Excelkompendium...

Gennemgang af celleforståelse, indsættelse af formler og lave nemme beregninger. Hvordan man sætter flere grafer ind i samme diagram. Stort første kapitel med videoforklaring til alle opgaverne i kapitel 1 WordMatkompendium, geogebrakompendium og dette excel kompendium, så er man dækket ind til de skriftlige prøver.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Hent som PDFKOMPETENCER OG LÆRINGSMÅL

MATEMATISKE KOMPETENCER:
Modellering
Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering
Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte
simulering

Hjælpemidler
Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation.
Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler.

LÆRINGSMÅL
1. Eleverne kender og kan anvende begreberne: Kolonne, rækker og celler
2. Eleven kan lave indtastninger i programmet
a. Tekst
b. Tal
3. Eleven kan lave en formatering af en celle
a. Ændring af format, så det er tilpasset:
i. Tal (med bestemt antal decimaler)
ii. Procent
iii. Dato
iv. Brøk
4. Eleven kan kopiere/gentage en værdi ved at ”trække i en celle”
5. Eleven kan lave talfølger ved at ”trække i en celle”
6. Eleven kan få regnearket til at lave en beregning
7. Eleven har kendskab til og kan anvende relative henvisninger (referencer)
a. Henvisning til en celle ændres, når man flytter formlen.
8. Eleven har kendskab til og kan anvende absolutte henvisninger (referencer)
a. Henvisning til en bestemt celle, række eller kolonne
i. ”Låsning” af henvisning til celler, rækker eller kolonner. Så henvisningen ikke ændres,
når man flytter formlen.
9. Eleven kan anvende funktionerne
a. Autosum
b. Sortering af data
10. Eleven kan anvende avancerede funktioner
a. TÆL.HVIS-funktionen
b. SLUMP- og SLUMPMELLEM-funktionen
c. HVIS-funktionen
d. Målsøgning

 

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2022-01-05 af Matematikbanken.dk