Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP102020maj5.1TEGN EN SKITSEgeometri,skitse
FP102020maj5.2Vis Anette har retgeometri,areal,trekant,vis,geogebra
FP102020maj5.3Undersøg om metoden altid gældergeometri,undersøgelse,areal
FP92019dec3.1Undersøg hvor lidt filtundersøg,geometri,tesselering,flytning
FP102019dec3.1Forklargeometri,forklar,begreb
FP102019dec3.2Vis med beregning at fodret fylder ca. 3500 cm3 geometri,rumfang
FP102019dec3.3Find højdengeometri,ligning,rumfang
FP102019dec6.2Hvad er arealet? areal,geometri
FP92019dec7.1Hvad er omkredsen? geometri,algebra,omkreds
FP92019dec7.2Vis at Karl har ret:geometri,algebra,areal
FP92019dec7.3Hvor stort areal hvis omkreds er 40?geometri,areal,ræsonnement
FP92019dec8.1Undersøgundersøg,geometri,ræsonnement
FP102019dec8.2Forklar forklar,geometri,bevis
FP102019dec8.3Bevis Anton har ret bevis,vinkelsum,nabovinkel,geometri
FP102019dec8.4Undersøg for firkanter og femkantergeometri,vinkelsum,nabovinkel,begrund
FP102019maj2.1Antal kvadratmeter filt geometri,areal
FP102019maj2.2Skitse med samme omkreds geometri,skitse,omkreds
FP102019maj2.3Hvor stor skal højden h være? geometri,trigonometri,vinkel,sin
FP102019maj2.4Undersøg vinkel v geometri,trigonometri,vinkel,sin
FP92019maj3.1Forklar forklar,geometri,ræsonnement
FP92019maj3.2Vis med beregning/tegninggeogebra,geometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP92019maj3.3Vis hvordangeometri,stigningsprocent
FP92019maj3.4Tegn præcis tegning. Alle bakker med en vinkel på 3,43 og en a værdi på 1000 og derover har en stigning på 6% geogebra,geometri,konstruktion,stigningsprocent
FP92019maj6.1Undersøg og tegnundersøgelse_stor,ligebenet,geometri,kongruent,trekant
FP102019maj6.1Undersøg undersøgelse_stor,geometri,trekant
FP92018dec2.4Hvor mange bræddergeometri,undersøg,geogebra
FP102018dec3.1Hvis med beregning at pallen er ca 2m3geometri,rumfang
FP102018dec3.4Rumfang af figur 3 rumfang,geometri
FP102018dec3.5Giv et forslag til målproblemløsning,geometri,ligning
FP102018dec5.1Skriv regneudtrykregneudtryk,division,omkreds,længde,geometri
FP102018dec5.2Skriv regneudtrykregneudtryk,n,bogstav,geometri
FP102018dec5.3Vis arealgeometri,femkant,areal
FP92018maj2.1Forklargeometri,forklar,ræsonnement,geometri,retvinklet_trekant,vinkel
FP92018maj2.2Har Mette ret? geometri,ræsonnement,vinkel,ligebenet,kongruent
FP92018maj2.3Højden på muren geometri,geogebra,konstruktion,trigonometri,tan
FP92018maj2.4Hvem har ret? geometri,forklar,trigonometri,cos,sin
FP102018maj3.1Tegngeogebra,konstruktion,geometri,symmetri
FP102018maj3.2Tegn rosettemønstergeometri,geogebra,konstruktion,symmetri
FP102018maj3.3Mindste drejningsvinkelgeometri,vinkel,drejning
FP102018maj3.4Beregn antallet af forskellige drejningergeometri,vinkel,drejning
FP92018maj5.1Find sidelængden geometri,ligning
FP92018maj5.2Finde sidelængden ud fra arealgeometri,areal,ligning
FP92018maj5.3Hvad er sidelængden geometri,ligning,areal
FP92018maj5.4Skriv forhold geometri,areal,målforhold
FP92018maj5.5Undersøggeometri,areal,målforhold
FP92017dec3.1Sofies gavepapir: geometri,areal
FP92017dec3.2Papirets diagonal: geometri,diagonal,længde
FP92017dec3.3Papirets diagonal med sidelængderne s og h geometri,n,bogstaver
FP92017dec3.4Areal af papiret:geometri,areal,rombe,pythagoras
FP102017dec3.4hvor mange brædder? geometri,geogebra,konstruktion,division
FP92017dec5.1Tegning af dragefirkant, der ikke har rette vinkler:geometri,dragefirkant,konstruktion,geogebra
FP102017dec5.1Tegn en trekantgeometri,geogebra,trekant,konstruktion
FP102017dec5.2Undersøg om påstand er rigtiggeometri,undersøg,ræsonnement,retvinklet_trekant,trekant
FP92017dec5.3Stump vinkel: geometri,geogebra,vinkel
FP102017dec5.3Forklargeometri,vinkel,vinkelsum,trekant,ræsonnement
FP92017dec5.4Begrundelse om arealet: geometri,ræsonnement
FP92017maj1.1VIS BEREGNING FOR AREAL ER CA. 26,5m2 geometri,areal
FP92017maj1.3Undersøg antal hele og halve fliserundersøg,geometri
FP92017maj1.5LUCAS VIL ANLÆGGE EN TERRASSEgeometri,beregn,trigonometri,tan,cos
FP102017maj1.7Radius på Ballonengeometri,rumfang,kugle,co2
FP92017maj2.2Hvor stor er vinkel v? geometri,begreb,ræsonnement,vinkel
FP92017maj2.3Tegn en rombegeometri,geogebra,konstruktion,rombe
FP92017maj2.4UNDERSØG SIDELÆNGENgeometri,undersøg,geogebra,trigonometri,sin
FP102017maj4.1FORKLAR HVORFOR DEN EN LIGEBENET RETVINKLET TREKANT. forklar,ræsonnement,geometri,trekant,ligebenet,retvinklet_trekant
FP102017maj4.2TEGN EN LIGEBENET RETVINKLET TREKANT.geometri,geogebra,konstruktion,trekant,ligebenet,retvinklet_trekant
FP102017maj4.3Størrelsen af vinkel vgeometri,vinkel,vinkelsum
FP102017maj4.4VIS OMKREDSEN ER 34,14vis,omkreds,geometri,geogebra
