Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92020maj6.1FREMSTIL TEGNINGkonstruktion,geogebra,retvinklet
FP92019maj3.2Vis med beregning/tegninggeogebra,geometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP92019maj3.4Tegn præcis tegning. Alle bakker med en vinkel på 3,43 og en a værdi på 1000 og derover har en stigning på 6% geogebra,geometri,konstruktion,stigningsprocent
FP92018dec2.3Hvilke mål kan a have?geogebra,konstruktion,undersøg
FP92018dec6.1Undersøg betingelse 1 og betingelse 2undersøgelse_stor,ræsonnement,geogebra,konstruktion
FP92018maj2.3Højden på muren geometri,geogebra,konstruktion,trigonometri,tan
FP102018maj3.1Tegngeogebra,konstruktion,geometri,symmetri
FP102018maj3.2Tegn rosettemønstergeometri,geogebra,konstruktion,symmetri
FP102017dec3.4hvor mange brædder? geometri,geogebra,konstruktion,division
FP92017dec5.1Tegning af dragefirkant, der ikke har rette vinkler:geometri,dragefirkant,konstruktion,geogebra
FP102017dec5.1Tegn en trekantgeometri,geogebra,trekant,konstruktion
FP92017maj2.3Tegn en rombegeometri,geogebra,konstruktion,rombe
FP102017maj4.2TEGN EN LIGEBENET RETVINKLET TREKANT.geometri,geogebra,konstruktion,trekant,ligebenet,retvinklet_trekant
FP92016dec2.2Vis med tegning / beregning hældningen er 40 grader geogebra,geometri,konstruktion,trigonometri,tan
FP92016dec5.1Tegn trekant og firkantgeogebra,konstruktion,trekant,firkant,geometri
FP102016dec5.1Tegn kvadrat med indre firkantgeometri,konstruktion,geogebra,firkant,kvadrat
FP92016maj3.1TEGN DEN OVALE DELgeogebra,konstruktion,cirkel,geometri
FP92016maj3.2HVOR LANG ER RADIUS I CIRKLERNE? geogebra,konstruktion,cirkel,ræsonnement,geometri
FP92016maj5.1TEGN FEMKANTEN PÅ ET KVADRATNET.geometri,geogebra,konstruktion,femkant
FP102016maj5.1TEGN EN MANDORLAgeometri,konstruktion,cirkel
FP92016maj5.5UNDERSØG OM DER ER FEMKANTER DER IKKE KAN BRUGES.geometri,bevis,modbevis,konstruktion,geogebra
FP102016maj5.6HVAD ER LÆNGDEN AF DEN LÆNGSTE DIAGONALgeometri,konstruktion,længde,diagonal
FP102015dec3.23.2 Undersøg trappens hældninggeometri,geogebra,konstruktion,trigonometri,tan,arctan
FP92015dec4.1Fremstil en tegninggeometri,geogebra,konstruktion
FP92015dec6.2Præcis tegninggeometri,konstruktion,geogebra
FP92015maj2.2Tegn to rektanglergeogebra,geometri,rektangel,konstruktion
FP92015maj5.1Tegn 3 cirklergeometri,geogebra,cirkel,konstruktion
FP102015maj5.1Tegn en trekanttrekant,geometri,konstruktion,geogebra
FP92014dec5.3UNDERSØG MED TEGNING OG BEREGNINGgeometri,geogebra,ræsonnement,konstruktion
FP102014dec5.3Sidelængdengeometri,konstruktion,trigonometri,tan
FP102014dec6.1Tegn ligebenet trapezgeometri,geogebra,konstruktion,trapez,ligebenet
FP102014jun6.1Tegn en trekantgeometri,konstruktion,geogebra
FP102014maj5.1Tegn cirklengeometri,konstruktion,geogebra,cirkel,vinkel,centervinkel
FP102014maj5.2Find længden ved centervinkel 80 gradergeometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP92014maj6.2Tegn en rombegeometri,rombe,geogebra,konstruktion
FP92013dec2.22.2 tegning.geometri,konstruktion,geogebra
FP92013dec2.3Vise at x er 0.67konstruktion,geometri,geogebra
FP102013dec3.3beregne tegne viklen til 29 grader geometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP102013dec5.4tegn en anden roset med mindst 3 symetriakse.geometri,symmetri,drejning,konstruktion,geogebra
FP92013maj5.2Tegn en regulær 5 kantgeometri,tegning,konstruktion
FP102012dec6.2 Tegn midtnormalergeometri,geogebra,konstruktion,midtnormal
FP102012maj4.1Afsætning af punktergeometri,geogebra,konstruktion
FP102012maj4.2Tegning af firkant geometri,geogebra,konstruktion
FP102012maj4.3Drejning af firkantgeometri,geogebra,konstruktion,drejning
FP102012maj4.4Drejninggeometri,geogebra,konstruktion,drejning
FP102012maj4.5Tegnng af regulær sekskant og omskreven cirkel geometri,geogebra,konstruktion,cirkel,omskreven
FP102011maj3.1Tegning af bord i målestoksforholdgeometri,geogebra,konstruktion,målforhold
FP102011maj3.5Vis at bordene kan sættes sammen til en regulær 10 kant. geometri,geogebra,spejling,drejning,konstruktion
FP92011maj3.6lav en ligebenet trekantgeometri,tegning,konstruktion,begreb
FP102010dec1.1Mål på tegninggeometri,geogebra,konstruktion
FP92010dec5.1Tegning af cirkel med indskrevet og omskrevet kvadratgeometri,tegning,konstruktion
FP102010maj3.2Tegn hullet geogebra,geometri,konstruktion
FP102010maj3.5Hvor lang skal stigen være?geometri,konstruktion,trigonometri,sin
FP92010maj4.1Tegn Pantheons tværsnitgeometri,tegning,konstruktion
FP92010maj4.2Tegn de 2 trekantergeometri,tegning,konstruktion
FP92010maj4.3Hvad er diameteren i Ocolusgeometri,tegning,konstruktion,trigonometri
FP102009maj5.1Indtegning af rektangel i koordinatsystemgeometri,geogebra,rektangel,konstruktion
FP102008dec7.1Grundplan i målestoksforhold geogebra,geometri,målforhold,grundplan,konstruktion
FP102007dec2.1Tegning af ishockeybane på svarark geometri,geogebra,konstruktion
FP102007maj5.1Afsættelse af punkter på ellipsengeometri,elipse,konstruktion,geogebra
FP102001dec1.6Tegninggeogebra,konstruktion,geometri
FP102001dec5.1Tegninggeometri,geogebra,konstruktion
FP102000maj4.1Tegning af tunnelrørgeometri,geogebra,konstruktion
FP101997maj2.1Grundplan af husgeometri,geogebra,konstruktion
FP101997maj2.5Tegning af dørgeometri,geogebra,konstruktion
FP101997maj5.3Tegning af snitgeometri,konstruktion,geogebra
MatematikbankensVariablesæt1.2Lav en målfast arbejdstegning med sidelængde og diagonal påført tegningen. geometri,geogebra,konstruktion
MatematikbankensVariablesæt9.9Gør rede for hvem der skylder hvem penge og hvor meget geometri,geogebra,konstruktion