Pythagoras - Hvad skal man kunne...

"Opsamling på Pythagoras læresætning.
To mindmap: En med opgaver (MINDMAP 1) og en med facit (MINDMAP 2)

Hensigten: At give eleven et overblik over hvad de skal kunne med Pythagoras læresætning og at de selv kan gå op at tjekke resultater og arbejde videre med de eventuelle forkerte svar."

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent fil zip/excel     

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2011-12-13 af Kristine Møller-Nielsen