FP102017maj4.5Hvor lang er radius? geometri,cirkel,ligning,radius
FP92017maj5.1skriv 3 sidelængdergeometri,trekant,ligebenet,ræsonnement
FP92017maj5.2Hvor lang er grundlinjen? geometri,n,bogstaver
FP92017maj5.3VIS TREKANTEN HAR EN HØJDE PÅ 3 geometri,højde,ræsonnement
FP92017maj5.4UNDERSØG geometri,undersøg,areal,geogebra,ræsonnement
FP92016dec2.1Vis at beregningen giver 119 m2 areal,geometri,vis
FP92016dec2.2Vis med tegning / beregning hældningen er 40 grader geogebra,geometri,konstruktion,trigonometri,tan
FP92016dec2.3 Hvor mange liter vand kan man forvente at opsamle?geometri,rumfang,ligning
FP92016dec2.4Kan det passe at tanken kan rumme 3500 Litergeometri,rumfang,enheder,omregning
FP92016dec2.5Hvor stort skal hullet til tønden være? geometri,rumfang,keglestub
FP92016dec5.1Tegn trekant og firkantgeogebra,konstruktion,trekant,firkant,geometri
FP102016dec5.1Tegn kvadrat med indre firkantgeometri,konstruktion,geogebra,firkant,kvadrat
FP92016dec5.2Forklar uden at måleræsonnement,forklar,geometri
FP102016dec5.2Hvad er arealet?geometri,areal,aflæs,beregn,geogebra
FP92016dec5.3Forklar at vinkel W er 90 graderræsonnement,geometri,vinkel
FP102016dec5.3Forklar at HE og EF er lige lange geometri,ræsonnement
FP92016dec5.4Kan det lade sig gøre?undersøg,dynamisk,geogebra,geometri
FP102016dec5.4Forklar hvorfor vinkel w er 90 grader geometri,ræsonnement
FP102016dec5.5Forklar hvor x er er mellem 0 og 10 geometri,ræsonnement
FP92016maj3.1TEGN DEN OVALE DELgeogebra,konstruktion,cirkel,geometri
FP102016maj3.1Vis regneudtryk vis,regneudtryk,geometri,længde
FP92016maj3.2HVOR LANG ER RADIUS I CIRKLERNE? geogebra,konstruktion,cirkel,ræsonnement,geometri
FP92016maj3.3FORKLAR HVORFOR U OG V ER 60° forklar,ræsonnement,geometri
FP92016maj3.4 skriv beregning geometri,beregn,omkreds
FP92016maj3.5Hvor stor er er omkredsen? geometri,omkreds
FP92016maj5.1TEGN FEMKANTEN PÅ ET KVADRATNET.geometri,geogebra,konstruktion,femkant
FP102016maj5.1TEGN EN MANDORLAgeometri,konstruktion,cirkel
FP92016maj5.2HVAD ER AREALET? geometri,areal
FP102016maj5.2FORKLARE HVORFOR RASMUS HAR RETgeometri,ræsonnement
FP92016maj5.3Hvad er omkredsen geometri,omkreds
FP102016maj5.3FORKLARgeometri,ræsonnement,trekant,ligebenet,forklar,vinkel
FP92016maj5.4 Beregn vinkel u, v og w geometri,vinkelsum
FP102016maj5.4Hvad er omkredsengeometri,vinkel,omkreds,cirkel
FP92016maj5.5UNDERSØG OM DER ER FEMKANTER DER IKKE KAN BRUGES.geometri,bevis,modbevis,konstruktion,geogebra
FP102016maj5.5Hvad er arealet geometri,areal
FP102016maj5.6HVAD ER LÆNGDEN AF DEN LÆNGSTE DIAGONALgeometri,konstruktion,længde,diagonal
FP102016maj6.2Hvad er arealet af skitse 2geometri,areal,skitse
FP102016maj6.3HVILKEN FORMEL KAN IKKE BRUGESgeometri,ræsonnement,formel
FP92015dec2.1Vis beregning der giver 9,80 m2 geometri,areal
FP102015dec3.23.2 Undersøg trappens hældninggeometri,geogebra,konstruktion,trigonometri,tan,arctan
FP102015dec3.43.4 Tegn en skitsegeometri,skitse,trigonometri,tan,arctan
FP92015dec4.1Fremstil en tegninggeometri,geogebra,konstruktion
FP102015dec4.14.1 hvad bliver arealet? geometri,areal
FP92015dec4.2Hvad er højden?geometri,geogebra,aflæs
FP102015dec4.24.2 Hvor mange tværbjælker?geometri,undersøg,division
FP92015dec4.3Hvad skal bredden være.geometri,ræsonnement,ensvinklede
FP102015dec4.34.3 Vis at den er retvinkletgeometri,vis,pythagoras
FP102015dec4.44.4 Forklargeometri,forklar,ræsonnement,rektangel
FP92015dec5.1Hvad er omkredsen af figur nr. 5? geometri,omkreds,talfølge
FP92015dec5.2Omkreds af figur n geometri,n,bogstaver,talfølge
FP92015dec6.1Tegning eller beregninggeometri,pythagoras,ligning,ræsonnement
FP92015dec6.2Præcis tegninggeometri,konstruktion,geogebra
FP92015dec6.3vis med digitalt værktøj eller med beregning geometri,geogebra,trigonometri,sin
FP92015dec6.4Undersøg med beregninger geometri,undersøg,trigonometri,sin,ræsonnement
FP92015dec6.5Bevis for retvinklede trekanter geometri,bevis,pythagoras,trigonometri,sin,ligning
FP92015maj2.1Vis med beregning gange,geometri,længde
FP92015maj2.2Tegn to rektanglergeogebra,geometri,rektangel,konstruktion
FP92015maj2.3Undersøg med beregning / tegninggeogebra,geometri,pythagoras
FP92015maj5.1Tegn 3 cirklergeometri,geogebra,cirkel,konstruktion
FP102015maj5.1Tegn en trekanttrekant,geometri,konstruktion,geogebra
FP92015maj5.2 Vis at Olivia har ret geometri,ræsonnement,bevis,cirkel,omkreds
FP102015maj5.2Forklar hvilken trekant er retvinklet trekant,geometri,ræsonnement,trekant_revinklet
FP92015maj5.3Vis at Søren har ret geometri,bevis,formel
FP92015maj5.4Undersøg med beregningergeometri,bevis,modbevis,formel
FP92015maj5.5Bevis af summen geometri,bevis,omkreds,cirkel
