Halveringstid...

Dette eksempel viser en simulering af halveringstid, ved hjælp af 1000 slag med terninger.

I feltet p2 - kan vælge værdien 1 og 0
Står værdien til 0, så sker der ingen låsning af 6'ere
Står værdien til 1, så er der opsamling af 6'ere
Tryk F9 for genberegning af celler

Vil du starte om igen, så sæt feltet P2 til 0 og derefter tilbage til 1


for at ovenstående virker, skal man gå i indstillinger og vælge formler og aktiver genberegninger, sæt det til 1, for at få et trin af gangen, sæt til 50 hvis man vil have en oversigt over 50 kast

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent fil zip/excel     

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2018-02-25 af Matematikbanken.dk