Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92020maj1.1Vis beregninggange,kr
FP102020maj1.1Vis med beregning gange,kr
FP92020maj1.2Hvor meget får hun udbetalt?procent,kr,skat
FP92020maj1.3Hvor meget timer for at få ca. 2500 kr. kr,ligning,procent
FP92020maj4.1Hvor mange penge tjener han? kr,gange
FP102020maj4.1Beskrivstatistik,modellering,grafer,beskriv
FP102020maj6.3Skriv forskriftforskrift,funktion,1.grad
FP92019dec1.11.1 Hvad kostede det?gange,kr
FP102019dec1.1Prisen? gange,kr
FP92019dec1.2Vis beregningprocent,kr
FP102019dec6.4Hvem har ret? talfølge,areal,bevis,omskriv
FP92019dec7.1Hvad er omkredsen? geometri,algebra,omkreds
FP92019maj1.1Vis beregning til 308 kr. gange,plus,kr,økonomi
FP102019maj1.1Hvor mange penge gange,kr
FP92019maj1.2Hvad koster 12 nætter gange,kr,økonomi
FP102019maj1.2Hvor mange km for at samle 500 kr. ind. ligning,kr
FP102019maj2.2Skitse med samme omkreds geometri,skitse,omkreds
FP92019maj2.3Beskriv grafen (tid, fart og pauser) modellering,beskriv,graf
FP102019maj3.6Hvilken forskrift? parabel,funktion,2.grad,forskrift
FP102019maj5.3Bevis bevis,bogstav,omskriv
FP92018dec1.1Hvor mange penge gange,plus,kr,økonomi
FP102018dec1.2Hvor tjener han i uge 48 ialt?gange,plus,kr
FP102018dec2.3Funktionsforskriftfunktion,forskrift,1.grad
FP102018dec4.3Beskriv ligheder og forskellebeskriv,sammenlign,forskel
FP102018dec5.1Skriv regneudtrykregneudtryk,division,omkreds,længde,geometri
FP92018dec5.5Vis med omskrivningtalfølge,n,bogstaver,omskriv
FP102018maj1.1Prisforskellen minus,kr
FP92018maj1.2Hvor mange penge?minus,division,kr,økonomi
FP102018maj5.2Skriv en ligning for mforskrift,ligning
FP102018maj5.3tegn linjen nfunktion,geogebra,1.grad,forskrift
FP102018maj5.4Undersøg sammenhængundersøg,hældningstal,forskrift,1.grad
FP92018maj6.5Giv eksempel funktion,1.grad,ligefrem_proportional,forskrift
FP92017dec1.1Penge til nødhjælpgange,kr,økonomi
FP102017dec1.3Hvad tjener Kurt?gange,division,kr
FP92017dec1.5Funktionsforskrift funktion,forskrift
FP102017dec3.3 hvor mange penge?gange,kr
FP92017dec6.1Lasses resultaterregneopskrift,bogstaver
FP92017dec6.2Resultat af opgave 3 er -11regneopskrift,ligning,ligningssystem
FP92017dec6.3Forklaring regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis
FP92017dec6.4Resultat af opgave 2 og 3 er ens: regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis
FP102017maj1.4TEGN GRAFEN DER VISER SAMMENHÆNGENforskrift,funktion,1.grad,geogebra
FP92017maj3.1HVAD KOSTER DET?aflæs,kr,økonomi
FP102017maj3.2Hvor mange kg CO2 udleder familien pr. kg tøj?funktion,forskrift,1.grad
FP92017maj3.3Regneudtryk regneudtryk,n,forskrift
FP102017maj3.3Hvad bliver CO2 besparelsen? funktion,forskrift,1.grad
FP102017maj4.4VIS OMKREDSEN ER 34,14vis,omkreds,geometri,geogebra
FP92017maj6.3SKRIV FORMELtalfølge,regression,geogebra,2.grad,forskrift
FP92017maj6.5Omskriv talfølge,bogstaver,bevis,omskriv
FP102016dec1.1Skriv regneudtryk for pris regneudtryk,plus,kr
FP92016dec1.11.1 Hvor mange byttepenge skal Astrid have tilbage? minus,gange,kr,økonomi