FP92014dec2.1INDDEL REKTANGLET PÅ SVARARKET. (LÆRRED 1)geometri,rektangel
FP92014dec2.2UNDERSØG MED BEREGNINGundersøg,division,det_gylne_snit,geometri
FP92014dec2.3HVAD ER FORSKELLEN I CM?geometri,forskel,minus
FP92014dec5.1HVAD ER AREALET?geometri,formel,areal
FP102014dec5.1Hvor stort er værelset?geometri,areal
FP92014dec5.2HVOR MEGET BLIVER DET FOR STORT?geometri,ræsonnement,areal
FP102014dec5.2Afstand fra gulv til spidsgeometri,målforhold
FP92014dec5.3UNDERSØG MED TEGNING OG BEREGNINGgeometri,geogebra,ræsonnement,konstruktion
FP102014dec5.3Sidelængdengeometri,konstruktion,trigonometri,tan
FP102014dec5.4Stigens længde findes vha. trigonometrigeometri,trigonometri,tan
FP102014dec6.1Tegn ligebenet trapezgeometri,geogebra,konstruktion,trapez,ligebenet
FP102014dec6.2Forklar hvorfor de to trekanter er ensvinklede geometri,ensvinklede,ræsonnement,vinkel
FP102014dec6.3Beregning af længden DEgeometri,ensvinklede,ligning,forhold
FP102014dec6.4Areal af trapezgeometri,areal,trigonometri,tan
FP102014dec6.5Gælder formlengeometri,formel,ræsonnement
FP102014jun5.4Vis at v = 4,3 grader geometri,trigonometri,vinkel,sin,arcsin
FP102014jun5.6vinkel v skal være geometri,trigonometri,vinke,tan,arctan
FP102014jun6.1Tegn en trekantgeometri,konstruktion,geogebra
FP102014jun6.2Hvorfor ACD er ensvinklet med CDB geometri,ensvinklede,ræsonnement
FP102014jun6.3Hvor lange er liniestykkernegeometri,trigonometri,tan,cos
FP102014jun6.4Undersøggeometri,undersøg
FP102014jun6.5Forklar geometri,forklar,bevis,bogstaver
FP102014jun6.6Arealet af trekanten geometri,areal
FP92014maj2.1Hvilke slags firkanter?geometri,begreb,forklar,trapez,rektangel
FP102014maj2.1Vis beregning på diametergeometri,kugle,diameter,ligning
FP92014maj2.2Tegn skitser af pladerne.geometri,skitse,geogebra
FP102014maj2.2Har Ane ret?geometri,kugle,rumfang,liter,ræsonnement
FP92014maj2.3Hvor stor bliver rampens længde?geometri,undersøg,hældningstal,geogebra
FP92014maj2.4undersøg om rampen er stejlere end 20 grader.geometri,trigonometri,tan,geogebra
FP102014maj5.1Tegn cirklengeometri,konstruktion,geogebra,cirkel,vinkel,centervinkel
FP102014maj5.2Find længden ved centervinkel 80 gradergeometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP102014maj5.3Undersøg formelgeometri,undersøg,trigonometri,sin,ræsonnement
FP102014maj5.4Hvad skal centervinklen være for at den er lige sidet.geometri,forklar,ræsonnement,centervinkel,vinkel
FP102014maj5.5Forklar hvorfor Ane har retgeometri,forklar,ræsonnement,trekant,retvinklet_trekant,ligebenet
FP102014maj5.7Vis omskrivninggeometri,omskriv,formel
FP92014maj6.1hvad er omkredsengeometri,rombe,omkreds
FP92014maj6.2Tegn en rombegeometri,rombe,geogebra,konstruktion
FP92014maj6.3Undersøg det højeste arealgeometri,undersøg,areal,geogebra
FP92014maj6.4Forklar hvorfor de 2 trekanter er ligebenede og de er kongruentegeometri,ræsonnement,forklar,rombe,ligebenet,kongruent
FP92014maj6.5Undersøg hvad der er forkert og hvad der er rigtigtgeometri,ræsonnement,undersøg,påstande
FP92013dec2.22.2 tegning.geometri,konstruktion,geogebra
FP92013dec2.3Vise at x er 0.67konstruktion,geometri,geogebra
FP92013dec2.4Undersøg om rumfang er mindst 144m3undersøg,geometri,rektangel,trapez
FP102013dec3.1hvor lang skal hegnet være? geometri,længde,plus
FP102013dec3.2Hvilken længe og bredde skal fodboldbanen have? geometri,længde,bredde
FP102013dec3.3beregne tegne viklen til 29 grader geometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP102013dec3.4Længste kasteområdegeometri,målforhold
FP92013dec5.1Hvad er omkredsengeometri,omkreds,ligesidet_trekant
FP102013dec5.1beskriv drejning geometri,drejning
FP92013dec5.2Hvad er arealet?geometri,geogebra,areal,ligesidet_trekant
FP102013dec5.2Forklar geometri,ræsonnement,forklar
FP92013dec5.3Hvor mange grader?geometri,vinkelsum
FP102013dec5.3Symmetriaksergeometri,symmetri
FP92013dec5.4Forklar hypotenusen?geometri,median_geometri,hypotenusen
FP102013dec5.4tegn en anden roset med mindst 3 symetriakse.geometri,symmetri,drejning,konstruktion,geogebra
FP92013dec5.5Hvor lang er den længste katete?geometri,pythagoras,katete,retvinklet
FP92013dec5.6Undersøg om Gustav har ret.geometri,undersøg
FP102013maj1.1Viser beregningen til arealetgeometri,gange,areal
FP102013maj1.2Er jordstykket stort nok?geometri,areal
FP102013maj1.3Vis at der mindst plads til 580 meter slange. geometri,vis,ræsonnement,længde
FP102013maj1.4Vis Beregning til 530 L væske.geometri,rumfang
FP92013maj2.1Hvor mange dele, skal Mikael i alt bruge?geometri,areal
FP92013maj2.2Undersøg om der er købt nok pladergeometri,undersøg
FP92013maj2.3Hvor mange voksne sløruglergeometri,rumfang,forhold
FP102013maj5.1Sidelængen i trekant 1geometri,længde,division
