Hvor finder jeg noget bestemt i de forskellige prøvesæt?

Tryk på et ord, og se hvor de findes henne, tryk på en knap for at sortere yderligere
FP9/FP10ÅrstalSemesterOpgavenrSpørgsmålEmneord
FP102020maj7.1Tegn figur 5talfølge
FP102020maj7.2Hvor mange prikker er der i figur 20 talfølge,gange
FP102020maj7.4Hvordan siger antallet af prikkertalfølge,undersøg,formel
FP102019dec6.1Tegn figur 4talfølge
FP102019dec6.3Forklar forklar,talfølge
FP102019dec6.4Hvem har ret? talfølge,areal,bevis,omskriv
FP92018dec5.1Tegn figurtalfølge
FP92018dec5.2Hvor mange fleretalfølge
FP92018dec5.3Vis med beregningtalfølge,beregn
FP92018dec5.4Forklar hvorfor Lucca har ret?talfølge,forklar,ræsonnement
FP92018dec5.5Vis med omskrivningtalfølge,n,bogstaver,omskriv
FP92017maj6.1TEGN FIGUR MED 4 RÆKKERtalfølge
FP92017maj6.2Hvor mange kvadrater? talfølge
FP92017maj6.3SKRIV FORMELtalfølge,regression,geogebra,2.grad,forskrift
FP92017maj6.4Hvor mange? talfølge,beregn
FP92017maj6.5Omskriv talfølge,bogstaver,bevis,omskriv
FP102016dec4.1Tegn figur 5talfølge
FP102016dec4.2Udfyld tabel for 9 figurertalfølge
FP102016dec4.3Hvor mange kvadrater er der i figur 12?talfølge
FP102016dec4.4Skriv regneudtrykn,bogstav,talfølge
FP102016dec4.5Hvor mange kvadrater i figur 100 n,formel,beregn,talfølge
FP102016dec4.6Hvilket nummer har den figur der har 1122 kvadrater n,talfølge,ligning
FP92015dec5.1Hvad er omkredsen af figur nr. 5? geometri,omkreds,talfølge
FP92015dec5.2Omkreds af figur n geometri,n,bogstaver,talfølge
FP92015dec5.3Tegn graffunktion,2.grad,talfølge
FP92015dec5.4Antal trekanter i figur 9 talfølge,n,bogstaver
FP92015dec5.5Hvilke figurnumre > 1000 trekanter? talfølge,n,funktion,aflæs,ligning
FP102015maj4.1Tegn figur nr. 4talfølge
FP102015maj4.2Hvor mange felter i figur 5 talfølge
FP102015maj4.3Hvor mange skraverede felter i figur 100? talfølge,n
FP102015maj4.4Omskriv formel talfølge,omskriv,bevis,bogstav
FP102015maj4.5Har Charlotte ret? talfølge,n,bogstav,bevis,ræsonnement
FP92015maj6.1Hvad er tal nummer 11 talfølge
FP92015maj6.2 Forklar hvordan du kan beregne tal nummer 99 talfølge,n,bogstaver
FP92015maj6.3Farv eller skraver felter.talfølge
FP92015maj6.4Hvilket tal er nummer 9 i talfølgen talfølge,n,bogstaver
FP92015maj6.5Regne udtryk talfølge,n,regneudtryk
FP102013dec6.1Tegn figur 4talfølge
FP102013dec6.2antal til figur 5talfølge
FP102013dec6.33 beregn antal i figur 10. talfølge,n
FP102013dec6.4Antal magneter i figur 8 talfølge
FP102013dec6.5Forklar. talfølge,forklar,ræsonnement
FP92012dec6.4Arealet af figur n areal,geometri,talfølge
FP92010maj5.1Hvor mange centicubes skal der bruges til at bygge en pyramide på 3 trin?talfølge
FP92010maj5.2Hvor mange centicubes skal der bruges til lag 4?talfølge
FP92010maj5.3Tabellentalfølge
FP92010maj5.5Forklar sammenhængen mellem lag og antaltalfølge,n,sammenlign,forklar
FP92008dec4.4Illustration af trekanttal 5 :talfølge
FP92008dec4.5Det manglende trekanttal på svararket : talfølge