Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP92020maj3.3FORKLARforklar,spejling,ræsonnement
FP92020maj3.4UNDERSØG MED Nformel,ræsonnement,spejling
FP92020maj5.4HVILKE PÅSTANDE ER KORREKTEboksplot,statistik,ræsonnement,forklar,påstand
FP92019dec7.3Hvor stort areal hvis omkreds er 40?geometri,areal,ræsonnement
FP92019dec8.1Undersøgundersøg,geometri,ræsonnement
FP102019maj1.3Forklar forklar,ræsonnement,division,forhold
FP92019maj3.1Forklar forklar,geometri,ræsonnement
FP92019maj4.44.4 Har Anna ret.statistik,sandsynlighed,ræsonnement
FP92019maj4.55 Er du enigregression,forudsigelse,ræsonnement
FP102019maj5.2Forklar forklar,ræsonnement
FP92019maj5.4Forklar figurfølge,n,bogstaver,ræsonnement
FP92018dec5.4Forklar hvorfor Lucca har ret?talfølge,forklar,ræsonnement
FP102018dec5.4Har Frederik ret?undersøg,ræsonnement,vinkel,n
FP92018dec6.1Undersøg betingelse 1 og betingelse 2undersøgelse_stor,ræsonnement,geogebra,konstruktion
FP102018dec6.3Giv 3 eksempler ræsonnement
FP92018maj1.41.4 Hvilken er den rigtige? begrund,procent,formel,ræsonnement
FP92018maj2.1Forklargeometri,forklar,ræsonnement,geometri,retvinklet_trekant,vinkel
FP92018maj2.2Har Mette ret? geometri,ræsonnement,vinkel,ligebenet,kongruent
FP92018maj3.4Begrundstatistik,forklar,ræsonnement,forudsigelse
FP92018maj6.3Undersøgfunktion,1.grad,ræsonnement
FP102018maj6.4Forklar hvorfor ikke forklar,ræsonnement
FP102018maj6.5Undersøg om det altid gælder.undersøg,ræsonnement,bevis,n,bogstav
FP102017dec2.6Hvornår blev der genanvendt mest affald? modellering,ræsonnement
FP102017dec2.7Har Christoffer ret.modellering,ræsonnement
FP102017dec5.2Undersøg om påstand er rigtiggeometri,undersøg,ræsonnement,retvinklet_trekant,trekant
FP102017dec5.3Forklargeometri,vinkel,vinkelsum,trekant,ræsonnement
FP92017dec5.4Begrundelse om arealet: geometri,ræsonnement
FP92017dec6.3Forklaring regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis
FP92017dec6.4Resultat af opgave 2 og 3 er ens: regneopskrift,bogstaver,ræsonnement,bevis
FP92017maj2.2Hvor stor er vinkel v? geometri,begreb,ræsonnement,vinkel
FP102017maj3.4Undersøg om Klaus har ret undersøg,problemløsning,ræsonnement
FP102017maj4.1FORKLAR HVORFOR DEN EN LIGEBENET RETVINKLET TREKANT. forklar,ræsonnement,geometri,trekant,ligebenet,retvinklet_trekant
FP92017maj5.1skriv 3 sidelængdergeometri,trekant,ligebenet,ræsonnement
FP92017maj5.3VIS TREKANTEN HAR EN HØJDE PÅ 3 geometri,højde,ræsonnement
FP92017maj5.4UNDERSØG geometri,undersøg,areal,geogebra,ræsonnement
FP102016dec2.2Har Marie ret? procent,ræsonnement
FP92016dec5.2Forklar uden at måleræsonnement,forklar,geometri
FP92016dec5.3Forklar at vinkel W er 90 graderræsonnement,geometri,vinkel
FP102016dec5.3Forklar at HE og EF er lige lange geometri,ræsonnement
FP102016dec5.4Forklar hvorfor vinkel w er 90 grader geometri,ræsonnement
FP102016dec5.5Forklar hvor x er er mellem 0 og 10 geometri,ræsonnement
FP92016dec6.5Undersøg hvordan det skal udfyldes for størst mulig sum sumfigur,undersøg,ræsonnement
FP92016maj1.4Undersøg med beregning. undersøg,ræsonnement,procent
FP92016maj2.4FORKLAR forklar,ræsonnement,procent
FP92016maj3.2HVOR LANG ER RADIUS I CIRKLERNE? geogebra,konstruktion,cirkel,ræsonnement,geometri