FP92013maj5.1Hvorfor er hver vinkel 108 graderræsonnement,vinkel,geometri
FP102013maj5.2Vis løsningen af ligningengeometri,pythagoras,ligning
FP92013maj5.2Tegn en regulær 5 kantgeometri,tegning,konstruktion
FP102013maj5.3Forklar hvorfor de er ensvinkletgeometri,vinkel,ræsonnement
FP92013maj5.3Forklar vinklernes størelseræsonnement,vinkel,geometri,forklar
FP102013maj5.4Hvoad er sidelængden e i trekant egeometri,trigonometri,tan
FP92013maj5.4Forklar uden at måleræsonnement,vinkel,geometri,forklar
FP92013maj5.5Undersøg om Mikael har retundersøg,trigonometri,geometri,vinkel
FP92012dec3.1Indhold i akvarietgeometri,gange,rumfang
FP92012dec3.2Afstand fra kanten til vandoverfladengeometri,ligning
FP92012dec3.3Indhold af vandgeometri,rumfang
FP92012dec3.4indvendig radius for at den kan rumme 60 litergeometri,rumfang,ligning
FP102012dec4.1Er rumfanget beregnet rigtigt? geometri,rumfang
FP102012dec4.2Undersøg antal lastbilergeometri,rumfang,undersøg
FP102012dec5.1Hvor stor er vinklen ved båden? geometri,vinkel
FP92012dec5.1Tegning af trekanterne i Geogebra geometri,geogebra
FP102012dec5.2Skriv forklaring geometri,trigonometri,tan,forklar
FP92012dec5.2Ligedannethedensvinklede,geometri,ræsonnement
FP102012dec5.3Hvad er længden fra båden til punktet D?geometri,trigonometri,tan,længde
FP92012dec5.3Antal meter fra A til Egeometri,ensvinklede,forhold
FP92012dec5.4Vinkel der skal målesgeometri,trigonometri
FP102012dec6.1Forklar hvorfor vinkelsummen er 1080grader geometri,vinkel,vinkelsum,ræsonnement
FP92012dec6.1Arealet af figur 2geometri,areal
FP102012dec6.2 Tegn midtnormalergeometri,geogebra,konstruktion,midtnormal
FP92012dec6.2Arealet af figur 4geometri,areal
FP102012dec6.3Forklar noget om afstandengeometri,forklar,omskreven,cirkel
FP92012dec6.3Kan arealet være 99?geometri,problemløsning
FP102012dec6.4Tegn den omskrevne cirkel geometri,forklar,omskreven,cirkel
FP92012dec6.4Arealet af figur n areal,geometri,talfølge
FP102012dec6.5Beregn diameteren i den omskrevne cirkelgeometri,diameter,trigonometri,sin
FP102012maj2.1Kvadratkilometer indlandsisen dækkerprocent,areal,geometri
FP102012maj2.3Rumfanget af indlandsisengeometri,rumfang
FP102012maj2.4Sidelængde på isterningengeometri,ligning,rumfang
FP92012maj3.2Forklaring af at de to trekanter er ligedannedegeometri,vinkel,ensvinklede,forklar
FP92012maj3.3Højde på siloengeometri,ensvinklede,vinkel
FP92012maj3.4Længde fra A til Dligning,pythagoras,geometri
FP92012maj3.5Forklaring af formel til vinkel Atrigonometri,geometri,forklar,geometri
FP102012maj3.7Rumfang af isblokgeometri,rumfang,massefylde
FP102012maj4.1Afsætning af punktergeometri,geogebra,konstruktion
FP102012maj4.2Tegning af firkant geometri,geogebra,konstruktion
FP102012maj4.3Drejning af firkantgeometri,geogebra,konstruktion,drejning
FP102012maj4.4Drejninggeometri,geogebra,konstruktion,drejning
FP102012maj4.5Tegnng af regulær sekskant og omskreven cirkel geometri,geogebra,konstruktion,cirkel,omskreven
FP102012maj4.6Forholdet mellem sekskantens sidelængde og omskrevende cirkels diametergeometri,forhold,diameter,sidelængde
FP102012maj5.4Iskuglens størrelse ved startgeometri,rumfang,kugle
FP102012maj5.5Tid inden kuglen har et rumfanggeometri,ligning
FP92012maj6.1Betingelser for at figur er et kvadratgeometri,forklar,ræsonnement
FP92012maj6.2Tegning af figurgeometri,geogebra
FP92012maj6.3"Omkreds af kvadrat Areal af kvadrat"geometri,omkreds,areal
FP92012maj6.4Omkreds af figur Ageometri,omkreds
FP92012maj6.5Areal af figur Ageometri,areal
FP102011dec2.2Rumfanget af en 20 fodscontainergeometri,rumfang
FP92011dec2.5Forslag til kasse med 8 cylindere igeometri
FP92011dec2.6Antal DVDgeometri
FP92011dec3.1Diagonal på 32" skærmgeometri,gange
FP92011dec3.2Længde på den længste side af fladskærmgeometri,gange
FP92011dec3.3Længden af den side som er vinkelret pågeometri,pythagoras
FP102011dec4.1Længden på kajengeometri,længde,division,meter
FP92011dec4.1Midtpunkt af rektangelgeometri,forklar
FP102011dec4.2Areal af terminalområdetgeometri,areal,trapez,trekant
FP92011dec4.2Ligebenet, retvinklet trekantgeometri,begreb
FP92011dec4.3Afstand fra S til lærredgeometri,trigonometri
FP92011dec4.6Tilnærmelsesvis phi med 2 decimalerkvardratrod,geometri
FP92011dec4.7Inddeling af plakatgeometri
FP102011dec5.3Afstand fra S1 til S2geometri,pythagoras
FP92011dec5.3Undersøgelse af om punkt C ligger på en af de to graferræsonnement,geometri
FP102011dec5.4Kursen ergeometri,trigonometri,tan
FP102011dec5.5Punkt hvor skibet befinder siggeometri,trigonometri,sin,cos
FP102011maj1.1Radius af kuplengeometri,radius,kugle
FP102011maj1.2Areal af gulvet i geometri,cirkel,areal
FP102011maj1.3Rumfang af kuplen geometri,kugle,rumfang
