildcard : plus,gange,division,kr
FP92007dec3.5Årlig besparelse i procent : minus,division,procent
FP92007dec4.2Togets bremsetal : formel,gange,division
FP92007dec4.3Togets bremselængde : længde,gange,division,formel
FP102007maj1.6Antal lastvognslæs som blev kørt ved udvidelsen gange,division
FP92007maj2.2Murstenens vægttab i procent : gange,division,procent
FP92007maj2.3Antal vogne som kan være i ovnen : division
FP92007maj3.1Antal skifter Jesper skal bruge til en mur på 2,6 m. i højden : division,gange
FP92007maj3.2Højden på en vandret fuge : minus,division,gange
FP92007maj4.5Køb af tagsten til huset : gange,division
FP92006dec1.5Antal gange man skal i Tivoli, før det kan betale sig at købe årskort : plus,gange,division
FP92006dec2.1Antal ture og minantal,plus,gange,division,tid
FP92006dec2.2Beregning af hvor mange procent der kommer fra Sverige : procent,division
FP92006dec5.4Antal aktier som der kan købes : division
FP92006maj2.1Skibets egenvægt i procent i forhold til samlet vægt gange,division,procent
FP92006maj2.2Antal mandskab gange,division
FP92006maj2.3Hvor meget ballast skal fjernes?gange,division,minus
FP92006maj4.2Sejldugens styrke er tilnærmelsesvis 1000 gram pr. m2 division
FP92006maj4.3Hvor stor kraft skal der trække med division,gange,enheder
FP92005maj3.1Antal, som så TV2/Bornholmplus,gange,division
FP92005maj3.2Det mulige antal seere i TV2/Nords område : gange,division
FP92005maj5.2TV2/Nords andel af licenspengene i 2002 :gange,division,plus
FP92005maj5.3Beløb som TV2/Nord kunne lave tv for i 2002 : gange,division,plus
FP92005maj5.4Fordel i kr. ved den nye fordeling : gange,division,plus
FP92004dec3.1Antal gennemløb: division
FP92004dec4.2Samuels hvileenergiforbrug: gange,formel,division
FP92004dec4.3Samuels samlede energiforbrug:gange,formel,division
FP92004dec4.4Energidrikken dækker: division,procent
FP92004maj2.1Besparelse på papirminus,division,procent
FP92004maj2.2Årlig besparelseminus,division,gange
FP92004maj2.3Årlig elev udgiftgange,division
FP92004maj4.2Antal af A4 til at dække 1 m2geometri,areal,division
FP92003dec1.3Beregn forholdet. forhold,division
FP92003dec2.3Beregn tidtid,division
FP92003dec3.7Beregn befolkningstæthedenforhold,division
FP92003dec4.2Beregn gennemsnit.gennemsnit,plus,division,gange
FP92003maj1.4Antal græsstavedivision,antal
FP92003maj5.3Vækst i "Medlemstal i alt"division,procent
FP102001dec1.3Hvad koster et brusebad i minutters arbejdegange,division,minus
FP102001dec1.4Sammenlign pris og elektricitetsammenlign,division
FP102001dec3.2På en timegange,division
FP102001dec5.4Hvad giver 169 solcellerdivision
FP102001dec5.5Elforbrug kan dækkes af division,gange,store_tal
FP92001maj1.4Vandforbruget pr. elev i 2000 division
FP92001maj2.1Vandforbruget pr person pr. dag i liter gange,division
FP92001maj2.3Udgift til vand pr. år gange,division,kr
FP92001maj2.4Afgifter udgør i % i forhold til samlede udgifter procent,gange,division
FP92000maj2.3Ekstra CD-salgdivision,minus
FP102000maj3.1Hvor mange hele sektioner er der mellem pylonernedivision
FP102000maj3.3Pylonernes højde over vandoverfladengeometri,målforhold,gange,division
FP91999maj3.4Indtjeninggange,division,kr
FP91999maj4.4Tid en bane bliver vandet på tid,minus,division
FP91998maj1.3Gennemsnitlig besøgstal: gennemsnit,gange,division
FP91998maj2.4Forudbetaling i NKR.: valuta,gange,division
FP91998maj3.2Antal afgange pr. time: division,gange
FP91998maj3.3Kørehastighed: tid,hastighed,gange,division
FP101997maj5.1Der skal køresgange,division
FP91996maj1.5Rabatprocent,division
FP91996maj2.5Antal rammergeometri,division
MatematikbankensVariablesæt3.2Hvor mange timer skal Oliver arbejde for at tjene ca. 2500 kr?økonomi,division,kr
MatematikbankensVariablesæt3.3Hvor lang tid, målt i sekunder, tager det for en kunde der har $v5$ varer.gange,division,tid
MatematikbankensVariablesæt2.2Hvad er prisen for flybilletterne i danske kr?økonomi,valuta,gange,division,kr
MatematikbankensVariablesæt6.6Hvor mange ml panodil skal moderen give sit barn pr. dosis? problemløsning,mængde,division
MatematikbankensVariablesæt9.8Hvad skal du betale for at tanke?gange,division