FP92016maj3.3FORKLAR HVORFOR U OG V ER 60° forklar,ræsonnement,geometri
FP102016maj4.3HAR RASMUS RETkombinatorik,sandsynlighed,ræsonnement
FP102016maj5.2FORKLARE HVORFOR RASMUS HAR RETgeometri,ræsonnement
FP102016maj5.3FORKLARgeometri,ræsonnement,trekant,ligebenet,forklar,vinkel
FP102016maj5.7BEVISbevis,ræsonnement,trigonometri,tan,forhold
FP102016maj6.3HVILKEN FORMEL KAN IKKE BRUGESgeometri,ræsonnement,formel
FP92015dec1.4Hvilket regneudtryk kan bruges procent,regneudtryk,ræsonnement
FP102015dec1.91.9 Vise hvorfor 0,6 og 43980 er i modellen funktion,forskrift,1.grad,forklar,ræsonnement
FP102015dec2.22.2 Forklar kurverne er ens statistik,ræsonnement,manipulation,diagram
FP92015dec4.3Hvad skal bredden være.geometri,ræsonnement,ensvinklede
FP102015dec4.44.4 Forklargeometri,forklar,ræsonnement,rektangel
FP102015dec5.35.3 Forklar talkryds,forklar,ræsonnement
FP92015dec6.1Tegning eller beregninggeometri,pythagoras,ligning,ræsonnement
FP92015dec6.4Undersøg med beregninger geometri,undersøg,trigonometri,sin,ræsonnement
FP92015maj1.4 Hvor er det billigst procent,ræsonnement
FP102015maj3.3Har Charlotte ret? sandsynlighed,begrund,ræsonnement
FP92015maj4.4Resultat af undersøgelsen ræsonnement,statistik
FP92015maj4.5Har Olivia ret? ræsonnement,statistik,diagram
FP102015maj4.5Har Charlotte ret? talfølge,n,bogstav,bevis,ræsonnement
FP92015maj5.2 Vis at Olivia har ret geometri,ræsonnement,bevis,cirkel,omkreds
FP102015maj5.2Forklar hvilken trekant er retvinklet trekant,geometri,ræsonnement,trekant_revinklet
FP102015maj5.4Hvor lang kan den længste side være trekant,ræsonnement
FP102015maj5.6Har Charlotte ret begrund,ræsonnement
FP102014dec2.2Har Helle ret i sin påstand.statistik,median,ræsonnement
FP102014dec2.3Har Helle ret? statistik,ræsonnement
FP92014dec5.2HVOR MEGET BLIVER DET FOR STORT?geometri,ræsonnement,areal
FP92014dec5.3UNDERSØG MED TEGNING OG BEREGNINGgeometri,geogebra,ræsonnement,konstruktion
FP92014dec6.1UDFYLD SUMPYRAMIDEsumpyramide,ræsonnement
FP92014dec6.2UDFYLD PYRAMIDE 2sumpyramide,ræsonnement
FP102014dec6.2Forklar hvorfor de to trekanter er ensvinklede geometri,ensvinklede,ræsonnement,vinkel
FP92014dec6.3UDFYLD PYRAMIDE 3sumpyramide,ræsonnement,n,bogstaver
FP92014dec6.4UDFYLD PYRAMIDE 4sumpyramide,ræsonnement,n,bogstaver,ligning
FP102014dec6.5Gælder formlengeometri,formel,ræsonnement
FP102014jun6.2Hvorfor ACD er ensvinklet med CDB geometri,ensvinklede,ræsonnement
FP102014maj2.2Har Ane ret?geometri,kugle,rumfang,liter,ræsonnement
FP92014maj4.5Har Clara ret?funktion,ræsonnement,undersøg
FP102014maj4.5Har Bjarne ret i sin påstand?sandsynlighed,odds,ræsonnement
FP92014maj5.3Hviket regne udtryk passer ikkeræsonnement
FP102014maj5.3Undersøg formelgeometri,undersøg,trigonometri,sin,ræsonnement
FP102014maj5.4Hvad skal centervinklen være for at den er lige sidet.geometri,forklar,ræsonnement,centervinkel,vinkel
FP102014maj5.5Forklar hvorfor Ane har retgeometri,forklar,ræsonnement,trekant,retvinklet_trekant,ligebenet
FP92014maj6.4Forklar hvorfor de 2 trekanter er ligebenede og de er kongruentegeometri,ræsonnement,forklar,rombe,ligebenet,kongruent
FP92014maj6.5Undersøg hvad der er forkert og hvad der er rigtigtgeometri,ræsonnement,undersøg,påstande