FP102011maj1.4Procentdel af overflade som består af glas procent,geometri,areal
FP102011maj3.1Tegning af bord i målestoksforholdgeometri,geogebra,konstruktion,målforhold
FP92011maj3.1Hvor langt skal eleverne cykle?geometri,målforhold
FP102011maj3.2Vis af vinkel v og vinkel u begge er 108 gradergeometri,vinkel,vis
FP92011maj3.2Tegn en skitse af et rektangelgeometri,tegning,skitse
FP102011maj3.3Højden i trapezetgeometri,trigonometri,sin
FP92011maj3.3Vis at lines beregning af rigtiggeometri,trigonometri
FP102011maj3.4Forklaring at to borde kan sættes sammen til et parallelogramgeometri,ræsonnement,vinkel
FP92011maj3.4Find arealet af Lines trekantgeometri,areal
FP102011maj3.5Vis at bordene kan sættes sammen til en regulær 10 kant. geometri,geogebra,spejling,drejning,konstruktion
FP92011maj3.5Hvad er afstanden mellem A og B?geometri,pythagoras
FP92011maj3.6lav en ligebenet trekantgeometri,tegning,konstruktion,begreb
FP92011maj5.1Hvad er omrkredsen?geometri,omkreds
FP92011maj5.4Muligheder for et rektangel på 16 cm2 geometri,undersøg
FP102010dec1.1Mål på tegninggeometri,geogebra,konstruktion
FP102010dec1.2Radius på kvart cirkelgeometri,radius,cirkel
FP102010dec1.3Antal fliser, som skal bruges til brusenichegeometri,problemløsning
FP102010dec1.4Beregning af antal kasser som skal bruges til gulvetgeometri,areal,cirkel
FP102010dec1.5Antal diagonalt skårne fliser skal bruges til væg på 2,9 m.geometri,problemløsning,formel
FP92010dec3.1Afstandgeometri,længde,målforhold
FP92010dec3.3Hvorfor svarer arealet af kvadratet til 0,25 km2geometri,længde,areal,ræsonnement
FP92010dec3.4Hvor stort et areal dækker Råbjerg Milegeometri,areal
FP102010dec4.1Forklaring hvorfor vinkel u er 60 grader og vinkel v er 120 graderræsonnement,geometri,vinkel
FP102010dec4.2Beregning som viser at den lodrette planke i midten af tagspærret er 1,73 mtrigonometri,geometri,tan,beregn
FP102010dec4.3Længden af den strå planketrigonometri,geometri,cos,beregn
FP102010dec4.4Skitse af et andet tagspærgeometri,skitse
FP92010dec4.4Vis at ægget har en massefylde på 1,08geometri,masse
FP102010dec5.1Matematisk beskrivelse af mønsterbeskriv,geometri
FP92010dec5.1Tegning af cirkel med indskrevet og omskrevet kvadratgeometri,tegning,konstruktion
FP102010dec5.2Forklaring af hvordan mønsteret tegnes forklar,geometri
FP92010dec5.2Arealet af det omskrevende kvadrat, når cirklen har en diameter på 10 cmgeometri,areal
FP92010dec5.3Forholdet mellem det omskrevende og indskrevende kvadratgeometri,forhold
FP102010maj1.5Indtegn cykelrutegeometri,indtegn
FP102010maj1.6Hvor langt er der fra Festival til campingpladsmålforhold,geometri
FP92010maj1.6Forklar hvordan man kan se 57% kommer fra vesteuropastatistik,geometri,forklar
FP92010maj2.3Arealet af trapezet.geometri,areal
FP92010maj2.4Eftervis at massen af sten i mellemrummet er ca. 110 ton for 2 meter mur.geometri,masse
FP102010maj3.1Hvad er rumfanget i CanSleep (den cylinderformede del)geometri,rumfang,cylinder
FP102010maj3.2Tegn hullet geogebra,geometri,konstruktion
FP102010maj3.3Omkredsengeometri,omkreds,enheder,omregn
FP102010maj3.4Arealet af hulletgeometri,areal
FP102010maj3.5Hvor lang skal stigen være?geometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP92010maj4.1Tegn Pantheons tværsnitgeometri,tegning,konstruktion
FP92010maj4.2Tegn de 2 trekantergeometri,tegning,konstruktion
FP92010maj4.3Hvad er diameteren i Ocolusgeometri,tegning,konstruktion,trigonometri
FP92010maj4.4Undersøg om solen rammer Pantheions gulvgeometri,undersøg
FP102009dec2.1Jordengeometri,omkreds
FP102009dec2.2Jordens overfladearealgeometri,kugle,areal,store_tal
FP102009dec2.3Areal som er dækket af saltvandgeometri,areal,procent,store_tal
FP102009dec2.4Radius i den indre kernegeometri,rumfang,radius,kugle
FP102009dec2.5Rumfang af den indre kerne: geometri,rumfang,radius,kugle
FP102009dec2.6Antal gange at Jordens rumfang er større end den indre kernes rumfanggeometri,forhold
FP102009dec3.1Jupiters radiusgeometri,radius
FP92009dec4.2Tegning af omskreven cirkel geometri,tegning,geogebra
FP92009dec4.3Færdiggjort tegning af ottekant geometri,tegning,geogebra
FP92009dec4.4Længden af siden på Amalienborg Slotsplads geometri,aflæs
FP92009dec4.5Beskrivelse af hvordan areal af plads kan beregnesgeometri,begreb,forklar
FP92009dec4.6Længde og areal geometri,længde,areal
FP102009dec5.3Forklaring på at de to trekanter er ligedannetgeometri,ræsonnement
FP92009maj2.1Vis at målestoksforholdet er 1:2000geometri,målforhold
FP102009maj2.1Radius af 1-kronen geometri,radius,cirkel
FP92009maj2.2Indtegning af korteste rute på svararkgeometri,målforhold
FP102009maj2.2Rumfanget af 1.-kronen geometri,cylinder,rumfang
