Aktiv matematik...

KOMPENDIETS OPBYGNING Kompendiet er en samling af aktive matematikopgaver, som er kategoriseret med varighed og emne. De er tænkt som et supplement til den daglige undervisning.

DIDAKTISK FORMÅL FOR BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN?
Generelt oplever vi at eleverne husker tingene bedre hvis de har brugt deres krop samtidig.
Børge Koch, leder af KOSMOS, Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed, i et interview af Uvm i 2014:
Forskningsresultater har dokumenteret, at der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring - uanset alder. Vi kan se, at fysisk aktivitet forbedrer kognition i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Og fysisk aktivitet, der er integreret i undervisningen ud over idrætsundervisning, viser sig også at fremme læring. (Børge Koch, leder af KOSMOS, 2014)

Power break
De kan bruges til at lave et afbræk i timen, hvis man har brug for at få eleverne op af stolene og ryste hovedet.

Dialog
Mange af opgaverne har også det sigte at eleverne skal snakke matematik med hinanden

Sjove gentagelser
At man skal løse de samme opgaver som man har gjort i kompendiet/bogen bare på en ny måde, og at man får lov til at gøre det mange gange

Undersøgende matematik
Hvor man bruger matematikken fra kompendiet/bøgerne og arbejder undersøgende på omverdenen.

Spatial forståelse
Arbejde med den rummelig forståelse og give dem et billede på nogle af de ting vi arbejder med i matematikken
 

#1: Kan man altid forme en trekant
#2: Brøkpong 
#3: Kan du tegne figuren 
#4: Det gyldne snit 
#5: Omregning mellem længder og tider 
#6: Quiz - quiz - trade med begreber fra geometri 
#7: Kommunikation af geometri 
#8: Find en som kan… førstegradsfunktioner 
#9: Repræsentationer af førstegradsfunktioner niveau 1 
#10: Repræsentationer af førstegradsfunktioner niveau 2 
#11: Hvor hurtig er du? 
#12: Hvem får flest kort i funktioner 
#13: Opsamlingskahoot statistik 
#14: Find en som kan… Pythagoras, ensvinklede trekanter og trigonometri 
#15: Fart-banko 
#16: Brøkdomino 
#17: Parre graf og forskrift ved andengradsfunktioner 
#18: Skåleleg med geometriske begreber 
#19: Ligninger i rækkefølge 
#20: Pythagoras, ensvinklede trekanter og trigonometri i praksis 
#21: Sammenhæng mellem areal og omkreds i en trekant 
#22 Praktisk boksplot 
#23: Statistiske begreber 
#24: Det store statistikspil 
#25 : Kobling mellem repræsentationer 
#26: Vækst-stafet 
#27: Gælds-stafet 
#28: Praktisk måling med Pythagoras 
#29: Analog Kahoot 
#30: Procent-stafet 
#31: Geometri-stafet 
#32: Fangeleg til potens 
#33: Potens-konkurrence

 

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word
Hent som PDF

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2019-10-20 af Matematikbanken.dk