FP102016dec1.4Skriv regneudtryk regneudtryk,n,forskrift
FP92016dec3.2Vis beregning at 5 min. bad koster ca. 7 kr. gange,kr,økonomi
FP92016dec3.3Angiv funktionsforskrift forskrift,n
FP102016dec5.6Tegn grafenfunktion,parabel,2.grad,forskrift
FP92016maj1.1HVAD ER FORSKELLEN I PRIS? minus,kr,økonomi
FP102016maj1.11.1 HVAD ER FORSKELLEN I PRISEN? gange,kr
FP92016maj1.2Vis beregning for samlet pris gange,plus,kr,økonomi
FP102016maj1.2Hvad koster 6 måneder gange,plus,kr
FP102016maj1.3Hvad koster n måneder? n,forskrift,regneudtryk,bogstav
FP92016maj3.4 skriv beregning geometri,beregn,omkreds
FP92016maj3.5Hvor stor er er omkredsen? geometri,omkreds
FP92016maj4.2Skriv regne udtryk regneudtryk,forskrift,n,bogstaver
FP92016maj5.3Hvad er omkredsen geometri,omkreds
FP102016maj5.4Hvad er omkredsengeometri,vinkel,omkreds,cirkel
FP102016maj6.4Vis formelformel,omskriv,bogstav,bevis
FP92015dec1.1Hvor meget skal kunden have tilbage? minus,kr,økonomi
FP102015dec1.11.1 Hvad får Oliver i løn i oktober? gange,kr
FP92015dec1.2 Beløb der skal indtastes plus,kr,økonomi
FP102015dec1.21.2 Hvor mange timer svarer november lønnen til? division,kr
FP102015dec1.31.3 Hvor meget udbetalt? procent,kr
FP102015dec1.81.8 Beregn første års udgifter funktion,forskrift,1.grad,beregn
FP102015dec1.91.9 Vise hvorfor 0,6 og 43980 er i modellen funktion,forskrift,1.grad,forklar,ræsonnement
FP102015dec2.42.4 Beskriv udvikling statistik,beskriv,forklar
FP92015dec3.4Beskriv statistik,beskriv,forklar
FP92015dec5.1Hvad er omkredsen af figur nr. 5? geometri,omkreds,talfølge
FP102015dec5.15.1 Tegn og udfyldtalkryds
FP102015dec5.25.2 undersøg hvilke midtertaltalkryds,undersøg
FP102015dec5.35.3 Forklar talkryds,forklar,ræsonnement
FP102015dec5.45.4 Skriv regneudtryk talkryds,regneudtryk,n,bogstav
FP102015dec5.55.5 Beregn summen talkryds
FP92015maj1.1Hvor meget sparer hun? minus,kr,økonomi
FP102015maj1.1Hvor meget skal hun betale? plus,kr
FP102015maj1.2Hvor mange penge i gennemsnit? gennemsnit,kr
FP102015maj2.6 Funktionsforskrift forskrift,funktion,1.grad
FP92015maj3.1Hvor meget skal hun betale? plus,kr,økonomi
FP102015maj3.5Beskriv udviklingenmodellering,beskriv
FP102015maj4.4Omskriv formel talfølge,omskriv,bevis,bogstav
FP92015maj5.2 Vis at Olivia har ret geometri,ræsonnement,bevis,cirkel,omkreds
FP92015maj5.5Bevis af summen geometri,bevis,omkreds,cirkel
FP92014dec1.1HVOR MEGET TJENER ESTER MANDAG?kr,økonomi,gange
FP92014dec1.2HVOR MEGET TJENER HUN TORSDAG?kr,økonomi,gange
FP102014dec3.1Pris ved tilbud 1gange,plus,kr
FP102014dec3.2Beskriv prisen med en funktionfunktion,forskrift,1.grad
FP102014dec4.3Graf over sammenhængen mellem alder og højdesammenhæng,forskrift,regression,1.grad
FP92014dec5.4OMSKRIV FORMEL omskriv,tal_og_algebra,bevis,bogstaver
FP102014dec7.2Bevisn,beskriv,omskriv
FP102014jun1.1Pris for cykel incl. Udstyr plus,kr
FP92014maj1.1Hvor mange penge retur?gange,minus,kr,økonomi
FP92014maj1.2undersøg om liter prisens er ensdivision,kr,økonomi
FP102014maj1.2Rejsetiden er?tid,omskriv
