Aktivitet 3 Kan du tegne figuren...

Eleven skal kunne tegne forskellige figurer ud fra nogle givne forudsætninger.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Hent som PDFEmne:

Geometri

Matematisk formål:

Eleven skal kunne tegne forskellige figurer ud fra nogle givne forudsætninger.

Didaktisk formål:

Dialog

Variationsmuligheder

Man kan ændre teksten på kortene, så sværhedsgraden ændres.

Primære kompetence(r)

Modelleringskompetencen og hjælpemiddelkompetencen

Materialer:

GeoGebra og computer

Tidsforbrug

15 - 45 min.

Antal personer:

Grupper af 2

 

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2021-08-22 af Matematikbanken.dk