Basismatematik...

Kompendiet dækker algebra, brøker, procent, ligninger, potens og rødder. Til en del af lektionerne er der tilknyttet aktiviteter fra kompendiet om aktiv matematik

│ Bogstavsregning │ Brøker │ Ligninger │

│ Procent │ Moms │ Potens │ Rødder |

Læringsmål

Algebra og reduktion

 1. Kan forstå og kan bruge regnehierarkiet
 2. Kan reducere algebraiske udtryk

 

Brøker

 1. Kan addere brøker (Lægge sammen)
 2. Kan subtrahere brøker (Trække fra)
 3. Kan multiplicere brøker (Gange)
 4. Kan dividere brøker
 5. Kunne opstille en brøk ud fra en problemstilling

 

Procent

 1. Kan forklare begrebet procent
 2. Kan finde procentdelen ud fra en helhed
 3. Kan finde helheden ud fra en procentdel
 4. Kan finde, hvor meget et tal udgør af et andet tal i procent
 5. Kan finde stigningen i procent
 6. Kan finde faldet i procent

 

Moms

 1. Kan forklare, hvad moms er
 2. Kan lægge momsen til
 3. Kan trække momsen fra

 

Ligninger

 1. Forstår hvilken betydning lighedstegnet har i ligninger
 2. Kan løse simple ligninger i hånden
 3. Kan opstille, løse og konkludere på simple ligninger ud fra tekst
 4. Kan bruge WordMat til at løse ligninger
 5. Kan opstille og løse uligheder

 

Potens og rødder

 1. Kan forklare, hvad potens er
 2. Kan forklare, hvad rødder er
 3. Kan anvende regneregler i forbindelse med potens
 4. Kan anvende regneregler i forbindelse med rødder

 

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dkSidst opdateret d. 2023-07-11 af Matematikbanken.dk


Copyright matematikbanken.dk