Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP102020maj4.2Vis med beregning at forholdet er 6:1statistik,regneark,forhold
FP102020maj4.3Undersøg forholdetforhold,regneark
FP102019maj1.3Forklar forklar,ræsonnement,division,forhold
FP92018maj5.4Skriv forhold geometri,areal,målforhold
FP92018maj5.5Undersøggeometri,areal,målforhold
FP102016maj5.7BEVISbevis,ræsonnement,trigonometri,tan,forhold
FP92015dec2.4Hvor mange kg. cement? division,forhold
FP102014dec5.2Afstand fra gulv til spidsgeometri,målforhold
FP102014dec6.3Beregning af længden DEgeometri,ensvinklede,ligning,forhold
FP102014maj3.1Hvor mange gange størrestore_tal,forhold
FP102013dec3.4Længste kasteområdegeometri,målforhold
FP92013maj2.3Hvor mange voksne sløruglergeometri,rumfang,forhold
FP92012dec5.3Antal meter fra A til Egeometri,ensvinklede,forhold
FP102012maj2.2Antal gange Grøndlands areal er større end DKsforhold,areal
FP102012maj4.6Forholdet mellem sekskantens sidelængde og omskrevende cirkels diametergeometri,forhold,diameter,sidelængde
FP102011maj3.1Tegning af bord i målestoksforholdgeometri,geogebra,konstruktion,målforhold
FP92011maj3.1Hvor langt skal eleverne cykle?geometri,målforhold
FP102011maj4.3Forholdet mellem arealet af Verde Sumaco og Bornholmforhold
FP92010dec1.4Arealareal,forhold
FP92010dec3.1Afstandgeometri,længde,målforhold
FP92010dec5.3Forholdet mellem det omskrevende og indskrevende kvadratgeometri,forhold
FP102010maj1.6Hvor langt er der fra Festival til campingpladsmålforhold,geometri
FP102009dec2.6Antal gange at Jordens rumfang er større end den indre kernes rumfanggeometri,forhold
FP102009dec3.2aflæs,forhold,målforhold,radius,store_tal
FP102009dec3.3Radiusaflæs,forhold,målforhold,radius,store_tal
FP102009dec5.2Cirkel som tegnes på bilag har en radius påcirkel,målforhold,radius
FP92009maj2.1Vis at målestoksforholdet er 1:2000geometri,målforhold
FP92009maj2.2Indtegning af korteste rute på svararkgeometri,målforhold
FP102008dec1.1Den blå rute på kortet måles tilmålforhold
FP102008dec1.2Målestoksforholdetmålforhold
FP92008dec1.2Afstand fra San Juan til Hamiltongeometri,længde,målforhold
FP92008dec1.4Sidelængde hvis kvadrat skal tegnes på svararkgeometri,længde,målforhold
FP92008dec2.3Forholdet mellem Thomas højde og pyramidens højde er : geometri,forhold
FP102008dec7.1Grundplan i målestoksforhold geogebra,geometri,målforhold,grundplan,konstruktion
FP102008maj5.1Vis er målestoksforhold er 2:1 på tegninggeometri,målforhold
FP102008maj5.3Forslag til kasse til termostat geometri,rumfang,kasse,målforhold
FP102008maj5.4Tegning af kasse i målestok 1:2geometri,kasse,geogebra,målforhold
FP102007maj1.3Det samlede areal af Operaøen og Sydøen plus,geometri,målforhold,areal
FP92007maj1.5Målestoksforhold på figur 1 : geometri,målforhold
FP92006dec3.1Vis at målestoksforhold er 1:2000målforhold
FP92006dec3.2Tivolis omkreds i virkeligheden : målforhold,geometri,omkreds
FP92006dec3.3Inddeling af Tivolis område, så der kan beregnes areal : målforhold,geometri,areal
FP92006dec3.4Areal af Tivolisområde i virkeligheden :målforhold,geometri,areal
FP92006maj1.5Forholdgeometri,forhold
FP92006maj3.2Tegning af endeflad i målestok 1:3målforhold,geometri,tegning
FP92006maj3.3Tegning af planke i målestok 1:3 målforhold,geometri,tegning
FP92005maj1.4TV2/NORDs område udgør ud af DKs areal forhold,procent
FP92004dec1.51.5 Forskelle Triatlon/Ironman fx: forhold
FP92004dec3.23.2 Cykelrute indtegnet -geometri,forhold
FP92004maj3.5forholdtabel,forhold
FP92004maj4.6Vis forholdforhold
FP92003dec1.3Beregn forholdet. forhold,division
FP92003dec3.7Beregn befolkningstæthedenforhold,division
FP92003maj2.6Forholdet mellem arealer:geometri,areal,forhold
FP102000maj3.2Målestoksforholdet på tegningen er 1:2500 fordigeometri,målforhold,
FP102000maj3.3Pylonernes højde over vandoverfladengeometri,målforhold,gange,division
FP91998dec2.2Målestoksforholdetgeometri,målforhold
FP91998maj4.0Minilandforhold
FP91998maj4.1Udfyld skema og begrundgeometri,målforhold
FP91998maj4.2Tegning i grundplan 1:5geometri,målforhold
FP91998maj4.3Placering af dør:geometri,længde,målforhold