Aktivitet 15 Fartbanko...

Eleverne arbejder med anvendelse af formlen for fart, hvor de skal finde tid, afstand og fart.

Download

Er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside

Hent som Word

Hent som PDFEmne: Fart

Matematisk formål:

Eleverne arbejder med anvendelse af formlen for fart, hvor de skal finde tid, afstand og fart.

Didaktisk formål:

Sjove gentagelser

Variationsmuligheder

 

Primære kompetence(r)

Modelleringskompetencen

Materialer:

Forberedelse for læreren:

 • Lave 2-3-mandsgrupper
 • Printe 1 bankoplade til hver gruppe
 • Printe 1 eksemplar af hver opgave
  • Opgaverne fordeles i rummet, hvor der er undervisning, så eleven skal flytte sig efter opgaverne. (Opgaverne må ikke flyttes af eleverne)
 • Evt. indkøb af præmier

Tidsforbrug

Ca. 45 min.

Antal personer:

2-3 elever i hver gruppe

Se video af aktivitet
http://matematikbanken.dk/L/115/

Spillet:

 • Hver gruppe får udleveret en bankoplade.
 • Oppe på tavlen sætter læreren alle 15 facit
 • Hver gruppe vælger 9 facit ud og skriver i de blå felter.
 • Så har grupperne fået lavet en bankoplade og spillet kan gå i gang.
 • Først spilles der 1 række, så 2 rækker og så pladen fuld.
 • Så skal grupperne ud og finde de opgaver, der giver de facitter, som gruppen har på deres bankoplade.
 • Gruppen vælger selv i hvilken rækkefølge de løser de 15 opgaver.
 • Når de har fundet en opgave, som giver et facit, som de har på deres plade, skriver gruppen opgavenummer i det hvide felt.
 • For at kunne tjekke, at gruppen har regnet opgaverne på deres plade, skal gruppen i det grønne felt skrive hvilken beregning, som førte frem til facit på opgaverne.
 • Den første gruppe, der får en række, råber ”BANKO”. Derefter tjekker man som lærer, at facit og opgavenummer matcher korrekt.

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dk

Husk er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside.

Du skal indberette hvis:

 • Du giver eleverne link til denne/disse fil(er)
 • Printer dokumentet til eleven
 • Gemmer en digital kopi, som så udleveres til eleverne
 • Viser et powerpoint for elever

SE mere på www.tekstognode.dk

”Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”Sidst opdateret d. 2021-08-18 af Matematikbanken.dk