Mundtlig prøve prøve...

Lad eleverne være elev, censor og lærer
Find et mundtlig prøveoplæg frem til eleven. Indel eleverne i grupper af 3.
Vi delte eleverne så der var en god, mellem og en knap så god elev. Lad de dårligste til matematik starte med at fremlægge. (Vi lod selv vores elever vælge i grupperne hvem der var bedst og hvem der var dårligst, og det giv fint)

Giv eleverne den fornødne tid til at arbejde med den samme opgave. Kravet er at de skal kunne fremlægge i 7 min.

Eleverne må bruge hinanden undervejs - men de 3 elever har 3 forskellige ting de skal fremlægge.

Det lykkedes for os at have 80 elever i 2 timer med 3 undervisere - og der blev snakket rigtig meget matematik - og eleverne fik en forståelse for hvordan en mundtlig prøve kunne afholdes:

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2012-04-12 af Morten Graae