FP92014maj1.4Antal store og små for at tjene 4400 kr.ligning,kr,økonomi
FP92014maj4.1Hvor stort er overskuddet ved mulighed 1?gange,kr,økonomi
FP92014maj4.2Hvor stort overskud ved mulighed 2gange,minus,kr,økonomi
FP92014maj4.3Find forskrift.funktion,1.grad,forskrift
FP92014maj4.4Undersøg hvornår mulighed 2 er bedre end mulighed 1funktion,1.grad,forskrift,ligningssystem
FP92014maj5.1Hvilke tal ender du med?regneopskrift
FP92014maj5.2Undersøg sammenhængen.regneopskrift,bevis,undersøg,ligning
FP92014maj5.4vis ved omskrivningomskriv
FP92014maj5.5lav en regneopskrift der passer:regneopskrift
FP102014maj5.6Forklar at Anes regnestykke er rigtigformel,bevis,omskriv
FP102014maj5.7Vis omskrivninggeometri,omskriv,formel
FP92014maj6.1hvad er omkredsengeometri,rombe,omkreds
FP102013dec2.4Beskriv forskellenstatistik,variationsbredde,beskriv
FP92013dec4.2Penge til benzin?plus,økonomi,kr
FP92013dec4.4Forklar forskriftforklar,forskrift,funktion,1.grad
FP92013dec4.5Tegn grafenforskrift,funktion,1.grad,geogebra
FP92013dec5.1Hvad er omkredsengeometri,omkreds,ligesidet_trekant
FP92013maj1.1Hvad koster det?gange,kr
FP92013maj1.2Hvor meget sparer han?gange,minus,division,kr
FP92013maj1.4Hvad er normal prisen?kr,ligning
FP102013maj1.5Hvor meget skal de betale for væsken?division,kr
FP102013maj2.1Hvad stor er forskellen?minus,forskel,kr
FP102013maj2.4Hvad får de udbetaltprocent,kr
FP92013maj3.5Hvad er forskriftenkoordinatsystem,funktion,forskrift
FP102012dec1.1Hvor meget kan man spare?minus,kr,økonomi
FP92012dec1.1Hvor meget betalte Emil?gange,kr
FP92012dec1.2Emil sparer i alt?minus,kr
FP92012dec1.3Antal ture før rejsekortet er billigstgange,minus,kr
FP92012dec1.5Emil skal betale for de første seks rejsergange,plus,kr
FP92012dec1.6Antal gange Emil kan besøge Clarasammenlign,gange,minus,kr
FP102012dec2.2 Tegn grafen?funktion,1.grad,forskrift
FP102012dec2.5 Omskriv formel formel,omskriv
FP92012dec4.1Indbetalt pr. Årgange,kr
FP102012dec6.3Forklar noget om afstandengeometri,forklar,omskreven,cirkel
FP102012dec6.4Tegn den omskrevne cirkel geometri,forklar,omskreven,cirkel
FP102012maj1.5Beskrivelse af diagramstatistik,diagram,beskriv
FP102012maj3.3Hvor stort et beløb skal lægges til sideøkonomi,kr,division
FP102012maj4.5Tegnng af regulær sekskant og omskreven cirkel geometri,geogebra,konstruktion,cirkel,omskreven
FP102012maj5.2Antal minutter før kuglen var 30 mm i diameterfunktion,1.grad,aflæs,forskrift
FP102012maj5.3Funktionsforskriftfunktion,1.grad,forskrift
FP92012maj5.5Statistiske deskriptorerstatistik,deskriptorer
FP92012maj6.3"Omkreds af kvadrat Areal af kvadrat"geometri,omkreds,areal
FP92012maj6.4Omkreds af figur Ageometri,omkreds
FP102011dec1.2Valutaindtjening på skibsfart til og fra Kinagange,division,kr,økonomi,store_tal
FP92011dec2.1Pris pr. DVDkr,division
FP92011dec3.6Statistiske deskriptorer statistik,deskriptorer
FP102011maj2.3Graf for funktionen f(x)=81,5x+2664funktion,1.grad,forskrift
FP102011maj2.4Det daglige energibehov for en pige på 60 kg.