FP92009maj2.3Længde på ruten Lis gårgeometri,længde
FP92009maj3.1Højeste vægt af golfboldgeometri,masse
FP92009maj3.2Mål på en kasse der netop kan rumme 3 golfbolde.geometri,rumfang
FP92009maj3.3Rumfang af kassegeometri,rumfang
FP92009maj3.4Hvor stor del af kassens rumfang er udfyldt af de 3 boldegeometri,rumfang,procent
FP92009maj3.5Tegning af kasse til 3 boldegeometri,geogebra,tegning
FP92009maj3.6Forklaring på hvordan man finder centrum af den tredje cirkelgeometri,forklar,ræsonnement
FP92009maj3.7Rumfanget af den nye æskegeometri,rumfang
FP102009maj5.1Indtegning af rektangel i koordinatsystemgeometri,geogebra,rektangel,konstruktion
FP102009maj5.3Beskrivelse af trekant i gobelin 1begreb,trekant,retvinklet_trekant,geometri
FP102009maj5.4Længden af linjen l :geometri,pythagoras
FP102009maj5.7Fremgangsmåde til at finde punktet, som deler rektanglet i to områder med samme arealgeometri,begrund,ræsonnement
FP92008dec1.1Indtegning af Bermudatrekantengeometri,tegning,geogebra
FP92008dec1.2Afstand fra San Juan til Hamiltongeometri,længde,målforhold
FP92008dec1.3Sidelængde i et kvadrat med arealet 44 000 km2geometri,areal,enheder
FP92008dec1.4Sidelængde hvis kvadrat skal tegnes på svararkgeometri,længde,målforhold
FP92008dec2.2Pyramidens højde i meter : geometri
FP92008dec2.3Forholdet mellem Thomas højde og pyramidens højde er : geometri,forhold
FP92008dec2.4Pyramidens rumfang : geometri,rumfang
FP92008dec3.1Vis at arealet af jordstykket er 417 m2 : geometri,areal,gange,plus
FP92008dec3.2Trekant 2 er retvinklet hvis b er lige 45m i ligningen a2+b2=c2 : geometri,forklar,pythagoras
FP92008dec3.4Areal hvor der dyrkes kartofler : geometri,areal
FP92008dec3.5Vægt af kartofler man kan forvente at høste : geometri,masse
FP92008dec4.2Konstruktion af ligesidet trekant med kegle 7, 10 og 1 som vinkelspidser :geometri,begreb,tegning
FP92008dec4.3Indtegning af placeringer af de sidste kegler : geometri
FP92008dec5.1Beskrivelse af trekanter :geometri,begreb,forklar,ræsonnement
FP92008dec5.2geometri,areal
FP92008dec5.3Begrund af de 4 trekanter har ens areal : geometri,ræsonnement
FP92008dec5.4Spejling, drejning eller parallelforskydning af figurgeometri,spejling,drejning,parallelforskydning
FP102008dec7.1Grundplan i målestoksforhold geogebra,geometri,målforhold,grundplan,konstruktion
FP102008dec7.2Beregn antal kvardratmeter geometri,areal
FP92008maj2.2Beregning af areal af hvad teltdug dækkergeometri,areal
FP92008maj2.3Beregning af areal af af teltduggeometri,areal
FP92008maj2.4Indtegning af de to forsvindingspunktergeometri,perspektiv
FP92008maj2.5Tegning af "Den blå kube"geometri,tegning,geogebra
FP92008maj4.1Omkredsen af en cirkel med radius på 25 cm.geometri,omkreds
FP92008maj4.2Længde af kæde geometri,længde
FP92008maj4.3Rumfang mellem kugler i litergeometri,rumfang
FP92008maj4.4Hvor stor en procentdel bliver pumpet opgeometri,procent
FP102008maj5.1Vis er målestoksforhold er 2:1 på tegninggeometri,målforhold
FP92008maj5.1Hjulets tykkelsegeometri,division
FP102008maj5.2Afmærkning af tallene 1-5 på svararkgeometri,afmærk,modellering
FP92008maj5.2Hjulets rumfanggeometri,rumfang
FP102008maj5.3Forslag til kasse til termostat geometri,rumfang,kasse,målforhold
FP92008maj5.3Vægt af hjulgeometri,vægt
FP102008maj5.4Tegning af kasse i målestok 1:2geometri,kasse,geogebra,målforhold
FP92008maj5.4Tværsnit af hjulgeometri,tværsnit
FP102007dec1.3Længde på rute?geometri,pythagoras
FP92007dec1.3Længden af modellen :geometri,længde
FP92007dec1.4Tegning af banens midterlinjegeometri
FP92007dec1.5Længden af banens midterlinje : geometri,længde
FP102007dec2.1Tegning af ishockeybane på svarark geometri,geogebra,konstruktion
FP102007dec2.2Areal af banen ergeometri,areal
FP102007dec2.3Rumfang af slangegeometri,rumfang,cylinder
FP102007dec2.4Antal kubikmeter is som er på banengeometri,rumfang,grundflade
FP102007dec2.5Massefylden for banens isgeometri,massefylde
FP102007maj1.3Det samlede areal af Operaøen og Sydøen plus,geometri,målforhold,areal
FP92007maj1.3Rumfanget af murstenen : geometri,rumfang
FP92007maj1.4Murstenens massefylde : geometri,masse
FP102007maj1.5Forbrug af jord til udvidelse af Operaøen geometri,rumfang
FP92007maj1.5Målestoksforhold på figur 1 : geometri,målforhold
FP92007maj1.6Vægt af mursten med huller.geometri,masse
FP92007maj1.7Skitse med placering af mursten på palle : geometri,tegning,skitse
FP92007maj3.3Længden på et forbandt : geometri,længde
FP92007maj4.0Tegltag geometri,tegning,geogebra
FP92007maj4.1Tegning af gavl på svarark : geometri,tegning,geogebra
FP92007maj4.2Vinkel mellem de to tagflader : geometri,vinkel,aflæs
FP92007maj4.3Længde af tagets skrå side : geometri,længde