FP102013dec2.3Hvilken påstand er ukorrekt?statistik,ræsonnement
FP102013dec5.2Forklar geometri,ræsonnement,forklar
FP102013dec6.5Forklar. talfølge,forklar,ræsonnement
FP102013maj1.3Vis at der mindst plads til 580 meter slange. geometri,vis,ræsonnement,længde
FP92013maj5.1Hvorfor er hver vinkel 108 graderræsonnement,vinkel,geometri
FP102013maj5.3Forklar hvorfor de er ensvinkletgeometri,vinkel,ræsonnement
FP92013maj5.3Forklar vinklernes størelseræsonnement,vinkel,geometri,forklar
FP92013maj5.4Forklar uden at måleræsonnement,vinkel,geometri,forklar
FP92013maj6.1Forklar hvorfor der ikke skal stå 2forklar,ræsonnement
FP102012dec1.4hvordan kan man se at der er 4 personer i familien? ræsonnement,division
FP92012dec5.2Ligedannethedensvinklede,geometri,ræsonnement
FP102012dec6.1Forklar hvorfor vinkelsummen er 1080grader geometri,vinkel,vinkelsum,ræsonnement
FP92012maj6.1Betingelser for at figur er et kvadratgeometri,forklar,ræsonnement
FP92011dec5.3Undersøgelse af om punkt C ligger på en af de to graferræsonnement,geometri
FP102011maj3.4Forklaring at to borde kan sættes sammen til et parallelogramgeometri,ræsonnement,vinkel
FP102011maj4.9Begrundstatistik,ræsonnement
FP102010dec1.7Hvilke poser passer til vores behovproblemløsning,modellering,ræsonnement
FP102010dec2.9Forklar hvad det ville ske hvis man kørte mere end 20000 km. om åretproblemløsning,modellering,ræsonnement
FP92010dec3.3Hvorfor svarer arealet af kvadratet til 0,25 km2geometri,længde,areal,ræsonnement
FP102010dec4.1Forklaring hvorfor vinkel u er 60 grader og vinkel v er 120 graderræsonnement,geometri,vinkel
FP102010maj4.5I hvilken by, når man halvdelen af det samlede tilskuertalstatistik,ræsonnement
FP102010maj4.6Sammenlign alle 8 byer, og beskrivsammenlign,ræsonnement
FP102009dec5.3Forklaring på at de to trekanter er ligedannetgeometri,ræsonnement
FP102009maj3.5Hvilken modeller passer bedst til udviklingen i møntomløbet fra 1996-2006begrund,ræsonnement,funktion
FP92009maj3.6Forklaring på hvordan man finder centrum af den tredje cirkelgeometri,forklar,ræsonnement
FP102009maj5.7Fremgangsmåde til at finde punktet, som deler rektanglet i to områder med samme arealgeometri,begrund,ræsonnement
FP92008dec5.1Beskrivelse af trekanter :geometri,begreb,forklar,ræsonnement
FP92008dec5.3Begrund af de 4 trekanter har ens areal : geometri,ræsonnement
FP92008maj2.1Begrundelse for at "Den blå kube" ikke er en terningræsonnement
FP102007dec6.6Sammeligning af spil på enkeltkampe i forhold til kobinationersammenlign,ræsonnement
FP102007maj3.4Antal km. Pr. minut hvis man kører 50 km/t Begrundelse for fartoverskridelse hastighed,ræsonnement
FP102007maj5.6Gælder reglen geometri,ræsonnement
FP92003dec2.2Angiv årsagergeometri,forklar,ræsonnement
FP92003dec3.4Undersøg og forklar.geometri,forklar,ræsonnement
FP102001dec2.4Beskrivelseforklar,ræsonnement
FP92000maj3.1Tæppets centrum ligger i skæringspunktet for tæppets spejlingsaksergeometri,ræsonnement
FP92000maj4.4Midten af lågetgeometri,ræsonnement
FP102000maj5.2Forklaring på at antal af passagerer er ca. halveret i procent, men ikke halveret i antal forklar,ræsonnement
FP91996maj3.3Sammenhængræsonnement,geometri,sammenhæng
FP91996maj6.5Kassemålgeometri,ræsonnement