Aktivitet 15 Fartbanko...

Eleverne arbejder med anvendelse af formlen for fart, hvor de skal finde tid, afstand og fart.

Emne: Fart

Matematisk formål:

Eleverne arbejder med anvendelse af formlen for fart, hvor de skal finde tid, afstand og fart.

Didaktisk formål:

Sjove gentagelser

Variationsmuligheder

 

Primære kompetence(r)

Modelleringskompetencen

Materialer:

Forberedelse for læreren:

 • Lave 2-3-mandsgrupper
 • Printe 1 bankoplade til hver gruppe
 • Printe 1 eksemplar af hver opgave
  • Opgaverne fordeles i rummet, hvor der er undervisning, så eleven skal flytte sig efter opgaverne. (Opgaverne må ikke flyttes af eleverne)
 • Evt. indkøb af præmier

Tidsforbrug

Ca. 45 min.

Antal personer:

2-3 elever i hver gruppe

Se video af aktivitet
http://matematikbanken.dk/L/115/

Spillet:

 • Hver gruppe får udleveret en bankoplade.
 • Oppe på tavlen sætter læreren alle 15 facit
 • Hver gruppe vælger 9 facit ud og skriver i de blå felter.
 • Så har grupperne fået lavet en bankoplade og spillet kan gå i gang.
 • Først spilles der 1 række, så 2 rækker og så pladen fuld.
 • Så skal grupperne ud og finde de opgaver, der giver de facitter, som gruppen har på deres bankoplade.
 • Gruppen vælger selv i hvilken rækkefølge de løser de 15 opgaver.
 • Når de har fundet en opgave, som giver et facit, som de har på deres plade, skriver gruppen opgavenummer i det hvide felt.
 • For at kunne tjekke, at gruppen har regnet opgaverne på deres plade, skal gruppen i det grønne felt skrive hvilken beregning, som førte frem til facit på opgaverne.
 • Den første gruppe, der får en række, råber ”BANKO”. Derefter tjekker man som lærer, at facit og opgavenummer matcher korrekt.

Kommentarer/Spørgsmål

Har du kommentarer/spørgsmål om denne opgave. Brug matematikbankens forum på https://www.facebook.com/groups/matematikbanken/. Eller send en mail til info@matematikbanken.dkSidst opdateret d. 2023-09-12 af Matematikbanken.dk


Copyright matematikbanken.dk