Fart banko...

Spil banko og få eleverne mere aktive. Virker godt at de ikke må sidde på stolene mens de gør det. Se evt. videoen.

Spillet:

SPILLET:
Hver gruppe får udleveret en bankoplade.
Oppe på tavlen sætter læreren alle 15 facit  
Hver gruppe vælger 9 facit ud og skriver i de blå felter.
Så har grupperne fået lavet en bankoplade og spillet kan gå i gang.
Først spilles der 1 række, så 2 rækker og så pladen fuld
Husk at have præmier

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2018-08-21 af matemamatikbanken.dk