Aktivitet 3 Kan du tegne figuren...

Eleven skal kunne tegne forskellige figurer ud fra nogle givne forudsætninger.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside
Emne:

Geometri

Matematisk formål:

Eleven skal kunne tegne forskellige figurer ud fra nogle givne forudsætninger.

Didaktisk formål:

Dialog

Variationsmuligheder

Man kan ændre teksten på kortene, så sværhedsgraden ændres.

Primære kompetence(r)

Modelleringskompetencen og hjælpemiddelkompetencen

Materialer:

GeoGebra og computer

Tidsforbrug

15 - 45 min.

Antal personer:

Grupper af 2

 

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

  • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
  • Printer dokumentet til eleven
  • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
  • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2020-10-06 af Matematikbanken.dk