FP92007maj4.4Tagstengeometri,areal,antal
FP102007maj5.1Afsættelse af punkter på ellipsengeometri,elipse,konstruktion,geogebra
FP102007maj5.2Spejling af de 4 afsatte punkter geometri,spejling,geogebra
FP102007maj5.3Tegning af ellipsengeometri,elipse
FP102007maj5.5Afsættelse af F1 og F2 på ellipsens storaksegeometri,brændpunkt,elipse
FP102007maj5.6Gælder reglen geometri,ræsonnement
FP92006dec3.2Tivolis omkreds i virkeligheden : målforhold,geometri,omkreds
FP92006dec3.3Inddeling af Tivolis område, så der kan beregnes areal : målforhold,geometri,areal
FP92006dec3.4Areal af Tivolisområde i virkeligheden :målforhold,geometri,areal
FP92006maj1.2Omkredsgeometri,omkreds
FP92006maj1.3Inddeling af område i tre trekanter geometri
FP92006maj1.4Areal af udgravningsfelt geometri,areal
FP92006maj1.5Forholdgeometri,forhold
FP92006maj1.6Vurderforklar,geometri
FP92006maj3.2Tegning af endeflad i målestok 1:3målforhold,geometri,tegning
FP92006maj3.3Tegning af planke i målestok 1:3 målforhold,geometri,tegning
FP92006maj5.2Rumfang af skibsskrog, som er under vandoverflade geometri,rumfang
FP92005maj1.2En kvadrat på kortet svarer til?geometri,areal
FP92005maj1.3Areal som TV2/NORD dækkergeometri,areal
FP92005maj4.1Tegning af studie : geometri,tegning
FP92005maj4.2Areal af gulvet i studiet : geometri,areal
FP92005maj4.3Indtegning af nyhedspult og sofagruppe på tegning geometri,tegning
FP92005maj4.4Indtegning kameras placering i forhold til nyhedspult geometri,tegning
FP92004dec3.23.2 Cykelrute indtegnet -geometri,forhold
FP92004maj1.2Skitse med målgeometri,skitse,tegning
FP92004maj1.3Vis med beregning at listen er ang nokgeometri,længde
FP92004maj1.4Nettets arealgeometri,areal
FP92004maj1.5Papirmassegeometri,rumfang
FP92004maj1.6Avis forbruggeometri,masse
FP92004maj2.5Tegning af container 2: geometri,tegning
FP92004maj2.6Maks rumfang må fyldesgeometri,rumfang
FP92004maj2.76 tømmninger rummergeometri,rumfang
FP92004maj4.1Arealet af et ark A1-papirgeometri,areal
FP92004maj4.2Antal af A4 til at dække 1 m2geometri,areal,division
FP92003dec2.1Beregn afstanden.gange,geometri,længde
FP92003dec2.2Angiv årsagergeometri,forklar,ræsonnement
FP92003dec3.2Ten en cirkelbuegeometri,tegning,geogebra
FP92003dec3.3Konstruergeometri,tegning
FP92003dec3.4Undersøg og forklar.geometri,forklar,ræsonnement
FP92003dec3.5Beregn areal geometri,areal
FP92003maj1.1Areal af græstæppetgeometri,areal
FP92003maj1.2Mængde græsfrøgeometri,gange,areal
FP92003maj1.5Græsslåmakskinens bredde?geometri,længde
FP92003maj1.6Hvor lang skal han køre?geometri,længde
FP92003maj2.0Fodboldbanen geometri
FP92003maj2.1Tegning af omridsgeometri,tegning,geogebra
FP92003maj2.2Målstolpergeometri,tegning
FP92003maj2.3Straffesparksfeltgeometri,tegning
FP92003maj2.4Afstand fra hjørnefalggeometri,længde
FP92003maj2.5Hjørnesparkets længdegeometri,længde
FP92003maj2.6Forholdet mellem arealer:geometri,areal,forhold
FP92003maj2.70,5 hektar kunne væregeometri,enheder
FP102001dec1.6Tegninggeogebra,konstruktion,geometri
FP102001dec1.7Hvad er bredden?geometri,areal
FP102001dec5.1Tegninggeometri,geogebra,konstruktion
FP102001dec5.2Arealgeometri,areal
FP102001dec5.6På kortet.geometri
FP92001maj3.1Opdeling af grund geometri
FP92001maj3.2Areal af grund geometri,areal
FP92001maj3.3Årlig nedbør på grunden i m3 geometri,rumfang
FP92001maj3.5Nedbør som siver ned på grund geometri,rumfang
FP92001maj3.6Nedbør dækker geometri,procent
FP92001maj4.1Rumfang af vandbeholder i liter geometri,rumfang
FP92001maj4.2Vand som eleverne har hentet geometri
FP92001maj4.4Vand som er blevet spildt geometri,areal
FP92000maj3.1Tæppets centrum ligger i skæringspunktet for tæppets spejlingsaksergeometri,ræsonnement
FP102000maj3.2Målestoksforholdet på tegningen er 1:2500 fordigeometri,målforhold,
FP92000maj3.2Se elevens svararkgeometri
FP102000maj3.3Pylonernes højde over vandoverfladengeometri,målforhold,gange,division
FP92000maj3.3Radius i cirkelgeometri,radius
FP92000maj3.4Tæppe præcist tegnet og med gode symmetriakser (3 stk.)geometri,symmetri
FP102000maj4.1Tegning af tunnelrørgeometri,geogebra,konstruktion
FP92000maj4.1Pladen er tegnet med målenegeometri,geogebra,tegning
FP102000maj4.2Højde af rende på tegning problemløsning,geometri
FP92000maj4.2Delene indtegnet på pladegeometri,geogebra,tegning
FP102000maj4.3 problemløsning,geometri
FP92000maj4.3Indtegnet på svararkgeometri,geogebra,tegning
FP102000maj4.4Rumfang af tunnelrendengeometri,rumfang,trapez
FP92000maj4.4Midten af lågetgeometri,ræsonnement
FP92000maj4.5Indvendig rumfanggeometri,rumfang
FP92000maj4.6Rumfanggeometri,rumfang
FP92000maj5.5Rumfang stort bægergeometri,rumfang
FP92000maj5.6Fortjenestegeometri,rumfang