gange,plus,forskrift,aflæs
FP92011maj4.1Vis prisen på opholdetgange,økonomi,kr
FP92011maj4.2Find egenbetalingenminus,kr
FP92011maj4.4Beregn de samlede udgifter:regneark,økonomi,kr
FP92011maj5.1Hvad er omrkredsen?geometri,omkreds
FP92011maj5.6Hvad er forskriften?koordinatsystem,forskrift,hyperbel
FP102010dec2.1Samlet pris for bilenplus,kr,økonomi
FP102010dec2.2Beregning af lånesumgange,plus,minus,kr,økonomi
FP102010dec2.5Kundens betaling for bilengange,division,plus,kr,økonomi
FP92010dec2.9Udgift pr. km hvis ruten "Storebælt" og ruten "Kalundborg-Århus skal være ensligning,kr
FP102010dec3.1Sofies omsætning uden momsgange,minus,division,kr,økonomi
FP102010dec3.2Sofies løn i novemberløn,kr,økonomi,plus
FP102010dec5.1Matematisk beskrivelse af mønsterbeskriv,geometri
FP102010maj1.3Pris for billetterplus,kr,økonomi
FP92010maj1.3Hvad er den samlede billetpris i euro?valuta,gange,division,kr
FP102010maj2.6Funktionsforskriftforskrift,funktion,vækstfunktion
FP102010maj3.3Omkredsengeometri,omkreds,enheder,omregn
FP102009dec1.1Samlet pris for udstyrkr,plus,økonomi
FP102009dec1.3Pris i DKK på kikkert købt i Tysklandvaluta,kr,økonomi
FP102009dec2.1Jordengeometri,omkreds
FP92009dec3.2Udgift til en standardbillet for familiengange,plus,kr
FP102009dec4.4Lysstyrkeformel,forskrift,potensfunktion,funktion
FP102009dec4.5Graf for funktionen y=0,4xformel,forskrift,potensfunktion,funktion
FP92009maj1.1Beregning af årlig kontingentgange,kr
FP92009maj1.2Beregning af månedlig udgift til kontingentdivision,kr
FP92009maj1.3Hvor meget kan Lis spare ved at købe i supermarked?minus,gange,plus,kr
FP92009maj1.4Ratbat - hvor er det bedst at handle?sammenlign,procent,kr
FP102009maj2.4Prisen på 1-kronengange,massefylde,kr,økonomi
FP102009maj3.4Indtegning af graf for model 2funktion,vækst,forskrift
FP102009maj4.2Værdi af guldbarren gange,division,kr,økonomi
FP102009maj4.5Angivet funktionsforskriftforskrift,funktion
FP102009maj5.2Indtegning linjen l i koordinatsystemforskrift,funktion,geogebra,1.grad
FP102009maj5.5Indtegning af linjen mforskrift,funktion,geogebra,1.grad
FP102009maj5.6Angiv ligningen for linjen m :forskrift,funktion,geogebra,1.grad
FP92008dec3.3Betaling for jordstykket pr. år : gange,kr
FP92008dec4.6Undersøgelse af hvilken formel som giver trekanttallet undersøg,formel,forskrift,funktion
FP102008dec6.4Forskrift for Caspers Hs aftale forskrift,funktion,1.grad,geogebra
FP102008dec6.5Bestemskæringspunkt forskrift,funktion,ligningssystem,geogebra
FP102008dec6.8Bestem prisen for en smsminus,division,kr,økonomi
FP92008maj1.2Samlede udgifter for klassengange,kr
FP92008maj1.4Entre for 2009, hvis hvis stigning fra 2007 til 2008 fortsættergange,division,plus,kr
FP102008maj2.3Beregning af basisløn:gange,kr,økonomi
FP102008maj2.7Beregning af personlig løngange,kr,økonomi
FP102008maj2.8Beregning af A-skatgange,division,procent,kr,økonomi
FP92008maj4.1Omkredsen af en cirkel med radius på 25 cm.geometri,omkreds
FP102007dec1.1Samlet pris for udstyrplus,kr,økonomi
FP102007dec1.2Sofie skal betale for udstyret?minus,gange,kr,økonomi
FP92007dec2.4DSBs samlede omkostninger i 2005 : plus,gange,kr
FP92007dec3.1Pris for en returrejse : plus,gange,kr
FP92007dec3.2Årlig udgift til rejser : division,gange,kr
FP92007dec3.4Årlig udgift til rejser med Wildcard : plus,gange,division,kr
FP102007dec3.8Beskrivelse af median : statistik,beskriv,median_gennemsnit
FP102007maj3.1Betaling for tur til Operaen med havnebussengange,kr,økonomi
FP102007maj3.6Pris for taxaturformel,gange,kr,økonomi
