Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92019dec4.1 Vis beregningtid,omregning,gange,plus
FP102019dec8.1Beregn summen plus
FP92019maj1.1Vis beregning til 308 kr. gange,plus,kr,økonomi
FP92018dec1.1Hvor mange penge gange,plus,kr,økonomi
FP102018dec1.1Vis beregning der giver de 11 timer. plus
FP102018dec1.2Hvor tjener han i uge 48 ialt?gange,plus,kr
FP102018dec1.3Hvor mange kr tjener han i timen?gange,plus,n,bogstav,regneudtryk
FP102018dec2.1Hvor gammelt er træet med 8 grenkranseplus
FP102018dec4.1Hvor mange krondyr, dådyr, sikaer og rådyr blev der i alt skudt i 2015?plus
FP102018dec6.1Vis med beregningvis,plus,gange
FP102017dec1.1Hvilket år er Christoffer færdig? plus
FP102017maj3.1Vise beregning giver 0,9 kg CO2 pr. tøjvask gange,plus,division,co2
FP102016dec1.1Skriv regneudtryk for pris regneudtryk,plus,kr
FP92016maj1.2Vis beregning for samlet pris gange,plus,kr,økonomi
FP102016maj1.2Hvad koster 6 måneder gange,plus,kr
FP102016maj2.1Hvor mange tilmeldte deltog ikke? statistik,plus
FP92015dec1.2 Beløb der skal indtastes plus,kr,økonomi
FP102015maj1.1Hvor meget skal hun betale? plus,kr
FP92015maj3.1Hvor meget skal hun betale? plus,kr,økonomi
FP92015maj3.3Hvor meget skal hun betale? plus
FP102014dec3.1Pris ved tilbud 1gange,plus,kr
FP102014jun1.1Pris for cykel incl. Udstyr plus,kr
FP92013dec3.1Vise Gustav sluthøjdegange,plus
FP102013dec3.1hvor lang skal hegnet være? geometri,længde,plus
FP92013dec4.2Penge til benzin?plus,økonomi,kr
FP92013maj4.1Hvor mange bruger minde end 1 timeplus,statistik
FP92013maj6.3Skriv en beregningplus,division
FP92012dec1.5Emil skal betale for de første seks rejsergange,plus,kr
FP102012maj3.2Hvad vil rejsen koste i alt?gange,plus
FP92012maj5.3Antal elever i 9.B i jan. månedstatistik,plus
FP102011dec2.3TEU på denne turplus,gange
FP92011maj1.1Antal timer Line har sovetplus,tid
FP102011maj2.1Antal kg en søko spiserplus,division
FP102011maj2.2Kilojoule i kostgange,plus
FP102011maj2.4Det daglige energibehov for en pige på 60 kg.
gange,plus,forskrift,aflæs
FP102011maj4.1Tid det tager fra de går hjemmefra til de er hjemme igentid,plus
FP92010dec1.1Antal indbyggere i Danmark ifølge kortplus
FP102010dec2.1Samlet pris for bilenplus,kr,økonomi
FP102010dec2.2Beregning af lånesumgange,plus,minus,kr,økonomi
FP102010dec2.5Kundens betaling for bilengange,division,plus,kr,økonomi
FP102010dec2.7Årlige omkostningerdivision,gange,plus
FP92010dec2.7Samlede udgiftergange,plus,minus
FP92010dec2.8Udgiftergange,plus,minus
FP102010dec3.2Sofies løn i novemberløn,kr,økonomi,plus
FP102010dec3.3Størrelse på omsætning (med moms) hvis lønnen skulle have været 25.000 kr. plus,gange,procent,moms
FP102010maj1.3Pris for billetterplus,kr,økonomi
FP92010maj2.1Hvor mange år siden begyndte man at bygge Den Kinesiske Mur?plus
FP92010maj2.2Hvor mange personer har været med at bygge muren?gange,plus
FP102010maj4.2Længden af turenplus
FP102009dec1.1Samlet pris for udstyrkr,plus,økonomi
FP92009dec3.1Rejsetid plus,tid,sammenlign
FP92009dec3.2Udgift til en standardbillet for familiengange,plus,kr
FP92009dec3.5Udgifter til transport i bigange,plus
FP92009maj1.3Hvor meget kan Lis spare ved at købe i supermarked?minus,gange,plus,kr
FP92009maj2.4Score efter de første fire hullerplus
FP92009maj2.5Point efter de første fire hullerplus
FP102008dec3.1Elever i Jasmins klasseplus
