Regnemaskine til omregning af enheder...

Det er mit indtryk, at mine elever har meget svært ved at forstå, hvordan man bruger oversigten over måleenheder
Et regneark til at beregne længdemål, flademål og rummål. Herved bliver det meget synligt, hvordan det hænger sammen. Dels kan eleverne ved at dobbelttrykke på hvert enkelt celle, se hvad der bliver ganget med, eller delt med og derudover kan de jo få et hurtigt overblik

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent fil zip/excel     

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2009-09-08 af Diana Meyer