FP92007maj3.6Formel ved 2 kopper og 1 løber (længde af forbandt minus en fuge til slut) :funktion,forskrift,formel
FP102007maj4.1Pris for 24 elever og en lærergange,plus,kr,økonomi
FP92006dec1.3Entrebilletter og turpas for Julie og Charlotte : plus,kr
FP92006dec1.4Samlede udgifter for hele dagen :plus,gange,kr
FP92006dec1.6sammenlign,plus,minus,kr
FP92006dec3.2Tivolis omkreds i virkeligheden : målforhold,geometri,omkreds
FP92006maj1.2Omkredsgeometri,omkreds
FP92004maj1.1Hvad koster en ramme?plus,kr
FP92003maj1.3Pris for græsfrømoms,gange,kr
FP92003maj3.1Jørns årlige indtjeninggange,kr
FP92003maj3.3Sponsorbeløb efter skatgange,kr
FP102001dec1.1Hvor stor er stigningen?minus,kr,økonomi
FP102001dec3.3Pr. årgange,kr,økonomi
FP102001dec3.4Tegn grafernefunktion,forskrift,geogebra,ligningssystem
FP102001dec3.6Kan det betale sig at skifteundersøg,forskrift,funktion,ligningssystem,excel,modellering
FP92001maj2.2Vandforbrug pr. uge i m3 gange,plus,kr
FP92001maj2.3Udgift til vand pr. år gange,division,kr
FP92001maj2.5Besparelse pr. år i kr. ved brug af 140 l. pr. uge gange,plus,kr,minus
FP92000maj1.1Pris for 3 Europe-keglergange,kr
FP92000maj1.2Besparelse v. trainingminus,gange,kr
FP102000maj1.3Pris for udbygning af transportmulighederplus,kr,store_tal,økonomi
FP92000maj1.3Pris m. rabat for Europe-keglerkr,minus,gange,procent
FP102000maj1.4Udgift pr. indbygger i den danske del af Øresundsregionen Udgift pr. indbygger i den svenske del af Øresundsregionen plus,kr,store_tal,økonomi
FP102000maj2.1Broafgift for en ugegange,kr,økonomi
FP92000maj2.1Forventet entreindtægtgange,kr
FP102000maj2.3Grafisk billede af prisen ved enkelt tureforskrift,modellering,1.grad,funktion
FP102000maj2.4Grafisk billede af prisen ved rabatordningforskrift,modellering,1.grad,funktion,stykvis
FP102000maj2.5Grafisk billede af forskel ved 40 tureforskrift,modellering,1.grad,funktion,stykvis
FP91999maj1.3Årsløngange,kr
FP91999maj1.4Stigning praktlønprocent,stigning,kr
FP91999maj1.5Ugeløn for skoleuge i 2. skoleårprocent,gange,kr
FP91999maj1.6Lønstigning fra 1. til 4. årprocent,stigning,kr
FP91999maj3.4Indtjeninggange,division,kr
FP91998dec1.1Pris for sejlturen: gange,plus,kr
FP91998dec1.3Leje af cyklergange,kr
FP91998maj2.11 dag på camping: plus,gange,kr
FP91998maj3.4Reduktion af ligning: reduktion,ligning,funktion,forskrift
FP91998maj3.7Forklar model forklar,forskrift
FP101997maj1.1Besparelse v/familiebilletgange,plus,kr,økonomi
FP101997maj3.1Tegning af funktionfunktion,forskrift,geogebra
FP91996maj1.1Prisgange,kr
FP91996maj1.2Pris materialergange,plus,kr
FP91996maj1.3Samlet pris uden momsmoms,plus,gange,kr
FP91996maj5.1Årsindtægtgange,kr
FP91996maj5.2Årsindtægtgange,minus,kr
MatematikbankensVariablesæt1.1Hvad er den indvendige omkreds af sandkassen?geometri,omkreds
MatematikbankensVariablesæt3.1Hvor meget har Oliver tjent den måned?økonomi,kr,gange
MatematikbankensVariablesæt3.2Hvor mange timer skal Oliver arbejde for at tjene ca. 2500 kr?økonomi,division,kr
MatematikbankensVariablesæt3.5Hvad hedder grafens funktions forskrift?funktion,forskrift
MatematikbankensVariablesæt2.2Hvad er prisen for flybilletterne i danske kr?økonomi,valuta,gange,division,kr
MatematikbankensVariablesæt5.4Lav en modelmodellering,hastighed,forskrift,funktion,tabel
MatematikbankensVariablesæt7.1Hvad koster det at få kørekort incl. alt hos Jakobs køreskole?økonomi,kr,plus
MatematikbankensVariablesæt10.3Hvis omkredsen af et kvadrat bliver dobbelt så stor, vil arealet så altid også blive dobbelt så stor? geometri,omkreds,areal,ræssenoment