FP91999maj2.1Tegninggeometri,tegning,geogebra
FP91999maj2.2Antal planter i altgeometri,længde
FP91999maj3.1Arealet af såkassensbundgeometri,areal
FP91999maj3.2Antal plantergeometri,antal
FP91999maj4.1Areal der vandesgeometri,areal
FP91999maj4.2Tegning af markengeometri,tegning,geogebra
FP91999maj4.3skraver det ikke vandede områdegeometri
FP91998dec1.4Afstand cykeludlejning. - museumgeometri,længde
FP91998dec1.5Cykelturens samlede længde: geometri,længde,plus
FP91998dec2.0Uraniborg - grundplangeometri
FP91998dec2.1Tegning af grundplangeometri,geogebra
FP91998dec2.2Målestoksforholdetgeometri,målforhold
FP91998dec2.3Afstand port A til B geometri,længde
FP91998dec2.4Areal af borganlæg geometri,areal
FP91998dec3.1Tejning af linjergeometri,perspektiv
FP91998dec3.2Tegning af lisemønstergeometri,perspektiv
FP91998dec3.5Spejlningkoordinatsystem,funktion,parabel,2.grad,spejling,geometri
FP91998dec4.1Omskrivning af R: geometri,enheder,fod
FP91998dec4.2Længden af den brune bue:geometri,længde
FP91998dec4.3 Længden af 1 bueminut: geometri,længde,enheder
FP91998dec4.4Længden af r: geometri,længde
FP91998dec4.5Forklargeometri,areal,forklar
FP91998dec4.6Vægt af messingskala: geometri,areal
FP91998maj4.1Udfyld skema og begrundgeometri,målforhold
FP91998maj4.2Tegning i grundplan 1:5geometri,målforhold
FP91998maj4.3Placering af dør:geometri,længde,målforhold
FP91998maj4.4Tegn tegning færdig.geometri,geogebra
FP101997maj2.1Grundplan af husgeometri,geogebra,konstruktion
FP101997maj2.2Længde / bredde af taggeometri
FP101997maj2.3Areal af taggeometri,areal
FP101997maj2.5Tegning af dørgeometri,geogebra,konstruktion
FP101997maj3.3Kuglens vægtgeometri,rumfang,massefylde
FP101997maj3.4Radius i kuglengeometri,rumfang,radius,ligning
FP101997maj4.2Ballasten Bgeometri,massefylde
FP101997maj5.2Jordforbrug i altgeometri,rumfang
FP101997maj5.3Tegning af snitgeometri,konstruktion,geogebra
FP101997maj5.4Rumfang af borgbankegeometri,rumfang,keglestub
FP101997maj5.5Længde af voldengeometri
FP91996maj2.0Bistadetgeometri
FP91996maj2.1Tegn bistadegeometri,geogebra,tegn
FP91996maj2.2Længden af rammen.geometri,længde
FP91996maj2.3Længde af trådgeometri,længde
FP91996maj2.4Indvendigt målgeometri,længde
FP91996maj2.5Antal rammergeometri,division
FP91996maj3.1Nektar arealgeometri,areal
FP91996maj3.2Størregeometri,areal,sammenlign
FP91996maj3.3Sammenhængræsonnement,geometri,sammenhæng
FP91996maj6.0Honningglasgeometri
FP91996maj6.1rumfanggeometri,rumfang
FP91996maj6.2Vægt: 346,185 * 1,35 = 467,7 gram. Derfor kan den indeholde 450 gram. geometri,masse
FP91996maj6.3Areal etiketgeometri,areal
FP91996maj6.4Tegning låggeometri,tegning
FP91996maj6.5Kassemålgeometri,ræsonnement
MatematikbankensVariablesæt1.2Lav en målfast arbejdstegning med sidelængde og diagonal påført tegningen. geometri,geogebra,konstruktion
MatematikbankensVariablesæt1.1Hvad er den indvendige omkreds af sandkassen?geometri,omkreds
MatematikbankensVariablesæt1.6Hvor højt må sandet max. gå til, for at der ikke bliver lastet for meget?geometri,rumfang,massefylde,ligning,problemløsning
MatematikbankensVariablesæt1.3Hvor mange m3 sand kan der være i sandkassen?geometri,rumfang
MatematikbankensVariablesæt1.4Hvad er den højeste vægt af alt sandet i sandkassen i kg?geometri,massefylde
MatematikbankensVariablesæt1.5Hvor mange gange skal faren køre frem og tilbage?geometri,problemløsning
MatematikbankensVariablesæt4.1Hvad er længden af hypotenusen?geometri,hypotenusen,retvinklet,trekant
MatematikbankensVariablesæt4.2Hvor lang er den anden katete i trekanten?geometri,retvinklet,trekant,katete,ligning
MatematikbankensVariablesæt4.3Hvad er højden på trekant B?geometri,retvinklet,trekant,ensvinklede
MatematikbankensVariablesæt4.4Undersøg om trekant A og B ligedannet?geometri,undersøg,ensvinklede
MatematikbankensVariablesæt4.5Hvad er vinkel A?geometri,trigonometri,tan,vinkel
MatematikbankensVariablesæt4.6Hvilken trigonomisk formel kan man bruge når man kender de to kateter for at finde vinkel A?geometri,begrund,trigonometri,tan
MatematikbankensVariablesæt9.4Aflever som brøk, der er reduceret mest muligt.geometri,areal,problemløsning
MatematikbankensVariablesæt9.9Gør rede for hvem der skylder hvem penge og hvor meget geometri,geogebra,konstruktion
MatematikbankensVariablesæt9.5Hvor mange alm. pizzaer kunne $fornavn$ have nøjes med at købe? geometri,brøk
MatematikbankensVariablesæt10.2Hvilken værdi skal a have, hvis omkredsen og arealet skal have samme talværdi?geometri,bogstav,tal_og_algebra
MatematikbankensVariablesæt10.3Hvis omkredsen af et kvadrat bliver dobbelt så stor, vil arealet så altid også blive dobbelt så stor? geometri,omkreds,areal,ræssenoment