PET Pythagoras, Ensvinklede trekanter og Trigonometri...

PYTHAGORAS, ENSVINKLEDE TREKANTER OG TRIGONOMETRI

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Hent som PDF

Login for facit


Læringsmål for Pythagoras, Ensvinklede trekanter og Trigonometri (PET):

 

 1. Kunne omsætte en skitse til en tegning i GeoGebra
 2. Have forståelse for hvad det vil sige at 2 trekanter er ligedannede kontra at de er kongruente
 3. Kunne beregne ukendte sider i en retvinklet trekant vha. Pythagoras
 4. Har viden om trigonometri
 5. Kunne beregne ukendte sider og vinkler i en retvinklet trekant vha. trigonometri
 6. Kunne beregne ukendte sider i en vilkårlig trekant vha. ligedannede trekanter
 7. Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan måle vha. viden om ligedannede trekanter
 8. Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan måle vha. den pythagoræiske læresætning
 9. Kunne beregne højden af en høj genstand man ikke umiddelbart kan måle vha. trigonometri
 10. Forstå at målinger i virkeligheden ikke altid giver helt præcise svar

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

 • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
 • Printer dokumentet til eleven
 • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
 • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2020-12-06 af Matematikbanken.dk