FP92008dec3.1Vis at arealet af jordstykket er 417 m2 : geometri,areal,gange,plus
FP102008dec4.3Antal arbejdstimer i uge 28plus
FP102008dec4.4Tillægaflæs,plus
FP92008dec6.2Summinus,plus
FP102008maj1.1Antal km som Niels kører på knallertlængde,plus
FP92008maj1.4Entre for 2009, hvis hvis stigning fra 2007 til 2008 fortsættergange,division,plus,kr
FP102008maj2.1Antal uger Niels skal på skoleopholdaflæs,plus
FP102008maj2.2Antal uger Niels skal i praktikaflæs,plus,gange
FP102008maj3.1Bruttoresultat for 2006plus,minus,store_tal
FP102008maj3.4Bruttoresultat for 2006, hvis prod.omk. udgjorde samme procentandel plus,gange,division,store_tal
FP102007dec1.1Samlet pris for udstyrplus,kr,økonomi
FP92007dec1.1Pris for startsæt og to lige skinner : plus,gange
FP92007dec2.4DSBs samlede omkostninger i 2005 : plus,gange,kr
FP92007dec2.5Antal timer der blev brugt til afrensning i 2006 : plus,minus,gange,division
FP92007dec3.1Pris for en returrejse : plus,gange,kr
FP92007dec3.4Årlig udgift til rejser med Wildcard : plus,gange,division,kr
FP102007maj1.3Det samlede areal af Operaøen og Sydøen plus,geometri,målforhold,areal
FP102007maj1.4Forøgelse af areal ved anlæggelse af de 3 øer plus,minus
FP102007maj4.1Pris for 24 elever og en lærergange,plus,kr,økonomi
FP92006dec1.3Entrebilletter og turpas for Julie og Charlotte : plus,kr
FP92006dec1.4Samlede udgifter for hele dagen :plus,gange,kr
FP92006dec1.5Antal gange man skal i Tivoli, før det kan betale sig at købe årskort : plus,gange,division
FP92006dec1.6sammenlign,plus,minus,kr
FP92006dec2.1Antal ture og minantal,plus,gange,division,tid
FP92006maj3.1Antal kløvninger for at få 32 kløvestykkerplus
FP92005maj3.1Antal, som så TV2/Bornholmplus,gange,division
FP92005maj5.1Antal som betalte licens i 2002 : antal,plus,gange
FP92005maj5.2TV2/Nords andel af licenspengene i 2002 :gange,division,plus
FP92005maj5.3Beløb som TV2/Nord kunne lave tv for i 2002 : gange,division,plus
FP92005maj5.4Fordel i kr. ved den nye fordeling : gange,division,plus
FP92004dec1.3En Ironman:plus
FP92004maj1.1Hvad koster en ramme?plus,kr
FP92004maj3.4Beregnet forbrug i 2015gange,plus
FP92003dec3.1Hvornår er der 350 års jubilæum.plus
FP92003dec4.2Beregn gennemsnit.gennemsnit,plus,division,gange
FP102001dec2.1Elprisen erplus,gange
FP92001maj2.2Vandforbrug pr. uge i m3 gange,plus,kr
FP92001maj2.5Besparelse pr. år i kr. ved brug af 140 l. pr. uge gange,plus,kr,minus
FP102000maj1.1Antal indbyggere i Øresundsregionenplus
FP102000maj1.3Pris for udbygning af transportmulighederplus,kr,store_tal,økonomi
FP102000maj1.4Udgift pr. indbygger i den danske del af Øresundsregionen Udgift pr. indbygger i den svenske del af Øresundsregionen plus,kr,store_tal,økonomi
FP102000maj3.6formel,n,plus
FP91999maj1.1Antal ugerplus
FP91998dec1.1Pris for sejlturen: gange,plus,kr
FP91998dec1.5Cykelturens samlede længde: geometri,længde,plus
FP91998maj1.1Antal turister i 1994-96plus,gange
FP91998maj2.11 dag på camping: plus,gange,kr
FP91998maj2.2Forskel dagskor/timekort:minus,plus
FP91998maj2.3Fri-Ferie-Pakke uge 28: sammenlign,plus,minus
FP91998maj3.1Tid mellem afgangene: tid,plus
FP101997maj1.1Besparelse v/familiebilletgange,plus,kr,økonomi
FP91996maj1.0Indkøbplus,gange,procent
FP91996maj1.2Pris materialergange,plus,kr
FP91996maj1.3Samlet pris uden momsmoms,plus,gange,kr
MatematikbankensVariablesæt7.1Hvad koster det at få kørekort incl. alt hos Jakobs køreskole?økonomi,kr,plus